جملات مدیریتی

درباره ی خدا

غم مخورید ای عزیزان ناتوانم، زیرا قادری متعال در پشت و آن سوی این جهان مادی هست، قادری که همه عدل است و رحمت، شفقت است و عشق.(خلیل جبران)

COMFORT YE, my beloved weak ones,for there is a Great power behind and beyond this world of Matter,a power that is all Justice, Mercy, Pity and Love.(Khalil Gibran)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *