جملات مدیریتی

پيــام كوتــاه مديريتي

 

 

۱- با عدالت رفتار کنید تا اعتماد متقابل در سازمان افزایش یابد.

۲- با کارکنان دوستانه رفتار کنید، بدون این که احترام متقابل را به خطر بیاندازید.

۳- کارکنان باید ،آموزشهای لازم را قبل ازاینکه نیاز پیدا کنند، فراگیرند.

۴- آدم عاقل فرصت نیک را به بخت نیک مبدل می سازد.

۵- یکی از راه های ایجاد انگیزه در کارکنان، احترام گذاشتن به آن ها است.

۶- یک رهبر باید زیر دستانش را باور کند تا بیشترین کوشش آنان را آشکار سازد.

۷- برای مدیر خوب بودن، باید مهارت های یک پدر یا مادر خوب را در خود تقویت کنیم.

۸- کامیابی یا شکست هر سازمان را باید در عملکرد رهبر سازمان جستجو کرد.

۹- به رقیب، تحمل؛دوست، دل؛ ارباب رجوع، خدمات؛ همه،خیرخواهی؛اهدا کنید.

۱۰- اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

۱۱- اگر در نقش رهبر، از کارکنان خواهان کار با ارزش هستید، با آنان صادق باشید.

۱۲- یک مدیرباید تصمیم های سخت و استوار بگیرد.

۱۳- به مدیر جدید فرصت دهید تا کارایی خود را اثبات کند.

۱۴- کایزن ( بهبود مستمر ) سبب می شود تا چرخه ی بهبود تضمین گردد.

۱۵- همواره در کارها برای کمک به کارکنان زیر مجموعه خود و همکاران پیشقدم شوید.

۱۶- از این عبارت استفاده کنید :مرا در جریان امور قرار بده تاببینم چگونه کمک کنم.

۱۷- با هم بودن آغاز است. با هم ماندن پیشرفت است. باهم کار کردن موفقیت.

۱۸- مشورت کنید و افکار خود را با هم بسنجید تا از میان آن ها درستی زاییده شود.

۱۹- مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها باعث افزایش روحیه آن ها می شود.

۲۰-موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند.

۲۱- تمرکز فکری خود را از روی گذشته، به حال و آینده سوق دهید.

۲۲- چیزی که امروز نو است فردا روز کهنه به حساب می آید.

۲۳- بزرگی را به کسی نمی بخشند، خود باید آن را بدست آورید.

۲۴- دلایل شکست را ابتدا باید در خود جستجو کنیم.

۲۵- برنده : اشتباه کردم.   بازنده  : تقصیر من نبود.

۲۶- به زیر دستان خود آموزش دهید، به ایشان اعتماد کنید .

۲۷- سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است.

۲۸- اگر دنبال فرصت ها بگردیم، چند برابر می شوند.

۲۹- آنگاه که از یادگیری بازماندید به رشد خود پایان داده اید.

۳۰- یک مدیر باید به هنگام آموزش کارکنان معیارهای سختی بکار گیرد.

۳۱- بدون داشتن کارکنان شایسته و آموزش دیده نمی توان کار ها را تفویض کرد.

۳۲-  خشنودی شغلی و تعهد کارکنان در کار،  امری حیاتی و بنیادی است.

۳۳- تمام تلاش های مدیریت در دوکلمه خلاصه می شود : رضایت مشتری .

۳۴- آن چه انجام می دهید، بنویسید. به آن چه می نویسید، عمل کنید.

۳۵- هر از گاهی بهتر است در دسترس کارمندان تان نباشید.

۳۶- اگرتلقین کنید نمی توانید، انجام ساده ترین کارها نیزازعهده ی شما خارج است.

۳۷- خوشبخت ترین موجود، کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.

۳۸- بهترین مردم، سودمند ترین آن ها به حال دیگران است.

۳۹- یک مدیر باید بتواند سریع تر از کارکنانش بیاندیشد و عمل کند.

۴۰- از مخالفت نهراسید، بادبادک هنگامی بالا می رود که با باد مخالف رو به رو شود.

۴۱- از کارمندانبخواهید با مشکلات شان و راه حل های پیشنهادی خود پیش شما بیایند.

۴۲- در میان بهم ریختگی به دنبال سادگی بگردید.

۴۳-کاغذها و وسایل بدون استفاده خود را مرتباً دور بریزید.

۴۴- هیچ سازمان یا شرکتی قادر نیست با مهارت های یک نفر رشد کند.

۴۵- قصد و مقصد هر تجارت، خلق و حفظ مشتری است.

۴۶- هرگز قدرت یک مشتری ناراضی را دست کم نگیرید.

۴۷- ایجاد اهداف مشترک، مصالحه  از جمله روش های مدیریتی تعارض هستند.

۴۸- قبل از ایجاد تغییر، نظر کارکنان را جویا شوید.

۴۹- خرج کردن در آموزش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است.

۵۰- مخارج بیهوده را قطع کنیدو این طرز تفکر را برای وقت خود نیز به کار بگیرید.

۵۱- دشواری آینده در این است که با ان چه ما به آن عادت کرده ایم، تفاوت دارد.

۵۲- مغرور بودن به دانش خود، بدترین نوع جهالت است.

۵۳- مردم به ماهیگیری میپردازند وهیچگاه درک نمیکنند که پی چه ماهی ای هستند.

۵۴- فوریت زمان را دقیقاً با تاریخ و ساعت مشخص کنید.

۵۵- تفکر در عاقبت هر کار باعث رستگاری است.

۵۶- در برابر بحران واکنش نشان ندهید بلکه آن را اداره کنید.

۵۷- امروز تنها زمانی است که میتوان درآن کاری انجام دادویا نداد.

۵۸- همیشه حق با مشتری است.

۵۹- بزرگ ترین نعمت های زندگی ما، زمان و آزادی انتخاب هستند.

۶۰- یک مدیر باید چشم اندازی گسترده داشته باشد.

۶۱-برای تصمیم گیری، از کامل ترین، صحیح ترین و جدیدترین اطلاعات استفاده کنید.

۶۲- ناراضی ترین مشتریان، مهم ترین منبع عبرت و یادگیری برای انسان ها هستند.

۶۳- ازدست دادن مشتری در ثانیه ها اتفاق می افتد.

۶۴- فرد را به فعل او امتحان کنید نه به قول.

۶۵- پیشنهادهای کارکنان فرصتی با ارزش برای افزایش مهارت های فردی آن ها است.

۶۶- کوشش اولین وظیفه انسان است.

۶۷- هیچ کار بزرگی بدون اراده بزرگ میسر نشده است.

۶۸- زمانی که از دست رفت، هیچ گاه باز نمی گردد.

۶۹- وقت گذرانی را متوقف کنید. در این صورت بسیاری از بحران ها از بین خواهد رفت.

۷۰- لازمه ی ثمربخشی تصمیم های پیچیده مشارکت کارکنان است.

۷۱- انسان ضعیف هرگز نمی تواند رو راست باشد.

۷۲-  باید درباره فراوانی به صورت نامحدود فکر کنیم.

۷۳- کسی که می خواهد درو کند، باید بکارد.

۷۴- کمیاب ترین منابع در هر سازمان، انسان های کارآمد هستند.

۷۵- هرگز درباره کسی قضاوت نکنید مگر آن که خود را به جای او بگذارید.

۷۶- انسان بزرگ از صفات خوب دیگران استفاده می کند.

۷۷- اشخاص نادان به وسیله جهالت خود نابود می شوند.

۷۸- بهترینها کسانیند که تعریف کردید خجل شوند و بد گفتید، سکوت کنند.

۷۹- خوشبختی موجب آرامش روح و تندرستی جسم است.

۸۰- در جهان، یگانه مایه نیک بختی انسان، محبت اوست.

۸۱- هر لحظه از زمان را از آن خود گردان.

۸۲- خنده، معایب و مشکللات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نماید.

۸۳- هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.

۸۴- راز سعادت در این است که کاری را که به تو واگذار شده دوست بداری.

۸۵- به کسانی که با شما کار می کنند اطمینان دهید .

۸۶-  از استفاده زیاد از کلمات غیر متداول و واژه های فنی و تخصصی پرهیز کنید.

۸۷- کسی که کمتر به فردا متکی باشد، فردایی شادتر خواهد داشت.

۸۸- به جای ایرادگیری، چاره اندیشی کنید.

۸۹- از آهسته رفتن نترس، از بی حرکت ایستادن بترس.

۹۰- افراد ارزشمند، در فربومایگان حسد به وجود می آورند و در گرانمایگان رقابت.

۹۱- نظم، اولین قانون طبیعت است.

۹۲- در صنعت با میکرومتر اندازه می گیرند، با گچ علامت می زنند و با تبر قطع می کنند.

۹۳- به چیزی کمتر از سازمان یا شرکت پیشتاز قانع نباشید.

۹۴- در شغلی که به تو محول نیست اندیشه و تدبیر مکن.

۹۵-  وقتی را برای رسیدگی به درخواست های کارمندان در نظر بگیرید.

۹۶- دقایقی را به بررسی اهداف اختصاص دهید.

۹۷- اگر می توانید کاری را با تلفن انجام دهید، این کار را بکنید.

۹۸- کارمندی که کار خود را درست و به موقع انجام می دهد، تشویق و ستایش کنید.

۹۹- با کارمندان خود، درباره امور غیر عادی و علایق شخصی ان ها صحبت کنید.

۱۰۰-  وقتی را برای رسیدگی به درخواست های کارمندان تان در نظر بگیرید.

۱۰۱- اعضای گروه ها باید حس کنند صاحب و مالک مشاغل خود هستند.

۱۰۲- کشتیها در لنگرگاه ایمنی بیشتری دارند اما کشتی رابرای ماندن در بندر نساخته اند.

۱۰۳-  ازهر کار دیگری دست بکشید و فقط به آن چیزی بپردازید که قصد انجامش را دارید.

۱۰۴- اگر نتوانستید چیزی را در مدت سی ثانیه بیاید، آن را در جای نادرستی قرار داده اید.

۱۰۵- باید از برجسته ترین مدیریت تکنولوژی بهره گرفت.

۱۰۶- خشنود کردن مشتریان کافی نیست، سعی کنید آن ها را شیفته کار خود کنید.

۱۰۷- کیفیت، سودآوری را موجب می شود وانسان ها، کیفیت را به وجود می آورند.

۱۰۸- انسان مانند رودخانه است، هر چه عمیق تر باشد آرام تر است.

۱۰۹- برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید.

۱۱۰- اراده، درخت با عظمتی است که تمدن و تکامل، شاخه های آن هستند.

۱۱۱- حقوق کارمندان را کارفرما نمی دهد، کارفرما فقط چگونگی پرداخت را تعیین می کند.

 ۱۱۲- حقوق کارمندان را مشتری ها می دهند.

۱۱۳- با تشکیل گروه های حل مسئله در سازمان، رشد آن را تسریع کنید.

برای پیاده سازی موفق هر تکنیک مدیریت، بایبد پیش نیازهای آن را رعایت نمود.

۱۱۴- سازمان نوآور، خلاق و یادگیرنده ایجاد نمایید.

۱۱۵- دلایلی را که خود پیدا می کنیم، آسان تر می پذیریم.

۱۱۶- هیچ کس به اندازه قلب تان به شما وفادار نیست.

۱۱۷- فقط کسانی پیروز می شوند که عقیده دارند پیروز خواهند شد.

۱۱۸- راز موفقیت این است که بدانیم چطور می توان عقاید مردم را عوض کرد.

۱۱۹-  با اعتماد به نفس می توان دنیا را فتح کرد.

۱۲۰- بهترین نسخه برای نادان ماندن فرد تا ابد این است که شخص به معلوماتش قانع باشد.

۱۲۱- زمانی که رشد متوقف شود، مُردن فرا می رسد.

۱۲۲- راز موفقیت، شناخت مشتری است.

۱۲۳- اگر نتوانید خود را به جای مشتری قرار دهید به درد طراحی آگهی تجاری نمیخورید.

۱۲۴- خلاقیت، نگاهی نو به واقعیت است.

۱۲۵- باید کارتان با دیگران فرق داشته باشد.

۱۲۶-سرمایه ها به سرعت باز می گردد اگر راحترین فضارادر اختیار مشتریان قرار دهید.

۱۲۷- ایجاد شبکه های همکاری، سازمان را قدرتمند می کند.

۱۲۸- ارزشهای بنیادینی که خود به آنها اعتقاد دارید به دیگران نیز بشناسانید.

۱۲۹- کارهای بی ارزش هیچ سودی برای سازمان ندارد .

۱۳۰- مورد سنجش قرار گرفتن، بسیار آسان تر از سنجش کار دیگران است.

۱۳۱- خروجی کار هر کس به خوبی تمرین اوست.

۱۳۲- به جای سخت کوشی، هوشمندانه تر کار کنید.

۱۳۳- تجربه، معلم خوبی است ولی حق التعلیم بالایی دارد.

۱۳۴- کار مدیر، اداره کردن کارهایی است که به سایرین محول شده .

۱۳۵- ۵ چیز مدیر را تباه میکند: فریب دوستان، روی گردانیدن از علم و صاحبان، تحقیر دیگران،

غرور و از پس هوای نفس رفتن.

۱۳۶- مثبت اندیشان نتیجه مثبت می گیرند چون از دشواری ها نمی هراسند.

۱۳۷- صبر و شکیبایی و سعه صدر و وسعت نظر از ویژگی های یک کارگزار است.

۱۳۸- بعضی چیزها وقتی راجع به آن ها حرف بزنید بهتر می شوند و بعضی چیزها وقتی در برابر

آن ها سکوت شود.

۱۳۹- باید شروع به عمل کرد. اساس مدیریت، دقیقاً همین است.

۱۴۰- سعی کنید حقایق و دیدگاه ها را از هر انتقاد بیرون بکشید.

۱۴۱- بهبود کار و روش ها از آموزش شروع می شود و به آموزش ختم می شود.

۱۴۲- تجربه، نامی است که همه افراد بر روی اشتباه های خود می گذارند.

۱۴۳- هیچ چیز برای رهبران، بهتر از وجدان آسوده نیست.

۱۴۴- کارکنان سازمان باید قابلیت سر در گم نشدن در برابر مشکلات را داشته باشند.

۱۴۵- کسانی که دیر قول می دهند، خوش قول ترین مردم دنیا هستند.

۱۴۶- اندیشه کن، آنگاه سخن گوی تا از لغزش برکنار باشی

۱۴۷- سود جستن در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتری است.

۱۴۸- دستیابی به سطح کیفیت بالاتر، لزوماً نیازمند صرف هزینه های بیشتر نیست.

۱۴۹- اگر نتوانیم اندازه گیری کنیم، نمی توانیم کنترل کنیم.

۱۵۰- پیامد هدف گذاری خوب، کارکرد خوب است.

۱۵۱- بزرگ بیاندیشید! بزرگ عمل کنید!

۱۵۲- انسانها هنگامی ارتباط واقعی برقرار می کنند که در سازمان احساس امنیت کنند.

۱۵۳- از ساده ترین راه های تقویت روح اعتماد در سازمان، مشارکت اطلاعاتی است.

۱۵۴- بدون آگاهی نمی توان مسوولانه عمل کرد. فرد آگاه ناچار به عمل مسوولانه است.

۱۵۵- مبادله نظرات همان چیزی است که می تواند همه را در حال فعالیت نگه دارد.

۱۵۶- انسان بالغ، یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کند.

۱۵۷- در مذاکره به دنبال پیروزی هر دو طرف باشید.

۱۵۸- خودشناسی را پیشه خود ساز که مشکل ترین درس جهان است.

۱۵۹- خلاقيت ونوآوري راهگشاي بهره وري است.

۱۶۰- كاركنان سازمان مهمترين سرمايه هاي سازمان هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *