مدیریت بازاریابی

تحقيقات بازاريابی

ضرورت و اهمیت تحقیقات بازاریابی

همانطور كه مي دانيم امروزه شركت ها و سازمان هاي خدماتي و توليدي به دنبال اخذ مكانيزم ها و راه هائي هستند كه در جذب مشتري و حفظ و وفاداري وعلاقمندي وي حداكثر بازدهي را داشته باشد. از اين رو به منظور دستيابي به بهترين نتايج از طريق تحقيقات علمي و پژوهشي اين مسير دنبال مي گردد.
با عنايت به مطالب فوق الذكر بايد به اين نكته اذعان نمود كه اهميت و ضرورت تحقيقات بازاريابي امري غير قابل انكار مي باشد. لكن به منظور توجيه و تفسير بيشتر اين مهم در ذيل دلايل ضرورت و اهميت تحقيقات بازاريابي بيان مي گردد:

1- پيچيده‌تر شدن داد و ستدهاي تجاري و رقابت فشرده‌تر چه در سطح ملي، بين‌المللي و جهاني نسبت به دهه‌هاي قبل.
2- داشتن اطلاعات كافي از عوامل تأثيرگذار در بازار، عواملي كه اگر راجع به آن‌ها اطلاعات كافي و به روز نداشته باشيم، به دشواري مي‌توانيم در بازار باقي بمانيم.
3- نخستين گام در راه شناخت صحيح بازار هدف تعيين مخاطبان محصول و در نتيجه زيربناي مديريت سازمان‌هايي كه برنامه كار خود را با توجه به نيازها و خواسته‌هاي مشتريان تنظيم مي‌كنند.
4- تعيين سياست‌هاي بازاريابي و استفاده از عوامل قابل كنترل و خارج از كنترل بازار به بهترين وجه.
5- كشف بازارهاي جديد، گسترش موارد استفاده از محصولات يا خدمات فعلي.
6- كاهش ريسك ناشي از تصميمات نادرستي كه ممكن است از عدم اطلاعات كافي در ارتباط با موضوعي گرفته شود.
7- پيش‌بيني و تخمين تقاضا براي محصول، تعيين ميزان عرضه و فروش آتي محصول و جلوگيري از نوسان توليد. (كمبود عرضه يا تقاضا)
8- كاهش هزينه‌ها به دليل توليد بر طبق نياز و خواسته مشتري، مديريت انبارداري (جلوگيري از كمبود يا مازاد محصول در انبار)، ثبات قيمت، شناسايي دقيق بازار هدف و توليد محصول بر طبق آن .
9- توجه ويژه‌ به بُعد اجتماعي، رواني و عاطفي انسان‌ها در مصرف محصولات (بدون اتكاي صِرف به كالا محور بودن افراد ) با تكيه بر خواسته‌هاي مشتريان.
10- ارتباط بهتر با مخاطبين بازار.
11- استفاده از تحقيقات بازاريابي هم براي كالاهاي مصرفي (توليد محصول جديد، اثربخشي فعاليت‌هاي تبليغاتي‌، معرفي محصول و شركت به بازار و …) و هم كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي (توليدكنندگان كالاهاي واسطه‌اي، ارائه‌دهندگان خدمات مالي نظير بانك‌ها و بيمه، سازمان‌هاي دولتي و آموزشي و …).
12- دستيابي به اطلاعات مختلف مانند كيفيت محصولات، رنگ، بسته بندي، توزيع، ترفيع، خدمات پس از فروش، خصوصيات و مزيت‌هاي رقابتي كالاها و خدمات رقبا و استفاده از آن‌ها براي تجزيه و تحليل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدات شركت) و در نهايت كمك به تصميم‌گيري بهتر مديران.
13-از مهمترین کاربردهای تحقیقات بازاریابی آشنایی با خواسته های مصرف‌كنندگان تمايلات و ديدگاه‌هاي مخاطبان هدف، واكنش مصرف‌كنندگان نسبت به يك محصول خاص و نحوه انتخاب يك محصول خاص است كه اين امر به بقاي آن محصول در بازار كمك مي‌كند

 

marketing research

Market research and marketing research are often confused. ‘Market’ research is simply research into a specific market. It is a very narrow concept. ‘Marketing’ research is much broader. It not only includes ‘market’ research, but also areas such as research into new products, or modes of distribution such as via the Internet. Here are a couple of definitions:

“Marketing research is the function that links the consumer, customer, and public to the marketer through information – information used to identify and define marketing opportunities and problems; generate, refine, and evaluate marketing actions; monitor marketing performance; and improve understanding of marketing as a process. Marketing research specifies the information required to address these issues, designs the methods for collecting information, manages and implements the data collection process, analyzes, and communicates the findings and their implications.”

American Marketing association – Official Definition of Marketing Research
Obviously, this is a very long and involved definition of marketing research.
“Marketing research is about researching the whole of a company’s marketing process.”
Palmer (2000).

This explanation is far more straightforward i.e. marketing research into the elements of the marketing mix, competitors, markets, and everything to do with the customers.

The Marketing research Process.
Marketing research is gathered using a systematic approach. An example of one follows:

1. Define the problem. Never conduct research for things that you would ‘like’ to know. Make sure that you really ‘need’ to know something. The problem then becomes the focus of the research. For example, why are sales falling in New Zealand?
2. How will you collect the data that you will analyze to solve your problem? Do we conduct a telephone survey, or do we arrange a focus group? The methods of data collection will be discussed in more detail later.
3. Select a sampling method. Do we us a random sample, stratified sample, or cluster sample?
4. How will we analyze any data collected? What software will we use? What degree of accuracy is required?
5. Decide upon a budget and a timeframe.
6. Go back and speak to the managers or clients requesting the research. Make sure that you agree on the problem! If you gain approval, then move on to step seven. 7. Go ahead and collect the data.
8. Conduct the analysis of the data.
9. Check for errors. It is not uncommon to find errors in sampling, data collection method, or analytic mistakes.
10. Write your final report. This will contain charts, tables, and diagrams that will communicate the results of the research, and hopefully lead to a solution to your problem. Watch out for errors in interpretation.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *