مدیریت راهبرد و چشم انداز

تحقق چشم انـــــداز؛ تبلور شکوفـــایی

چشم انداز؛ تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابي جامعه
مورد مطالعه؛ سند چشم انداز آستان قدس رضوی
احمد ياراحمـدی خراسـانی
از نگاه علوم راهبردی مدیریت، چشم انداز عبارتست از؛ تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابي جامعه در يك افق زماني معين بلندمدت كه متناسب با مباني ارزشي و آرمان هاي نظام و مردم تعيين مي‌گردد. چشم‌انداز علاوه ‌بر اينكه برانگيزاننده، هدايت گر و جهت‌دهنده اداره جامعه و همچنين الهام‌بخش، وحدت‌آفرين و قابل فهم براي همه اقشار مي‌باشد. بايد از ويژگيهاي آينده‌نگري، واقع‌گـرايي، ارزشگرايي و جـامع‌نگري برخوردار بوده و نسبت به وضع موجود چالش اسـاسي داشته باشد تا عزم و اهتمام همگانی را جهت تحقق آن فراهم آورد. در فرايند تحول، يك چشم انداز خوب سه هدف مهم را در بر دارد: نخست اينكه با روشن كردن جهت كلي تحول مي تواند صدها يا هزاران تصميم مفصل را ساده تر بيان كند. دوم اينكه به افراد انگيزه اقدام و كار مي دهد و سوم اينكه مي تواند اقدامات افراد گوناگون را حتي اگر هزاران هزار نفر هم باشند به شيوه اي كاملاً سريع و كارآمد هماهنگ كند. بر اساس همین واقعیت در چشم انداز بیست ساله: « آستان قدس رضوی ملجأ معنوی و عالی ترین پایگاه فرهنگی جهان تشیع در اشاعه ی معارف اسلامی و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع)… و برخوردار از سرمایه های انسانی ممتاز وشایسته، فناوریهای روز ومتکی بر منابع اقتصادی پایدار با رعایت غبطه وقف و نیات واقفان خواهد بود.» بی شک آن چه تحقق تصویر مطلوب و آرمانِ قابل دستیابی آستان قدس رضوی را ممکن می سازد وفاداری به ارزش ها و اصول متقن و راستین چشم انداز است. که حصول این امر تنها در صورتی ممکن است که هرگونه فعالیت و تصمیمی در مکیال چشم انداز برانداز و به محک سنجش گذارده شود. در واقع چشم انداز يا استراتژي بلند مدت عاملي است که: اولاً به هریک از مؤلفه هاي اصلي جامعه جهت مي دهد و براي آنها هدف تعيين مي کند. و ثانياً مجموعه اين عوامل را به هم پيوند داده و از آنها يک نظام سازگار و همگرا و هم افزاينده ايجاد مي کند. چشم انداز اشاره به تصويري روشن از آينده دارد كه به افراد نشان مي دهد چرا بايد براي خلق آن بسيار كوشش نمايند.
یکی از دانشمندان مدیریت (پیتردراکر) می گوید: « بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است.» اگر در مسیر تعالی و شکوفائی فردی و اجتماعی اهدافی ارزشمند، چالشی و قابل حصول تعریف و در مسیر آن تلاش کافی و وافی صورت پذیرید می توان به ساختن آینده ای روشن امیدوار بود. البته بیان این نکته ضرورت دارد که: براي رسيدن به هدف  باید تمام كارهایمان را بر آن هدف متمركز نمائیم. وقتي چيزي را كه در پي آن هستيم در ذهنمان به تصوير بکشیم در حقيقت آن را خلق کردیم و تمام ذهنمان را متوجه آن نمودیم. و اين امر حتي زماني كه مشغول امور ديگر هستيم در مغزمان حضور دارد. تحقق اين امر به ما اطمينان مي دهد كه هوشيار هستيم و از موفقيت هايي كه به وجود مي آيند استفاده مي كنيم. برای تحقق چشم انداز نیز می بایست بر همین منوال حرکت کرد. هرگونه سخن، حرکت، تصمیم و فعالیتی می بایست در مکیال ارزش ها و اهداف بلند مدت سند چشم انداز برانداز گردد و در صورت تطابق با اصول و مبانی چشم انداز می توان بدان اهتمام ورزید. امری که باید در تمام رده های سازمان بدان توجه گردد.
« ایمان به خدا، ترویج سیره ائمه معصومین بالاخص امام رضا (ع)، صداقت، لیاقت و شایستگی، امانت داری، مفتخر به خدمت گزاری، متعهد، بهره ور، وقف و نذر، مردم دار، تقدم تفکر بر عمل و حفظ و احیاء فرهنگ اسلامی »  ارزش های متعالی آستان قدس رضوی هستند که در سند چشم انداز نیز مورد تأکید قرار گرفته اند. موفقيت هميشه در راهي كه بينش در آن متولد شده شروع مي شود. اگر بینشِ؛ « برانداز و محک قول و عمل با ارزش های سازمان و مبانی و اهداف بلند سند چشم انداز» در آحاد سازمان تحقق یابد بی شک اهداف عالی آن جامه عمل خواهد پوشید و تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی سازمان ترسیم و شکوفائی متبلور می شود.
what is view?

– In a database management system, a view is a way of portraying information in the database. This can be done by arranging the data items in a specific order, by highlighting certain items, or by showing only certain items. For any database, there are a number of possible views that may be specified. Databases with many items tend to have more possible views than databases with few items. Often thought of as a virtual table, the view doesn’t actually store information itself, but just pulls it out of one or more existing tables. Although impermanent, a view may be accessed repeatedly by storing its criteria in a query.
The best view for a particular purpose depends on the information the user needs. For example, in a telephone directory, a user might want to look up the name associated with a number, without concern for the street address. The best view for this purpose would have two columns: the phone numbers (in numeric sequence) in the first column, and the name associated with each number in the second column. Another user might want to look up the phone number associated with a street address, without any need to know the name. The best view for this purpose would have two columns: the street addresses (in alphanumeric order) in the first column, and the phone number in the second column.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *