مدیریت و مبانی سازمان

صفت‌های بايسته‌ی يك رهبر

صفت هاي بايسته ي يك رهبر

(فصل اول: نقش شخصيت در رهبري)
چگونگي برخورد رهبران با رويدادها و پيش‌آمدهاي زندگي، نشانه بارز شخصيت آنها است. بحران، لزوماً شخصيت انسان را نمي‌سازد، اما شكي نيست كه آن را آشكار مي‌سازد.
این سخن الكساندر سولژنيتسين برنده جايزه نوبل است كه “معناي حيات دنيوي، برخلاف آنچه به ما آموخته‌اند، در رفاه و رونق و آسايش تن نيست، در پرورش جان است.”

  • آنچه را كه هر كس بايد درباره شخصيت بداند :

آ- شخصيت به حرف نيست، به عمل است
شخصيت شما تعيين مي‌كند كه هستيد، اينكه كه هستيد تعيين مي‌كند كه چه مي‌بينيد. آنچه مي‌بينيد تعيين كننده فعل و عمل شماست. به همين دليل است كه شخصيت رهبران را نمي‌توان از اعمال و كردارشان جدا كرد.

ب- استعداد خدادادي است، اما شخصيت دست خود ماست
شخصيت ما به دست خود ما و گزينش خود ما است. هر بار كه راهي را انتخاب مي‌كنيم گامي در راه ايجاد شخصيت خود برمي‌داريم. هنگام پيمودن راه‌هايي كه در زندگي خود انتخاب كرده‌ايد، شخصيت خود را نيز گام به گام مي‌سازيد.

ج- شخصيت، جاي شما را در دل مردم باز مي‌كند
رهبران راستين هميشه با مردم سروكار دارند.

د- هيچ رهبري نمي‌تواند از مرز شخصيت خود فراتر رود
استيون برگلاس روان‌شناس دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد و مولف كتاب نشانگان كاميابي مي‌گويد : “كساني كه به قله‌هاي كاميابي پا مي‌گذارند، اما شالوده شخصيتي لازم براي حفظ  آن را ندارند، زير فشار روحي به سوي فاجعه گام برمي‌دارند.” او معتقد است كه در يك يا چند چاله از چهار چاله مي‌افتند: چاله كبر و خودپسندي، چاله دردناك احساس تنهايي، چاله ويرانگر ماجراجويي يا چاله هرزگي جنسي. اگر در يكي از چاله‌هاي چهارگانه برگلاس افتاده‌ايد، دست از كار بكشيد. آنچه بايد بكنيد، بكنيد تا فشارروحي كاميابي را از خود دور سازيد و از متخصصان كمك بخواهيد. تصور نكنيد با گذشت زمان، پرستيژ بيشتر، يا پول فراوان‌تر از اين چاله درخواهيد آمد. درزهاي شخصيتي اگر به حال خود رها شوند به مرور زمان عميق‌تر و ويرانگرترمي شوند.
الان برنارد، رئيس شركت ميدپارك گفته است “احترام رهبران وقتي حفظ مي‌شود كه مباني اخلاقي آنها مورد ترديد قرار نگيرد. رهبران نه فقط بالاتر ازخط بين حق و باطل قرار مي‌گيرند بلكه از هر شبهه‌اي بايد بري باشند.”

 

  • راه‌هاي ارتقاي شخصيت

آ- درزها را پيدا كنيد
به زمينه‌هاي اصلي زندگي خود (كار، ازدواج، خانواده و مانند آن) نگاه كنيد و ببينيد كه آيا كاري را سرسري گرفته‌ايد، سازش كرده‌ايد، يا موجب ياس و سرخوردگي كسي شده‌ايد؟ هر موردي را در عرض دو ماه گذشته به ياد مي‌آوريد يادداشت كنيد.

ب-الگوها را بيابيد
پاسخ موردهايي را كه يادداشت كرده‌ايد، بررسي كنيد. آيا جايي هست كه نقطه ضعفي داشته باشيد، يا اينكه مسئله‌اي داريد كه رهايتان نمي‌كند؟ روندها و الگوهاي قابل رديابي به تشخيص مسائل شخصيتي كمك مي‌كنند.

ج-تقصير خود را به گردن بگيريد
ترميم درز و شكاف شخصيت آنگه آغاز مي‌گردد كه خطاهاي خود را بپذيريد. پوزش بخواهيد و با پيامدهاي اعمال خود برخورد كنيد. از نام كساني كه به خاطر اعمال خود بايد از آنها پوزش بخواهيد صورتي تهيه كنيد و آنگاه از يك يك آنها صميمانه عذرخواهي كنيد.

د- شخصيت خود را از نو بسازيد
گام اول اعتراف به خطاهاي گذشته و گام بعدي ساختن آينده‌اي نو است. اكنون كه نقطه‌هاي ضعف خود را يافته‌ايد، طرحي بيفكنيد كه جلو تكرار خطاهاي گذشته را بگيرد.

مرور صفات بايسته ي يك رهبر و روش هاي دست يافتن به آن ها
در طی روزهای آتی و هر چند روز یکبار یک فصل از بیست و یک فصل کتاب ( صفت های بایسته یک رهبر )را مرور خواهیم کرد، به امید آنکه بتوانم با شناسایی این صفات، مقام رهبری مورد نظر را درون خودمان بدست آوریم، که در آن صورت است که در بیرون هم خواهیم توانست همان رهبری باشیم که خودمان می خواهیم.
مردم از ما پیروی خواهند کرد و اگر چنین شد از عهده هر کاری در این جهان بر خواهیم آمد.

صفت هاي بايسته ي يك رهبر

(فصل دوم: نقش جاذبه در رهبري)
بسياري از مردم جاذبه را چيز مرموزي مي‌دانند، كه تقريباً قابل تعريف نيست و فكر مي‌كنند كه جاذبه (كاريزما) مادرزادي است. اما اين پندار، خطاست. جاذبه، به بياني ساده، توانايي كشيدن مردم به سوي خويش است. جاذبه هم مثل بقيه ويژگي‌هاي شخصيتي پروردني است.

  • برای اینکه مردم بسوی شما جذب شوند باید خود را به صفات زیر بیارایید :

آ-عشق به زندگی
مردم از كسي لذت مي‌برند كه از زندگي لذت ببرد. پيش خود فكر كنيد كه به همراهي و هم‌نشيني با چه كساني راغب هستيد؟ اگر مي‌خواهيد مردم را به خود جذب كنيد بايد مانند كساني باشيد كه از حضور آنها لذت مي‌بريد جان وسلي مبلغ قرن هيجدهم اين موضوع را دريافته بود كه مي‌گفت:” وقتي خود را آتش مي‌زنيد، ديگران مي خواهند سوختنتان را تماشا كنند.”

ب-بر توانایی ها و نقاط قوت اشخاص انگشت بگذارید
يكي از بهترين كارهايي كه براي ديگران مي‌توانيد بكنيد- كه موجب جذب آنها نيز مي‌شود- اين است كه به قابليت و توانايي آنها اعتقاد داشته باشيد. اين امر باعث مي‌شود كه اعتقاد آنان به خودشان افزايش يابد و خبر آن به شما نيز برسد. به عقيده ژاك ويزل:” مطالعه‌اي كه روي صد ميليونر خود ساخته انجام شد فقط يك وجه مشترك را بين آنان نشان داد. همه اين مردان و زنان بسيار موفق فقط خوبي‌هاي مردم را مي‌ديدند.”
از گفته های ديزريلي است که “بزرگترين نيكي شما در حق ديگران اين نيست كه بخشي از ثروت خود را به آنها ببخشيد بلكه اين است كه ثروت‌هاي خودشان را بر آنان برملا سازيد.” اگر ديگران را تحسين كنيد و به آنان كمك كنيد كه استعداد خود را به كار گيرند، در قلب‌شان جاي مي‌گيريد.

ج- مردم را اميدوار كنيد
ناپلئون رهبران را “دلالان اميد” مي‌دانست. او مانند همه رهبران بزرگ مي‌دانست كه اميد، نعمتي بزرگ است. اگر دل ديگران را به نور اميد روشن كنيد، شيفته شما مي‌شوند و مهرتان را در دل خويش جاي مي‌دهند.

د- خير برسانيد
مردم رهبراني را كه دوست دارند كه خيرشان به ديگران مي‌رسد. هنگام رهبري مردم، از خود و از منابع خود مايه بگذاريد. ديگران را از خرد و درايت، منابع و حتي فرصت‌هاي خاص خود بهره‌مند سازيد. جان كلام اين است كه به فكر ديگران باشيم – رهبراني كه پيش از خود به ديگران و علايق و مسائل‌شان مي‌انديشند جاذبه خود را به ظهور مي‌رسانند.
جاذبه شخصي خود را چكونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا ديگران به سوي شما جذب مي‌شوند؟ آيا دوستتان دارند؟ اگر اين طور نيست، يكي از اين عوامل سد راه جاذبه شماست:
غرور : هیچ کس رهبری کسی را که خود را از دیگران بهتر می داند نمی پذیرد.
عدم اعتماد به نفس : اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند داشت.
دمدمي : اگر هر لحظه حال و هوای دیگر دارید، رفتارتان برای مردم غیرقابل پیش بینی می شود.
وسواس : مردم به کسی که درصدد انجام کار بصورت عالی باشد، احترام می گذارند، اما از توقعات و انتظارات غیر واقع بینانه بیزارند.
بدگماني : مردم از کسی که به همه چیز و به همه کس بدگمان باشد، دوری می کنند. اگر این صفت را از خود دور کنید می توانید برای رشد جاذبه خود بستری مناسب بسازید.

  • برای پرورش نیروی جاذبه خود این کارها را بکنید :

آ- كانون توجه خود را عوض كنيد.
در چند روز آينده ارتباط خود را با مردم زير نظر بگيريد. ببينيد كه وقتي با ديگران صحبت مي‌كنيد چقدر از صحبت‌هاي شما درباره خودتان است. تصميم بگيريد كه از اين پس كفه ترازو را به نفع ديگران سنگين كنيد.

ب- در برخورد اول تاثير خوبي برطرف بگذاريد.
آزمايش كنيد. اين بار كه كسي را براي نخستين‌بار مي‌بينيد، تا مي‌توانيد سعي كنيد كه بر او اثر خوب بگذاريد. نام او را بپرسيد و به خاطر بسپاريد. به علايق او علاقه نشان دهيد. مثبت باشيد و از همه مهمتر با او طوري رفتار كنيد كه گويي آراسته به همه كمالات است. اگر اين كار امروز از شما بر مي‌آيد روزهاي ديگر هم بر خواهد آمد و اين كار يك شبه بر جاذبه‌تتان خواهد افزود

ج- خير برسانيد
هدف بلندمدت‌تان اين باشد كه منابع خود را با ديگران تقسيم كنيد. فكر كنيد كه امسال چگونه مي‌توانيد زندگي پنج نفر را بهتر كنيد. آنان مي‌توانند عضو خانواده، همكار، كارمند يا دوست‌تان باشند. منابع لازم براي ارتقاي وضع شخصي يا شغلي را در اختيارشان بگذاريد و آنها را همراه و شريك راه خود سازيد.

منبع : کتاب صفت های بایسته یک رهبر( جان مکسول )

Managers are people who do things right, while leaders are people who do the right thing. – Warren Bennis, Ph.D. On Becoming a Leader

Leader characters

Leaders do not command excellence, they build excellence. Excellence is “being all you can be” within the bounds of doing what is right for your organization. To reach excellence you must first be a leader of good character. You must do everything you are supposed to do. An organizations will not achieve excellence by figuring out where it wants to go, then having leaders do whatever they have to in order to get the job done, and then hope their leaders acted with good character. This type of thinking is backwards. Pursuing excellence should not be confused with accomplishing a job or task. When you do planning, you do it by backwards planning. But you do not achieve excellence by backwards planning. Excellence starts with leaders of good and strong character who engage in the entire process of leadership. And the first process is being a person of honorable character.

Waste no time arguing what a good man should be. Be one. – Marcus Aurelius

Character develops over time. Many think that much of a person’s character is formed early in life. However, we do not know exactly how much or how early character develops. But, it is safe to claim that character does not change quickly. A person’s observable behavior is an indication of her character. This behavior can be strong or weak, good or bad. A person with strong character shows drive, energy, determination, self-discipline, willpower, and nerve. She sees what she wants and goes after it. She attracts followers. On the other hand, a person with weak character shows none of these traits. She does not know what she wants. Her traits are disorganized, she vacillates and is inconsistent. She will attract no followers.
A strong person can be good or bad. A gang leader is an example of a strong person with a bad character, while an outstanding community leader is one with both strong and good characteristics. An organization needs leaders with both strong and good characteristics, people who will guide them to the future and show that they can be trusted.

Courage – not complacency – is our need today. Leadership not salesmanship. – John F. Kennedy

To be an effective leader, your followers must have trust in you and they need to be sold on your vision. Korn-Ferry International, an executive search company, performed a survey on what organizations want from their leaders. The respondents said they wanted people who were both ethical and who convey a strong vision of the future. In any organization, a leader’s actions set the pace. This behavior wins trust, loyalty, and ensures the organization’s continued vitality. One of the ways to build trust is to display a good sense of character composed of beliefs, values, skills, and traits:

Beliefs are what we hold dear to us and are rooted deeply within us. They could be assumptions or convictions that you hold true regarding people, concepts, or things. They could be the beliefs about life, death, religion, what is good, what is bad, what is human nature, etc.
Values are attitudes about the worth of people, concepts, or things. For example, you might value a good car, home, friendship, personal comfort, or relatives. Values are important as they influence a person’s behavior to weigh the importance of alternatives. For example, you might value friends more than privacy, while others might be the opposite.
Skills are the knowledge and abilities that a person gains throughout life. The ability to learn a new skill varies with each individual. Some skills come almost naturally, while others come only by complete devotion to study and practice.
Traits are distinguishing qualities or characteristics of a person, while character is the sum total of these traits. There are hundreds of personality traits, far too many to be discussed here. Instead, we will focus on a few that are crucial for a leader. The more of these you display as a leader, the more your followers will believe and trust in you.

Traits of a Good Leader
Compiled by the Santa Clara University and the Tom Peters Group:

Honesty – Display sincerity, integrity, and candor in all your actions. Deceptive behavior will not inspire trust.
Competent – Your actions should be based on reason and moral principles. Do not make decisions based on childlike emotional desires or feelings.
Forward-looking Set goals and have a vision of the future. The vision must be owned throughout the organization. Effective leaders envision what they want and how to get it. They habitually pick priorities stemming from their basic values.
Inspiring – Display confidence in all that you do. By showing endurance in mental, physical, and spiritual stamina, you will inspire others to reach for new heights. Take charge when necessary.

Intelligent – Read, study, and seek challenging assignments.
Fair-minded – Show fair treatment to all people. Prejudice is the enemy of justice. Display empathy by being sensitive to the feelings, values, interests, and well-being of others.

Broad-minded – Seek out diversity.
Courageous – Have the perseverance to accomplish a goal, regardless of the seemingly insurmountable obstacles. Display a confident calmness when under stress.
Straightforward – Use sound judgment to make a good decisions at the right time.

Imaginative – Make timely and appropriate changes in your thinking, plans, and methods. Show creativity by thinking of new and better goals, ideas, and solutions to problems. Be innovative!
Retreat Hell! We’ve just got here! – Attributed to several World War I Marine Corps officers, Belleau Wood, June 1918. (key ideal – take a stand)

Attributes
Attributes establish what leaders are, and every leader needs at least three of them:

Standard Bearers
establish the ethical framework within an organization. This demands a commitment to live and defend the climate and culture that you want to permeate your organization. What you set as an example will soon become the rule as unlike knowledge, ethical behavior is learned more by observing that by listening. And in fast moving situations, examples become certainty. Being a standard bearer creates trust and openness in your employees, who in turn, fulfill your visions.

Developers
help others learn through teaching, training, and coaching. This creates an exciting place to work and learn. Never miss an opportunity to teach or learn something new yourself. Coaching suggests someone who cares enough to get involved by encouraging and developing others who are less experienced. Employees who work for developers know that they can take risks, learn by making mistakes, and winning in the end.

Integrators
orchestrate the many activities that take place throughout an organization by providing a view of the future and the ability to obtain it. Success can only be achieved when there is a unity of effort. Integrators have a sixth sense about where problems will occur and make their presence felt during critical times. They know that their employees do their best when they are left to work within a vision-based framework.

{endslide}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *