مدیریت استرس

انواع استرس

اثرات استرس بر بدن
١_ درد ها مانند ددرهای عضلانی در قسمت های مختلف بدن
٢_زخم های اثنی عشر و زخم معده که بسیار شایع است
٣_ آسم
4_ حساسیت ها
5_ عوارض دستگاه قلبی و عروقی
6_  مرگ ( اینو نمیخواستم بنویسم )

تعریف استرس :
کمتر کسی است که در زندگی استرس رو تجربه نگرده باشه . هیچ کس کاملا خوشبخت نیست و هیچ کسی هم به طور کامل بد بخت افریده نشده .احساس خوش بختی در واقع همان فواصل بین احساسات پی در پی بد بختی است . برای استرس تعاریف زیادی گفته شده است . ساده ترین آنها  اینه : ” استرس حالت هیجانی است که فشار رواتی به شما وارد میکند ” .

انواع استرس :

استرس خوب و استرس بد:
استرس توعی تهدید است که شخص آن را احساس میکند . خواه عامل برانگیزاننده ان واقعی باشد یا ناشی از تصورات خود شخص . عوامل واقعی در پیرامون شما وجود دارد مانند احساسی که ز صدای شکستن شیشه به شما دست میدهد . عامل تصوری و تخیلی آن است که در تصورات شما وجود دارد و سبب بروز حالت ترس میشود .مثل ترسی که بسیاری از مردم از سفر های هوایی دارند .
در هر حالت استری به این دو نوع طبقه بندی میشود . استرس خوب یا استرس فیزیولوژیک هر نوع تحریکی است که در شما انگیزه ای ایجاد میکند یا یا هدف خاصی را به شما نشان میددهد . نمونه استرس خوب را به عنوان مثال وقتی در روزنامه خبر خوبی را میخوانید احساس میکنید . استرس بد نوعی دیگر است که که نه تنها به شما کمکی نمیکند بلکه با یجاد اختلال در جریان تفکرات شما اوضاع را خراب تر میکند . مانند استرسی که در شب امتحان بعضی افراد دارند .

استرس حاد و مزمن :

استرس حاد :
به سرعت بروز میکند و خیلی شدید است و معمولا بین 5 تا  30 دقیقه زمان میبرد .به طور معمول هر فرد در ماه یک بار این نوع استرس را تجربه میکند  و بعضی بنا به اقتضای شغل و موقعیت خود ممکن است بیشتر ان را تجربه  کنند . استرس حاد مانند شمشیر دو لبه عمل میکند از یک طرف باعث ترشح هورمون های استرسی مانند آدرنالین در بدن میشود و از طرف دیگر میزان تحمل شما را در رویارویی با مواقع مشابه بالاتر میبرد.

استرس مزمن :
این نوع استرس شدت زیادی ندارد و ممکن است روزها و هفته ها و ماهها یا حتی سالها طول بکشد .