منابع کنکور مدیریت

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید.با این حال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود ، تعدادی از كتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید . بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است .

منبع: modir.ir

 

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضییات

زبان عمومی و تخصصی

1

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

 

2

English for Management

آرمان اشراقی

 

3

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفت ه) *

داور ونوس

 

4

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی *

مترجم : میمدرضا مجدی

ویراستار : علی بهرامی

5

(GMAT) زبان تخصصی مدیریت

داور ونوس – پگاه شاپوری

 

6

انگلیسی برای دانشجویان مدیریت

دکتر فرهاد مشفقی

انتشارات سمت

7

انگبیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی

مشفقی و افقری

انتشارات سمت

8

زبان عمومی

اباذر نوریسینی

انتشارات راهیان ارشد

9

گرامر از دبیرستان تا دانشگاه

عباس فرزام

 

10

Essential words for the TOEFL

Barron’s

 

11

فرهنگ فراگیری دانش مدیریت

پاتریک مانتانا

ترجمه : خلیلی شورینی

تئوری های مدیریت

1

مدیریت عمومی *

مهدی الوانی

 

2

مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضائیان

انتشارات سمت

3

تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم *

علی رضائیان

انتشارات سمت

4

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضائیان

انتشارات سمت

5

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

6

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی *

علی اکبر افجه

 

7

تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت

داور ونوس

 

8

تئوری و طرایی سازمان

استیفن رابینز

ترجمه:الوانی و دانائی فرد

9

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

استیفن رابینز

ترجمه :اعرابی وپارسائیان

10

تئوری های سازمان

ریچارد ال دفت

ترجمه :پارسائیان و اعرابی

11

مدیریت رفتار سازمانی

هرسی و بلانچارد

ترجمه : علی علاقه بند

12

مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان

سید رضا سید جوادین

 

13

مدیریت منابع انسانی

ناصر میر سپاسی

 

14

تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم ها

شمس السادات زاهدی

 

15

تئوریهای مدیریت

عبدالله جاسبی

فقط كنكور دانشگاه آزاد

16

سازمان و مدیریت

رضا نجف بیگی

فقط كنكور دانشگاه آزاد

اقتصاد کلان

1

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان *

میسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان

میسن نظری

 

3

تست های اقتصاد کلان

تیمور ریمانی

 

اقتصاد خرد

1

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد *

میسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

میسن نظری

 

3

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومنیك سالواتوره

ترجمه یسن سبیانی

ریاضیات

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت *

عالم تبریز

 

2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2)

ابراهیمی و صدقیانی

 

3

ریاضیات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

4

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

5

ریاضیات عمومی

امید میمودیان

 

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضییات

آمار

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *

عادل آذر – مومنی

انشارات سمت

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

صدقیانی – ابراهیمی

 

3

تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

4

آمار و ایتمالات

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

پژوهش عملیاتی

1

پژوهش عملیاتی *

دكتر عارفه فدوی

انتشارات نگاه دانش

2

پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی (

مهرگان

 

3

نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی

مهرگان

 

4

تیقیق در عملیات (2 جلد )

اکبر عالم تبریز

چاپ پوران پژوهش

مدیریت تولید

1

مدیریت تولید و عملیات *

هایده متقی

 

2

مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات *

جعفر نژاد – فاریابی باسمنج

 

3

مجموعه تست مدیریت تولید *

هایده متقی

 

4

مدیریت تولید

الوانی – شفیعی

 

مدیریت بازاریابی

1

مدیریت بازاریابی *

روستا   ،ونوس   ، ابراهیمی

انتشارات سمت

2

اصول بازاریابی

فیلیپ کاتلر

ترجمه بهمن فروزنده

3

مجموعه تست مدیریت بازاریابی

ونوس

 

4

مجموعه تست مدیریت بازاریابی

افلاکی

 

5

2000 تست مدیریت بازاریابی

یقیقی،ابراهیمی نژاد،کیایی