عمومی

دربـــــاره ی وحــــــدت وجـــــــود

 جبران خلیل جبران کافی است تا همچون شراب ناب، وجد و حال بیاورد و شور و سرمستی ایجاد کند.
به نقل از کتاب مسیحا پیشگفتار اشو

 دربـــــاره ی   وحــــــدت   وجـــــــود…
محبوبـــم، 
مرا ببخش از اینکه تو را با لفظ دوم شخص خطاب می کنم.
زیرا تــــو آن نیمـــه ی زیبــــای منــی که
از لحظه ی طلوعمان در دستان  مقدس خداوند، همواره کم داشته ام.
مرا ببخش، محبوبم!
جبـران خلیــل جبــران

فـــال حــــافظ
دروفای عشــق تـو مشهـور خوبـانم چو شمع        شب نشین کوی سربازان ورندانم چو شمع
کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت      تـا در آب و آتـش عشقـت گدازانم چو شمع 
 

O N    T H E    U N I T Y    O F    B E I N G 
F O R G I V E    M E ,
 m y   B e l o v e d ,
for speaking to you in the second person.
 For you are my other, beautiful, half , which
 I have lacked ever since we emerged from the sacred hand of God.
Forgive me, my Beloved!

Khalil  Jibran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *