عمومی

گل داوودی

 

گل مینا یا گل داوودی،سمبل محبت، مهربانى و شاعرانگى است و شايسته و درخور آدم هاى صميمى و عاشق.( گل مينا را معمولاً در دهان مي جوندو باعث تسكين سردرد مي شود ). 

Chrysanthemums are a genus (Chrysanthemum) of about 30 species of perennial flowering plants in the family Asteraceae, native to Asiaand northeastern Europe

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *