جملات مدیریتی

غم های زندگی

روح من! برای من رفیقی است که مرا هنگام روزهای سخت و سنگین دلداری می دهد؛ و هنگام فزونی یافتن غم های زندگی تسکین می بخشد.(جبران خلیل جبران)

The afflictions of life: MY SPIRIT! is to me a companion who comforts me when the days grow heavy upon me؛who consoles me when the afflictions of life multiply.Jibran,Khal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *