مدیریت رفتار

شیوه هایی برای شاد بودن

1) مسئووليت هيجانهاي خود را بر عهده بگيريد :
اگر مي خواهيد شاد باشيد بايد بدانيد كه مي توانيد شاد بودن خود را كنترل كنيد . يك باور رايج در ميان مردم اين است كه يك فرد مي تواند احساسهاي ناخوشايند در فرد ديگر ايجاد كند : « او مرا عصباني مي كند . » « تو مرا غمگين مي كني » اما بايد گفت كه شما هرگز ، به هيچ طريقي ، قادر نيستيد احساسي را در ديگران ايجاد كنيد . روابط علت و معلولي فقط در دنياي فيزيكي وجود دارند و اين موضوع در دنياي هيجانات قابل تصور نيستند . هيچكس نمي تواند با گفتن كلمات ناخوشايند ، براي مثال از طريق امواج صوتي ، روي مغز فرد ديگر تأثير بگذارد و اهرم غمگيني را به حركت در بياورد .
محركهاي بيروني نظير افراد و شرايط مي توانند بر باورهاي ما تأثير بگذارند . اما كنترل مستقيم اين باورها به عهده خود ما مي باشد . اين ما هستيم كه مي توانيم از طريق تغيير دادن باورهايي كه موجب اندوه ما مي شوند ، در خود احساس شادي ايجاد كنيم . باورهاي خود را ارزيابي كنيد و مسئووليت آنها را بپذيريد . خود را سرزنش نكنيد يا مورد قضاوت قرار ندهيد ، بلكه براي يافتن پاسخ و رشد فردي تلاش كنيد .

2 )  آگاهانه براي شاد بودن تلاش كنيد :
وقتي روي موضوعي تمركز مي كنيم ، آن موضوع اهميت بيشتري پيدا مي كند . اگر روي احساس شادي تمركز كنيد ، شادتر خواهيد بود . اگر براي شاد بودن به دنبال بهانه ( ثروت ، علم ، حل مشكلات ، خريد خانه ، ماشين و غيره ) نگرديد ، مي توانيد همين حالا و همين جا احساس شادي كنيد . شاد بودن را به عنوان مهمترين هدف در ليست اهداف خود انتخاب نمائيد .

3 )  خود را همانگونه كه هستيد ، بپذيريد :
پذيرفتن خود عبارت است از دوست داشتن به همان شكلي كه در حال حاضر هستيد . بسياري از مردم تصور مي كنند كه اگر از آنچه كه هستند خوشنود باشند ، هرگز تغيير نخواهند كرد و بهتر از آنچه كه هستند ، نخواهند شد . ما از اشتباهاتمان متنفريم زيرا مي خواهيم بهتر باشيم . خود را مورد قضاوت قرار مي دهيم ، چون مي خواهيم تغيير كنيم . اما همه اين ها به ندرت مؤثرند . احساس بد بودن صرفا” انرژي را كه مي توانست صرف تغيير شود هدر مي دهد . و پذيرش معمولا” اولين قدم براي تغيير است . پذيرفتن خود بستر امني را فراهم مي كند تا خود و زندگي را آنگونه كه مايليم بسازيم .

4 )  باورهاي خود را بشناسيد و تغيير دهيد :
باورها شامل اعتقاداتي هستند كه در مورد خود ، ديگران و زندگي داريم . متأسفانه ما از باورهاي خود كه اغلب آنها را در كودكي كسب كرده ايم ، آگاه نيستيم و غالبا” بدون اينكه از تأثير باورها بر احساسات ، افكار و اعمال آگاه باشيم ، زندگي مي كنيم . برخي از باورهاي خود تخريب گر عبارتند از :
·  اگر شاد باشيم ، انگيزه براي تغيير هيچ چيز نخواهيم داشت .
·  احساسات من واكنشهاي طبيعي هستند ، نه چيزي كه بتوانيم تغيير بدهم .
·  بايد همه چيز ( ثروت ، عشق ، علم و … ) داشته باشيم تا احساس خوشحالي كنم و غيره .
اين باورها مانعي بر سر راه شاد بودن هستند . تلاش كنيد تا باورهاي خود تخريب گر را شناسايي نموده و آنها را تغيير دهيد .

5 )  قدردان و سپاسگزار باشيد :
سپاسگزاري يكي از ويژگيهايي است كه اغلب همراه با احساس شادي وجود دارد . تلاش كنيد كه قدرداني يك بُعد مهم از افكار شما باشد . اين تمرين را انجام دهيد . به مدت 10 دقيقه در مورد فهرست تمام چيزهايي كه داريد فكر كنيد، مواردي را كه فكر مي كنيد بايد به خاطر آنها قدردان باشيد مشخص كرده و براي آنچه كه داريد از صميم قلب خشنود باشيد . از احساس خوبي كه به شما دست مي دهد تعجب خواهيد كرد .

6 )  در لحظة حال زندگي كنيد :
اندوه مربوط به گذشته و آينده است ، در لحظه حال هيچ غمي وجود ندارد . به نظر مي رسد كه بخش زيادي از وقت خود را صرف نگراني از آينده يا اندوه و حوادث گذشته مي كنيم .
در صورت داشتن احساس نا امني و ترديد ، به سختي مي توانيم بر آنچه كه در حال حاضر اتفاق مي افتد تمركز كنيم ، در صورتيكه نسبت به زمان حال هوشيار شويد ، نگراني هاي مربوط به گذشته و ترس ناشي از تصور آينده ، ناپديد خواهد شد و آنچه باقي مي ماند لحظه ناب اكنون است . اين تنها راه براي تجربه واقعي زندگي است . شادي هميشه در لحظه حال تجربه     مي شود .اگر منتظريد كه در آينده لحظه هاي شادي را تجربه كنيد ، زمان بسيار طولاني منتظر خواهيد ماند .

7 )  صادق و رو راست باشيد :
عدم صداقت ، سهم عمده اي در بروز غمگيني و مشكلات گوناگون دارد . تعريفي كه اجتماع از صداقت دارد با معناي واقعي صداقت و درستي متفاوت است . صداقت عبارت است از گفتن حقيقت ، حقيقت كامل و محض . تعريف جامعه از صداقت عبارت است از گفتن حقيقت فقط زمانيكه :
·  موجب ناراحتي كسي نشود ، موجب بروز تعارض نگردد ، و شما را در چشم ديگران ناخوشايند جلوه ندهد .
بهترين قدم براي شروع صداقت اين است كه با خود رو راست باشيد . اجازه دهيد كه صداقت از درون شما سرچشمه نگيرد . در مورد احساس خود و افكاري كه در مورد ديگران داريد بنويسيد .
بعدها وقتي كه ياد گرفتيد با خود رو راست و صادق باشيد ، صداقت در روابط و تعاملات شما نيز جريان خواهد يافت .

8 )  نگرش خود را تغيير دهيد :
آيا دنيا بي رحم يا مهربان است ؟ آيا سرشار از درد و رنج يا لذت و شادي است ؟
آيا طبيعت دوستانه يا متخاصم است ؟ آيا دنيا مالامال از بدبختي يا اميد است ؟
همه اينها مجموعا” وجود دارند . اين دنيا شامل تمام چشم اندازها و ارزشهاي خوب و بد است .
تغيير دادن نگرشها به معني چشم بستن بر ظلم و بي رحمي نيست بلكه به معني ديدن تمام چيزهايي است كه به شما انرژي مي دهند و شما را سرشار از لذت و شادي مي كنند .
شما بايد تصميم بگيريد . آنچه را كه در جستجويش هستيد ، خواهيد يافت .
اگر نوع نگرش خود را تغيير دهيد ، دنيا را به صورتي متفاوت تجربه خواهيد نمود . نگرش خوشبينانه موجب مي شود :
·  زيبايي را در انسانها ببينيد
·  ايرادها به حُسن تبديل شوند
·  عشق و تحسين بيشتري را تجربه كنيد
·  اميدوارتر باشيد .