مدیریت انتقادی

الگوی خوبی برای تفکر انتقادی

کانت الگوی خوبی برای تفکر انتقادی است.تفکر کانت اساساْسنت شکن است.

Immanuel Kant (22 April 172412 February 1804) was a German philosopher from Königsberg in East Prussia (now Kaliningrad, Russia). He is regarded as one of the most influential thinkers of modern Europe and the last major philosopher of the Enlightenment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *