جملات مدیریتی

کلمه

 سازنده‌ترين 
كلمه گذشت است
آن را تمرين كن

 پرمعني‌ترين
كلمه ما است
آن را به كار ببر

عميق‌ترين
كلمه عشق است
به آن ارج بنه.

بي رحم‌ترين
كلمه تنفراست
از بين ببرش.

سركش‌ترين
كلمه حسد است
با آن بازي نكن. 

خودخواهانه‌ترين
كلمه من است
از آن حذر كن.

ناپايدارترين
كلمه خشم است
آن را فرو ببر.

بازدارنده ترين
كلمه ترس است
با آن مقابله كن.

با نشاط‌ ترين
كلمه کار است
به آن بپرداز. 

 پوچ ترين
كلمه طمع است
آن را بكش

سازنده ترين
كلمه صبراست
براي داشتنش دعا كن. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *