مدیریت استرس

تصویر استرس در مغز انسان

دانشمندان برای نخستین بار توانستند تأثیرات استرس‌های روانی روزمره را در مغز انسان به تصویر بکشند.پژوهشگران در دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا با استفاده ازكاركردی MRI) fMRI ) موفق شدند از فعالیت مغز افراد عکسبرداری کنند. پژوهشگران از افراد مورد آزمایش در خواست کردند که به سرعت فعالیت‌های چالش برانگیز ذهنی را انجام دهند و بدین ترتیب به آن‌ها استرس وارد کردند و در همین حال فعالیت مغزی آن‌ها را زیر نظر داشتند.

در خلال این آزمایش، واکنش‌های هیجانی افراد نظیر استرس، اضطراب و عصبانیت و نیز تغییرات در هورمون‌های استرس و ضربان قلب مورد ارزیابی قرار گرفت. بسیاری از افرادی که تحت این آزمایش قرار گرفتند اعلام کردند که در خلال آزمایش «دستپاچه، آشفته و ناراحت» شده‌اند.

در خلال «آزمایش استرس» نتایج نشان داد که جریان خون به قشر راست قسمت قدامی لوب‌های پیشانی مغز، یعنی همان ناحیه‌ای که به اضطراب و افسردگی ارتباط دارد، افزایش یافت. این افزایش جریان خون، حتی پس از خاتمه آزمایش نیز ادامه داشت. این نتایج نشانگر ارتباط قوی بین استرس روانی و هیجان‌های منفی بود.

احتمال دیگری که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت این بود که چون قشر قسمت قدامی لوب‌های پیشانی مغز به توانایی انجام وظایف اجرایی مانند حافظه کاری و رفتارهای هدف‌گرا نیز مربوط است، این نتایج می تواند آن فعالیت‌ها را نیز برجسته سازد.

به گفته جیونگ وانگ، سرپرست این پروژه پژوهشی: «چگونگی واکنش مغز تحت استرس روانی برای متخصصان علم اعصاب هنوز موضوعی بکر است، امّا مطمئناً یک تکّه مهم از پازل درک تأثیرات استرس بر سلامت انسان است. یافته‌های تازه می‌تواند به پیشبرد درک ما از این فرایند، کمک شایانی نماید.»

ترجمه: کلینیک الکترونیکی روان‌یار

منبع

 

“Psychological Stress in the Healthy Human Brain”, Bjorn Carey, Proceedings of the National Academy of Science, Nov. 21, 2006 .
http://www.livescience.com

What Is Stress?

Stress is the emotional and physical strain caused by our response to pressure from the outside world. Common stress reactions include tension, irritability, inability to concentrate, and a variety of physical symptoms that include headache and a fast heartbeat.
It’s almost impossible to live without some stress. And most of us wouldn’t want to, because it gives life some spice and excitement. But if stress gets out of control, it may harm your health, your relationships, and your enjoyment of life.

Examples of “overload” situations are common in today’s world:

*You and your spouse both work full time while you are raising your family. At the same time, your parents are retired, in ill health, and are dependent on your help with shopping and running errands.
*You are a single person living alone, and your salary isn’t rising as fast as the rate of inflation. It’s getting harder each month to pay the bills.
*You are a divorced parent and share the custody of your children with your former spouse. But the friction between the two of you on matters concerning the children is becoming more bitter and more frequent.
*The expectations and competition at your workplace is becoming fierce. You find yourself coming in early, staying late, and taking on more work than you can handle.

Managing stress involves learning about:
*How stress affects the mind and body
*How to identify the warning signs of stress
*How to develop good stress-management techniques
*When to seek professional help

What Are The Signs Of Stress?
Stress can cause both mental and physical symptoms. The effects of stress are different for different people.

The mental symptoms of stress include:
*Tension
*Irritability
*Inability to concentrate
*Feeling excessively tired
*Trouble sleeping

The physical symptoms of stress include:
*Dry mouth
*A pounding heart
*Difficulty breathing
*Stomach upset
*Frequent urination
*Sweating palms
*Tight muscles that may cause pain and trembling