عمومی

برای خاطر عشق

بــرای خــاطر عشـق به من بگو، آن شعله چه نام دارد که در دلم زبانه می کشد، نیرویم را می بلعد و اراده ام را زائل می کند؟
جبران

TELL me, for Love”s sake, what is that flame which burns in my heart and devours my strength and dissolves my will?

.jibran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *