مدیریت روابط عمومی

خصوصیات مسئولین روابط عمومی

نویسنده: محمد رضا احمدی پور

مسئول  روابط‌ عمومي‌بايد درارتباط‌ نوشتاري‌ وگفتاري‌ داراي‌ مهارت‌ وتجربه‌ باشد

تنوع‌ كارهاي‌ روابط‌ عمومي‌ و حساسيت اين مسئوليت ايجاب‌ مي‌ كند كه‌ عاملان‌ و كارگزاران  آن‌ علاوه‌ بر آگاهي‌ از رموز حرفه‌ خود با بسياري‌ديگر از رشته‌ هاي‌ علوم‌ آشنا باشند به همين علت سپردن‌ كاري‌ تا اين‌ حدمهم‌  و در عين‌ حال‌ سنگين‌ به‌ كساني‌ كه‌ در اين‌ حرفه‌ سررشته‌ و تجربه‌ كافي‌ ندارند نه‌ تنهاصحيح‌ نيست‌ بلكه‌ دور از شرط‌ عقل‌ است‌ زيرا اگر كوششهاي‌ آنان‌ از مسير صحيح‌ و باروشن‌ بيني‌ خاصي‌ انجام‌ نپذيرد ضمن‌ اينكه‌ به‌ نتيجه‌ مطلوب‌ نمي‌ رسد احتمال‌ آن‌ نيز مي‌ رود كه‌ يك‌ اشتباه‌ كوچك‌ و بي‌ توجهي‌ يا كج‌ سليقگي‌ اثرات‌ زيان‌ بخشي‌ بجاي‌گذارد و همه‌ تلاشها را نقش‌ بر آب‌ كند پس‌ كارآزمودگي‌ و پختگي‌ و اطلاع‌ دقيق‌ ازمباني‌ اين‌ حرفه‌  يكي‌ از شرايط‌ حتمي‌ اشتغال‌ بدين‌ كار است‌ بخصوص‌ كه‌ دايره‌ عمل‌دفاتر روابط‌ عمومي‌ بسيار وسيع‌ است‌ و متصديان‌ آن‌ بايد با استفاده‌ از معلومات‌ واطلاعات‌ لازم‌ و آگاهي‌ از برخي‌رشته‌ هاي‌ ديگر قدم‌ در اين‌ راه‌ بگذارند تا نتيجه‌مطلوب‌ را بگيرند در این راستا به بخشی از ویژگیها و خصوصیات مسئول روابط عمومی اشاره می کنیم
مسئول  روابط‌ عمومي‌بايد درارتباط‌ نوشتاري‌ وگفتاري‌ داراي‌ مهارت‌ وتجربه‌ باشد .
قدرت‌ قضاوت‌ صحيح‌ ، اعتماد به‌ نفس‌ و اتخاذ تصميم‌ درست‌ در لحظات‌ سخت‌ وبحراني‌ را داشته‌ باشد .
از قدرت‌ دريافت‌ نقطه‌ نظرهاي‌ مديران‌ و توانايي‌ تنظيم‌ كار خود و پيش‌ بردن‌ برنامه‌ها بدون‌ راهنمايي‌ ديگران‌ برخوردار باشد .
بايد دروغ‌ نگويد ، لاف‌ نزند ، وعده‌ دروغين‌ ندهد امر كوچكي‌ را بزرگ‌ و بزرگي‌را كوچك‌ نكند ،
در فكر موفقيتهاي‌ نزديك‌ نباشد و تحت‌ فشار ديگران‌ اقدامات‌ غيراخلاقي‌ را نپذيرد .
قدرت‌ تجزيه‌ و تحليل‌ مسائل‌ محيط‌ كار را داشته‌ باشد ، موقعيت‌ هاي‌ پيش‌ آمده‌ رابه‌ سرعت‌ درك‌ كند و آثار نهايي‌ مسائل‌ را پيش‌ بيني‌ نمايد .
اصول‌ فلسفه‌ و واقعيات‌ سازمان‌ خود را به‌ خوبي‌ بشناسد .
داشتن‌ تخصص‌ در رشته‌ روابط‌ عمومي‌ و تسلط‌ بر تكنيكهاي‌ آن‌ و تسلط‌ بر كارهاي‌رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ و فراگيري‌ فنون‌ تشويق‌ ، ترغيب‌ و تبليغ‌ ديگران‌ و تسلط‌ بر تكنيكهاي‌ترويج‌ و اشاعه‌ افكار از خصوصيات‌ مهم‌مسئولين‌ روابط‌ عمومي‌ است‌ .
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌بايد پيرامون‌ دانش‌ مديريت‌ و نحوه‌ عمل‌ سازمان‌ اطلاعات‌كافي‌ داشته‌ باشد .
توانايي‌ تصميم‌ درست‌ و توانايي‌ حل‌ مشكلاتي‌ كه‌ پيش‌ مي‌ آيد را داشته‌ باشد.
مسئوليت‌ پذير بوده‌ و اشتياق و انگيزه‌ براي‌ انجام‌ كار را دارا باشد
صبر وشكيبايي‌ در شنيدن‌ وگوش‌ دادن‌ از ديگر خصوصيات‌ مسئول‌ روابط‌ عمومي‌است‌
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌بايد قدرت‌ سازمان‌ دهي‌ واداره‌ زيردستان‌ خود راداشته‌ باشد
در برابر شكست‌ ها وناكاميها تحمل‌ نمايد و زود تصميم‌ نگيرد
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌ بايد به‌ حرفه‌ خود ايمان‌ داشته‌ باشد .
مسئول‌ روابط‌ عمــومي‌ بايد احساس‌ مسئوليت‌ نسبت‌ به‌ جامعه‌ و منافع‌ همگان‌ داشته‌ باشد .
مسئول روابط‌ عمومي‌ بايد احساس‌ وفاداري‌ و صداقت‌ به‌ استانداردهاي‌ حرفه‌ خودداشته‌ باشد
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌ بايد شخصيت‌ افراد را ملحوظ‌ داشته‌ و به‌ آنها احترام‌ بگذارد .
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌ بايد حق‌ اظهار نظر را براي‌ كليه‌ اشخاص‌ ذينفع‌ قائل‌ باشد
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌ بايد در هر شرايط‌ و تحت‌ هر مقرراتي‌ از اصول‌ اخــلاقی ،شرف‌ ، صداقت‌ ، درستي‌ و راستي‌ دفاع‌ كند و در برنامه‌ ريزيهاي‌ خود اين‌ اصول‌ مهم‌ را دخالت‌ دهد
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌ بايد حق‌ را بگويد ،راست‌ گفتن‌ را شعار خود بداند ، از دروغ‌ ،فريب‌ ، ريا ، تزوير بدور باشد كه‌ ريشه‌ تمام‌ نابساماني‌ ها در جوامع‌ بشري‌ از فريب‌ دادن‌ انسانهاست‌ .
مسئول روابط‌ عمومي‌ بايد اين‌ كلام‌ گهر بار امام‌ صادق(ع‌) را خطاب‌ به‌فرزندبزرگوارشان‌ نصب‌ العين‌ خود قرار دهد كه‌ : پسرم‌ حق‌ را بگو ولو عليه‌ تو باشد .
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌ بايد از وعده‌ هاي‌ دروغين‌ و غير ممكن‌ و دست‌ نيافتني‌ پرهيزكند كه‌ حيثيت‌ يك‌ مجموعه‌ را از بين‌ خواهد برد .
مسئول‌ روابط‌ عمومي‌ بايد ابتكار و خلاقيت‌ خود را بكار بندد و در كارها به‌ طورعملي‌ و دقيق‌ تحقيق‌ و بررسي‌ كند
مسئول روابط عمومی می بایست با فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی آشنایی داشته باشد

http://pyvand.eprsoft.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *