مدیریت عمومی

اشتباهات مدیران

با مقدمه ای از مهدی یاراحمدی خراسانی

خطا و اشتباه جزء لاینفک زندگی بشری است. از این رو هر یک از انسان ها در طول حیات خود مرتکب اشتباهاتی می شوند. اهمیت و اندازه ی اشتباهات مقوله ای اقتضایی است. به بیان دیگر این که فرد در چه جایگاه یا موقعیتی قرار داشته باشد تعیین کننده ی بزرگی یا کوچکی اشتباهات است.جایگاه فرد می تواند قصوری را بیش از اندازه بزرگ یا حتی غیر قابل بخشش یا جبران بنماید. همانند اشتباه خلبان هواپیما؛ که هیچ گونه توجیهی برای آن پذیرفته نیست. مدیران نیز قشری از جامعه هستند که کمتر از دیگران حق خطا و اشتباه دارند. چون ممکن است اشتباهات احتمالی آن ها قشر وسیعی را متضرر کند. از این رو باید گفت همه ی انسان ها جایزالخطا هستند ولی بعضی انسان ها کمتر از حد از دیگران از این امر بهره مندند. بررسی ها نشان می دهد 13 اشتباه مهلک مدیران به شرح زیر می باشد:

۱۳ – اشتباه مهلک مدیران:

۱- عدم مسئولیت پذیری
۲- عدم موفقیت در ایجاد پیشرفت کارمندان
۳- سعی در کنترل نتایج به جای تاثیر بر افکار
۴- پیوستن به یک گروه نامناسب
۵- مدیریت یکسان بر افراد
۶- فراموش کردن اهمیت سود
۷- تکیه بر مشکلات به جای اهداف
۸- دوست به جای رئیس
۹- ناتوانی در ایجاد استانداردها
۱۰- عدم موفقیت در آموزش به کارکنان
۱۱- نادیده گرفتن بی کفایتی کارمندان
۱۲- قدردانی صرف از کارمندان برجسته
۱۳- سعی در تحت نفوذ قرار دادن دیگران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *