مدیریت زمان

چهارده روش برای مديريت زمان

چهارده روش برای مدیریت زمان
بعضى از افراد تصور مى كنند كاركردن مادران بيرون از منزل تأثير نامطلوبى به خانواده دارد، چون زنان شاغل وقت كافى براى نگهدارى و مراقبت از فرزندان خود ندارند و نمى توانند به كارهاى خانه و همسر خود توجه لازم را داشته باشند. اما واقعيت امر اينست كه چون مادران شاغل وقت كمى دارند، معمولاً با استفاده از برنامه ريزى بيشترين استفاده را از حداقل زمان خود خواهند داشت. بنابراين اگر شما هم جزو مادران شاغل هستيد مى توانيد با بهره گيرى از توصيه هاى زير زمانبندى مناسبى را براى فعاليت ها و ساير وظايف خود در نظر بگيريد.

۱- نمى دانيد از كجا شروع كنيد؟ ليستى از كارهايى كه روزانه بايد انجام دهيد تهيه و آن را به دو قسمت وظايف فعلى و وظايف آتى تقسيم كنيد. سپس اين وظايف را در گروه هاى جداگانه اى شامل محل كار، خانواده، كارهاى شخصى و… قرار دهيد. چند كپى از اين نوشته را در قسمت هاى مختلفى از منزل مانند آشپزخانه، روى كمد لباس ها يا داخل جيبتان بگذاريد. بدين ترتيب قادريد هر زمان كه لازم بود به آنها دسترسى داشته باشيد يا به ياد بياوريد كه زمان براى شما چقدر اهميت دارد.
۲- ليست كارهاى روزانه خود را اولويت بندى و بازنگرى كنيد و آنها را بدين صورت در نظر بگيريد: كارهايى كه بايد انجام دهيد، كارهايى كه نياز به برنامه ريزى مجدد دارد، وظايفى كه قادريد انجام آن را به سايرين محول كنيد يا فعاليت هايى كه انجام آن از برنامه شما حذف شده است.
۳- برنامه خودتان را چند بار مرور كنيد. آيا واقع بينانه است؟ آيا براى انجام آن بايد خيلى كوشش كنيد؟
۴- در انتهاى هر روز برنامه روز بعد را يادداشت كنيد. اين امر به شما كمك مى كند كه نظم و ترتيب بيشترى داشته باشيد و وظايف شما تحت كنترل خودتان باشد.
۵- روش شخصى خود را در برنامه ريزى دنبال كنيد. اگر تصور مى كنيد كه برنامه روزنامه شما سنگين و مشقت بار است تغييراتى در ظاهر آن ايجاد كنيد تا مشاهده اين وظايف برايتان دلپذيرتر باشد. مى توانيد از رنگ هاى مختلف، تصاوير و مقواهاى رنگى در تهيه ليست وظايف روزانه خود استفاده كنيد.
۶- افرادى كه دوست دارند از تقويم و دفترچه هاى برنامه ريزى استفاده كنند يك گام از بقيه جلوتر خواهند بود. حسن اين دفترچه ها اين است كه مى توانيد وقايع تاريخى مختلف از جمله سالگرد ازدواج، تولدهمسر و فرزندان و دوستان و اقوام را هميشه به ياد داشته باشيد. به علاوه نوشتن اهداف كلى و روش رسيدن به آنها، ثبت يادداشت ها و نظرات، قرار ملاقات ها، جلسات، برنامه ريزى براى تعطيلات، كار و… از ديگر مزاياى داشتن چنين ابزارى به شمار مى رود.
۷- بلندپروازانه فكر نكنيد. اهداف ويژه اى را كه قابل اندازه گيرى، واقع بينانه و قابل دستيابى باشند در نظر بگيريد تا مسير درستى را به شما نشان دهند. يعنى به طور دقيق مشخص كنيد كه چه كارى را مى خواهيد به انجام برسانيد و زمان مورد نياز شما براى به پايان رساندن اين كار چقدر است.
۸- برنامه شام بايد قابل انعطاف باشد. هميشه زمانى را براى تعليق كارها يا حواس پرتى خودتان در نظر بگيريد و زمان بيشترى را براى كارهاى اولويت دار تعيين كنيد.
۹- چه زمانى از روز در بهترين شرايط قرار داريد؟ آيا صبح ها فعال تر هستيد يا عصرها بهترى مى توانيد كار كنيد؟ هميشه سعى كنيد زمانى در شبانه روز به فعاليت هاى مهم خود بپردازيد كه در وضعيت ايده آلى قرار داريد.
۱۰- ابتدا كار و وظايف صحيح و اصولى خود را مشخص و سپس بر روى آن تمركز كنيد. اين اقدام يك روش مناسب براى افزايش بهره ورى شخصى شماست.
۱۱- براى اولويت هاى مهم زندگى خود فرجه زمانى مناسبى تعيين كنيد تا براى انجام آنها به اندازه كافى وقت داشته باشيد.
۱۲- از كمال گرايى بپرهيزيد و براى انجام كارهاى بزرگ و اساسى شيوه هاى ساده ترى برگزينيد. مى توانيد اين وظايف را به بخش هاى كوچكترى با مدت زمان مشخص تقسيم كنيد تا سرانجام به نتيجه دلخواه خود برسيد.
۱۳- «نه» گفتن را بياموزيد و بر روى اهدافتان تمركز كنيد. اوقات فراغت خود را در صورت لزوم به دوستان، خانواده و شخص خودتان اختصاص دهيد.
۱۴- اگر موفق شديد به اهدافتان دست يابيد پاداشى را براى خود در نظر بگيريد و زندگى را با سرگرمى هاى دلخواه متعادل كنيد.

TIME MANAGEMENT

First:  try our exercise in time management

Strategies on using time:

 • Develop blocks of study time
  About 50 minutes? How long does it take for you to become restless?
  Some learners need more frequent breaks for a variety of reasons
  More difficult material may also require more frequent breaks
 • Schedule weekly reviews and updates
 • Prioritize assignments
  When studying, get in the habit of beginning with the most difficult subject or task
 • Develop alternative study places free from distractions
  to maximize concentration
 • Use your time wisely
  Think of times when you can study “bits” as when walking, riding the bus, etc.
 • Review studies and readings just before class
 • Review lecture material immediately after class
  (Forgetting is greatest within 24 hours without review)
 • Schedule time for critical course events
  Papers, presentations, tests, etc.

Try the University of Minnesota’s Assignment Calculator

Develop criteria for adjusting your schedule
to meet both your academic and non-academic needs

Effective aids:

 • Create a simple “To Do” list
  This simple program will help you identify a few items, the reason for doing them, a timeline for getting them done, and then printing this simple list and posting it for reminders.
 • Daily/weekly planner
  Write down appointments, classes, and meetings on a chronological log book or chart.
  If you are more visual, sketch out your schedule
  First thing in the morning, check what’s ahead for the day
  always go to sleep knowing you’re prepared for tomorrow
 • Long term planner
  Use a monthly chart so that you can plan ahead.
  Long term planners will also serve as a reminder to constructively plan time for yourself

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *