داستان های مدیریتی

ارزش خوشرفتاري با والدين

عمّار بن حيّان مي گويد :
به امام صادق (ع) عرض كردم :
« پسر اسماعيل ، نسبت به من خوش رفتار است »

 امام صادق (ع) فرمودند :
 اسماعيل را دوست داشتم ، اكنون كه گفتي با تو خوشرفتاري مي كند ، بر دوستيم نسبت به او افزوده شد ، رسول خدا (ص) خواهر رضاعي داشت ، او نزد آن حضرت آمد پيامبر (ص) تا او را ديد ، خوشحال شد و روپوش خود را براي او گسترد ، و او را روي آن نشانيد و سپس با كمال اشتياق با او گفتگو كرد ، با روي خوش در حالي كه خنده بر لب داشت با او گرم صحبت گرديد تا او برخاست و رفت . سپس برادر رضاعي پيامبر (ص) به حضور آن حضرت آمد ، پيامبر (ص) آن رفتاري را كه نسبت به خواهرش كرد با او نكرد شخصي پرسيد :
« اي رسول خدا ! چرا آن گونه كه با خواهرت گرم گرفتي ، با برادرت گرم نگرفتي ؟ با اينكه او مرد بود ؟ »

پيامبر (ص) در پاسخ فرمودند :
« لمانها كانت ابر بوالديها منه »
« زيرا آن خواهر ، نسبت به پدر و مادرش ، خوش رفتار بود »

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *