مدیریت تعاونی, مدیریت عمومی

چگونه یک تعاونی را شروع کنیم؟

مفهوم تعاونی :
چه وقتی باید یک شرکت تعاونی سازمان یافته باشد ؟
تعاونی ها در جوابگویی به احتیاجات اقتصادی مرتبط با ، بازاریابی ، پردازش ، بستن قرارداد ، ساخت و خریدن که به طور جاری قابل دسترس نیستند یا اینکه فقط به قیمت بیش از حد قابل دسترسند فرم دهی شده اند.

چرا گروه ها تعاونی ها را سازمان می دهند ؟
+ به سوی بهبود معامله قدرت
+ بسوی کاهش قیمت ها
+ بسوی بدست آوردن محصولات یا خدمات ( بسوی نوآوری وتوسعه دادن فرصت های بازاریابی موجود .
+ بسوی بهبود کیفیت محصولات و خدمات

تعیین کردن نیاز اقتصاد :
یک شرکت تعاونی در جوابگویی به مشکلات خاص یا فرصت ها سازمان یافته است . ایده در خیلی از اوقات بنیاد نهادن توسط یک گروه کوچک برای بحث در مورد احتیاجات انجمن می باشد .در انجمن باید تمرکز بر روی چاره سازیاحتیاج اقتصاد و مصرف باالقوه از یک تعاونی باشد .

موضوع بحث باید شامل :
+ چرا اطلاعات در مورد احتیاجات ملاحظه شده به آسانی قابل دسترس است ؟
+ آیا تلاش تعاونی می تواند جایگاه این احتیاج باشد ؟
+ چرا اطلاعات در مورد تعاونی ها قابل دسترس است ؟
+ چه کسی می تواند به عنوان مشاور در یک گروه خدمت کند ؟
+ چه کسی باید مصرف کنندگان باالقوه را برای جلسه دعوت کند ؟
+ مصرف کنندگان باالقوه چگونه باید اتصال داشته باشند ؟ اگر یک تعاونی اینطور به نظر برسد که می -خواهد راه حل  را عرضه کند ، یک جلسه عظیم از علاقه مصرف کنندگان باالقوه که با برنامه اند .

اولین اجتماع سالیانه تعاونی :
در اولین اجتماع از تعاونی اعضاء مسئولیت مهم را خارج از مسئولیت اعضاءبر دوش دارند .
+ تصویب آیین نامه ها
+ برگزیدن هیات مدیره
اغلب داو طلبان هیات مدیره اعضاء کمیته هدایت کننده اند . اما سایر اعضاء هم منتخب این موقعیت رهبری هستند .

آماده کردن یک نقشه تجارت :
هر تجارت باید دارای یک نقشه تجارت باشد . کمیته هدایت باید برای تکمیل نقشه تجارت از عمق به وسیله تدارک دیدن یک آشنا و حرفه ای به سازمان تعاونی ، نقشه تجارت را مرتب کنند . نقشه عملیات تعاونی و پی آمد ساختاری را پیش از اینکه سازمان تعاونی به پایان برسد را معین می کند .

اولین نشست هیات مدیره :
در اولین نشست از هیات مدیره تمرکز باید بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، کمیته انتصاب ، و طرح ریزی تجارت باشد . اقلام دستور جلسه شامل مرتب نمودن دیون سرمایه ، هدایت کردن یک عضو محرک ، اضافه شده است . و تاسیس شرایط لازم مدیر و اداره کردن یک تعاونی.

بدست آوردن سرمایه :
هیئت مدیره برای مرتب نمودن سرمایه کافی مسئول است . سرمایه باید به وسیله موجودی خرید اعضاء ( تساوی حقوق ) استقراض وجوه ( بدهی ) از یک موسسه وام دهی ، رشد یافته باشد اعضاء باید در ثابت کردن تعهد برای موفقیت تعاونی در تجارت سرمایه گذاری کنند یا سرمایه بزرگی را گرو بگذارند . مبلغ مطالبه شده باید مرتبط به فعالیت و نیازمندی های قرض دهنده باشد . در تعیین کردن احتیاجات و سازماندهی سرمایه برای سرمایه بدهی طرح ریزی جدول جریان صندوق و اظهارنامه مالی از برنامه های مهم تجارت هستند.

نشست عضو اکتشافی :
اعضاء باالقوه کار و پیشنهاد ها از کمیته هدایت کننده ، شامل فصول مشارکت ، آئین نامه ها و ساخته های تعدیل شده در نقشه تجارت را تعدیل می کنند .
پشتیبانی برای هدایت باید بازبینی شود . ارزیابی به وسیله رای دادن خواسته یا ناخواسته از شرکت تعاونی اگر مثبت باشد ، کارمند اتحادیه فصولی از اتحاد را ضبط می کند .

انتصاب یک مدیر :
یکی از حقوق مهم هیئت مدیره انتصاب یک مدیر شایسته است . کسی که برای عملیات روز به روز مسئول می باشد .

انتصاب کارکنان ، بدست آوردن تسهیلات ، آغاز عملیات :
مدیر کارکنان لایق را انتصاب می کند ، آگاه نمودن هیئت مدیره از بدست آوردن تجهیزات و تسهیلات مطابق با بودجه و رهنمود های ثابت عملیات به وسیله هیئت مدیره ( وظایف مدیر )

محل گرفتن مساعدت و کمک :
سازمان اقتصاد زراعت روستایی از آمریکا و انجمن توسعه (RECD) . کارمندان ویژه در توسعه تعاونی ، در برخی ایلات اشتغال دارند . آن ها می توانند برای اطلاعات اضافی ، اتصال به سازمان اقتصاد زراعت روستایی آمریکا و خدمات توسعه تعاونی / خدمات تعاونی در واشنگتن D.C به شما کمک کنند .
خدمات تعونی یک کارمند حرفه ای دارد کسی که می تواند به سازمان دادن یک شرکت تعاونی جدید و آماده کردن دستیار تکنیک برای شرکت تعاونی موجود کمک کنند .

فاکتور های مهم برای تعاونی موفق :
تجربه ها نشان می دهد که یک تعاونی به تازگی سازمان یافته برای موفقیت شانس دارد . البته به وسیله اصلاح کردن و انجام دادن امور به شرح زیر :
+ شناختن آشکار احتیاجات اقتصاد
+ رسیدن به پیمان در رسالت تعاونی
+ توسعه رهبری خوب
+ تملیک تعهد کارکنان در انجام تجارت با توجه به شرکت تعاونی
+ پیروی از نوای شیوه های تجارت

خلاصه :
همکاری تعاونی منحصر به فرد می باشد . در تجارت مورد استفاده و منفعت دوطرفه آنها آنچه که هدف می باشد ، راه اندازی بایسته های یک شرکت تعاونی است .

How to start a cooperative?
Understanding Cooperatives:
When Should a Cooperative be organized?

Cooperatives are formed in response to an economic need such as providing marketing, processing, bargaining, manufacturing, and purchasing services not currently available, or available only at excessive cost. Why Groups Organize Cooperatives:

+ To improve bargaining power.

+ To reduce costs.

+ To obtain products or services.

+ To create new and expand existing market opportunities.

+ To improve the qualities of the products or services.

Determine the Economic Need

A cooperative is organized in response to a specific problem or opportunity. The idea is often initiated by a small group that meets to discuss the need. The meeting should focus on the economic need and the potential use of a cooperative as a solution. Discussion topics should include:

+ What information about the perceived need is readily available?

+ Could a cooperative effort address this need?

+ What information about cooperatives is available?

+ Who can serve as an adviser to the group?

+ Who should be invited to a meeting of potential users?

+ How should potential users be contacted? If a cooperative seems to offer a solution, a larger meeting of interested potential users may be planned.

First Annual Meeting of Cooperative

At the first meeting of the cooperative, members carry out two very important member responsibilities:

+ Approve the bylaws.

+ Elect the board of directors.

Steering committee members are often board candidates, but other members may also be elected to these leadership positions.

Prepare a Business Plan

Every business should have a business plan. The steering committee should arrange for completion of an in-depth business plan prepared by a professional familiar with cooperative organization. The plan defines the cooperative’s operations and other structural issues before the cooperative organization is finalized.

First Board of Directors Meeting

The first meeting of the board of directors should focus on selection of the board officers, committee appointments, and carrying out the business plan. Additional agenda items include arranging debt capital, conducting a membership drive, establishing manager qualifications, and conducting a manager search.

Acquire Capital

The board of directors is responsible for arranging adequate capital. Capital may be raised by members purchasing stock (equity) and borrowing funds (debt) from a lending institution. Members must invest or pledge sufficient capital in the business to demonstrate commitment to the cooperative’s success. Exact amounts will depend on activity and lender requirements. Projected cash-flow schedules and financial statements from the business plan are important in determining capital needs and arranging for debt capital.

Third Exploratory Member Meeting

At the third exploratory meeting, potential members review the work and recommendations of the steering committee, including the articles of incorporation, bylaws, and any adjustments made to the business plan. Support for the cooperative should again be evaluated by a vote on whether or not to form the cooperative. If affirmative, the incorporators file the articles of incorporation.

Hire a Manager

One of the most important duties of the board of directors is to hire a qualified manager who is responsible for day-to-day operations.

Hire Employees, Acquire Facilities, Begin Operations

The manager hires capable employees and advises the board on what facilities and equipment to acquire, within the budget and operation guidelines established by the board.

Where to Get Help

The U.S. Department of Agriculture’s Rural Economic and Community Development

(RECD) offices in some States have cooperative development specialists on staff that can help you. For additional information, contact USDA’s Rural Business and Cooperative Development Service/Cooperative Services, in Washington, D.C. Cooperative Services has a staff of professionals who can help organize a new cooperative and provide technical assistance to existing cooperatives.

Important Factors for Cooperative Success

Experience shows that a newly organized cooperative’s chances for success can be improved by doing the following:

+ Clearly identifying the economic need.

+ Reaching agreement on the cooperative’s mission.

+ Developing good leadership.

+ Gaining the commitment of members to do business with the cooperative.

+ Following sound business practices.

Summary

A cooperative is a unique form of business used by people and businesses for their mutual benefit. Whatever its purpose, starting a cooperative requires

Rural Business and Cooperative Development Service

Cooperative Services Box 3250 Washington, DC 20250-3250

Phone (202) 720-3350

FAX (202) 690-2750,

Attention: CDD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *