مدیریت منابع انسانی

چالش ها و مزاياي نيروهاي جوان کار

در شرايط کنوني جامعه ما نسل هاي مختلف نيروي کار در محيط هاي کاري توليدي، بازرگاني و خدماتي در کنار يکديگر به فعاليت مشغولند. بديهي است هر کدام از اين نسل ها گرايشها، ادراکات و ارزش هاي خاص خود را دارند که در پاره اي از موارد نيروهاي کاري قديمي تر را براي سازگاري با شرايط جديد به چالش مي کشد.
شايد  اولين مانعي که نيروهاي قديمي کار ومسن هنگام  ارتباط شغلي  با نيروهاي  جوان با آن مواجه مي شوند تصوير ذهني و ارزيابي است که از خودشان دارند. براي نسل هاي قديمي چه به صورت خودآگاه و چه ناخود آگاه پذيرش اين مساله که بايد از جواني که مافوق اوست اطاعت کند امري سخت و دشوار است.
والدين اين نسل به  آنان آموخته اند که ارشديت و احترام همراه افزايش سن ايجاد مي گردد  بنابراين بديهي است که پاسخگوئي  به سوال يک رئيس و سرپرست جوان براي آنها ناگوار و مخالف با الگوئي است که آنها آموخته اند.
برخي از آنها نه تنها از اينکه بايد به فردي که همسن فرزند آنان است جواب بدهند  خجالت کشيده و ناراحت مي شوند بلکه نمي دانند چگونه با سرپرست و يا همکاراني که از آنها خيلي جوانتر هستند ارتباط برقرارکنند، سرپرستان و همکاراني که حضورشان تنها باعث تشديد احساس انزوا در آنها مي شود .
مانع ديگر ي که از شکاف بين نسل ها نشات مي گيرد  اين است که اکثر نيرو هاي قديمي بر اين باورند که آنها داناي کل هستند و پاسخ همه سئوالات را مي دانند و بيشتر مايلند به افراد پايين تر از سن  خود دستور دهند تا از آنها دستور بگيرند.

*مزاياي کار کردن با نسل جوان
علي رغم همه مشکلات و چالش هائي که نسل قديمي در نتيجه داشتن يک سرپرست و مسئول جوان با آن روبرو هستند، اين مسئله نيز حائز اهميت است که آنرا بپذيرد و  نحوه برخورد باچنين موضوعي را ياد بگيرد.
با توجه به اينکه بسياري از افراد بالاي 50 سال بنا به دلايل مختلف اقتصادي، اجتماعي و ساير ملاحظات هنوز  اشتغال به کار دارند و اين در حالي است که ميليون ها نفر از نسل هاي جديد نيز وارد بازار کار شده اند لذا احتمال داشتن يک سرپرست و مسئول جوان نيز براي شاغلين مسن  افزايش يافته است.
بهر حال از آنجائي که انسان فنا پذير است بنابراين سپردن زمام امور به دست نسل هاي آينده نيز واقعيت است. نسل هاي قديمي بهتر است با مجهز شدن به مهارت هاي ارتباطي به جاي انتقاد و قضاوت منفي در مورد نسل هاس جوانتر از آنان قدر داني کنند.  نگاه کردن به امور از ديد جوانان ، باعث گشودگي ذهن  نسل هاي قديمي مي شود  ضمن آنکه نسل هاي جديد نيز بهتر است به تجربه و پختگي قديمي ها به ديده احترام بنگرند.
در اينجا 10 توصيه که به نسل هاي قديمي کمک مي کند تا ارتباط موثرتري با جوان تر ها در محيط هاي کاري داشته باشند ارائه مي گردد.
1.بپذيريد که عامل مهم در مديريت هر رابطه اي ،  درک ديدگاه ساير افراد است. اگر مافوق شما خيلي جوان است  بهتر است شما نيز رويکردهاي متفاوتي در برخورد با امور داشته باشيد.
براي درک بيشتر او، رفتارش را به دقت زير نظر داشته باشيد و دريابيد که چه موضوعاتي بر روش مديرتي او اثر گذار است و چگونه مي توانيد اين روش را بهبود ببخشيد.
2.حتي الامکان رفتار روساي  قبلي خود را با رفتار  رئيس جوان فعلي تان مقايسه نکنيد، روسا و کارکنان جوان مرزها و محدوديت ها ئي را که شما در گذشته هاي دور کاري خود  شاهد آن بوديد به شکل ديگري مراعات مي کنند.  آنها براي انجام کار هايشان برنامه دارند ولي اين برنامه منطبق با جداول کاري سنتي نيست.
3.هرگز اجازه ندهيد که به ناراحتي شما پي ببرند.  مهم نيست که چقدر از داشتن يک مافوق جوان ناخشنود هستيد ،مهم اينستکه خود دار باشيد واز اين موضوع نگران نشويد.
اين نکته را نيز به ياد داشته باشيد که بهرحال نسبت به يک پرسنل جوان مقبول تر و کارآمد تر به شمار مي آئيد. اگر ناخشنودي خود را نشان دهيد فقط زمينه را براي اخراج خود فراهم کرده ايد.
4.سعه صدر  و فکري گشوده داشته باشيد. به اين مساله فکر نکنيد که چون آنها جوان هستند نمي دانند که چه بايد بکنند. همه ما مجموعه اي از مهارت هاي مختلف هستيم و همه چيز را را همگان دانند.
5.لازم است که مطالب و اطلاعات جديد را در ارتباط با کاري که انجام مي دهيد ياد بگيريد و نگاه متفاوتي به مسائل و موضوعات داشته باشيد .
از شما انتظار مي رود در برخي اوقات به سبک نسل جديد به موضوعات بنگريد در غير اينصورت آنها شما را به چشم يک کهنه انديش ايرادگير نگاه مي کنند و آنوقت چاره اي نداريد جز اينکه از از ايده ها و طرز تفکر امروزي پسند جواني که مافوق شماست عصباني شويد.
6.از تجاربتان براي فائق آمدن و متعادل کردن احساس ناامني از داشتن يک مافوق جوان استفاده کنيد . شما بر اثر تجربه ،د يدگاهي را بدست آورده ايد که او هنوز فاقد آنست و اين موضوع مي تواند به نفع هر دوي شما باشد.
7.فکر کنيد که به فرزند يا برادر کوچکتان داريد کمک مي کنيد.
آگاه باشيد که مافوق جوان شما  بيش از شما از اين رابطه رنج مي برد. به او کمک کنيد تا راه خود را در پست کاري جديدش پيدا کند. او به احتمال زياد کم کم علاقمند مي شود که اختيارات بيشتري که مايل به داشتن آن هستيد يه شما بدهد و در تصميم گيري هايش شريک کند.
8.توجه داشته باشيد که برخي از اعمال نادرست آنها ناشي از غرور جواني ويا ارزيابي بيش از حد آنان از مدرک تحصيلي شان مي باشد و به ياد داشته باشيد که نهايتا ناگزير به پيروي از راهبردها و تصميمات و همکاري با ديگران هستند.
اگر مي خواهيد پلي بين شکاف نسل ها بزنيد به انها عملا نشان دهيد که مايل به درک شرايط و پيشرفت و بهبود امور هستيد.
9.زمان بيشتري را براي شناخت آنها صرف کنيد . اوقاتي را براي شناخت مافوق جوانتان اختصاص دهيد تا دريابيد که او چگونه فکر مي کند. اينکار مطمئنا بيشتر به نفع شما خواهد بود.
10.فردي باشيد که مافوق جوانتان نيازي نداشته باشد که بر شما مديريت کند. روسا معمولا بخش مهمي از وقتشان را صرف مديريت کردن بر کارکنان جواني مي کنند که نياز به يادگيري مديريت زمان و اولويت هاي کاري دارند.
اگر شما فردي باشيد که رئيس تان دائما مجبور نباشد در موردتان فکر کند آنگاه او توجه بيشتري به شما خواهد داشت و از تجربه و خردمندي شما قدرداني و سپاسگزاري خواهد کرد.
* منبع: http://www.jobportal.ir/S1/Default.aspx?ID=9_3_600_1_2314

young workforce

The report is based on an detailed survey of 431 human resource officials that was conducted in April and May 2006 by the Conference Board, Corporate Voices for Working Families, the Partnership for 21st Century Skills, and the Society for Human Resource Management. Its objective was to examine employers’ views on the readiness of new entrants to the U.S. workforce — recently hired graduates from high schools, two-year colleges or technical schools, and four-year colleges.

“The future workforce is here, and it is ill-prepared,” concludes the report.

The findings reflect employers’ growing frustrations over the preparedness of new entrants to the workforce. Employers expect young people to arrive with a core set of basic knowledge and the ability to apply their skills in the workplace, but the reality is not matching the expectation.

Business leaders report that while the three “R’s” are still fundamental to every employee’s ability to do the job, applied skills such as teamwork, critical thinking, and communication are essential for success at work. In fact, at all educational levels, these applied skills trump basic knowledge skills such as reading and mathematics in importance in the view of employers. In order to succeed in the workplace of the 21st century, high school and college graduates need to master basic academic skills as well as a complement of applied skills. The survey also found though that too many new entrants to the workforce are not adequately prepared in these important skills.

Nearly three-quarters of survey participants (70 percent) cite deficiencies among incoming high school graduates in “applied” skills, such as professionalism and work ethic, defined as “demonstrating personal accountability, effective work habits, e.g. punctuality, working productively with others, time and workload management.”

More than 40 percent of surveyed employers say incoming high school graduates hired are deficiently prepared for the entry-level jobs they fill. The report finds that recent high school graduates lack the basic skills in reading comprehension, writing and math, which many respondents say were needed for successful job performance.

“This study should serve as an alert to educators, policy makers and those concerned with U.S. economic competitiveness that we may be facing a skills shortage,” said Susan Meisinger, president and CEO of the Society for Human Resource Management. “In a knowledge-based economy a talented workforce with communication and critical thinking skills is necessary for organizations and the U.S. to be successful.”

The findings show an especially big gap in writing skills. In addition to lackluster writing skills of incoming high school graduates, it continued to be a problem among both two-year and four-year college graduates.

Over half (58 percent) of responding employers say critical thinking and problem solving skills are “very important” for incoming high school graduates’ successful job performance, yet nearly three-quarters of respondents (70 percent) rated recently hired high school graduates as deficient in critical thinking.

Looking toward the future, nearly three-fourths of the survey participants ranked “creativity/innovation” as among the top five applied skills projected to increase in importance for future graduates.

In addition, knowledge of foreign languages, cultures, and global markets will become increasingly important for future graduates entering the U.S. workforce. When asked to project the changing importance of several knowledge and skill needs over the next five years, 63 percent of survey participants cited foreign languages as increasing in importance more than any other basic knowledge area or skill. And, in separate questions about emerging content areas, half of the respondents noted the use of “non-English languages as a tool for understanding other nations, markets, and cultures,” while 53 percent selected “understanding of global markets and the economic and cultural impacts of globalization.”

Making appropriate choices concerning health and wellness is the number one emerging topic considered most critical for future graduates entering the workforce. More than three-quarters of survey participants (76 percent) say that “making appropriate choices concerning health and wellness, such as nutrition, exercise, stress reduction, work-life effectiveness” is an emerging content area that will be most critical for future graduates.

On a brighter note, workforce readiness of high school graduates was reported as adequate by a majority of survey participants in three areas considered critical for current and future workplace needs: information technology, team work, and diversity. The report attributes this to “focused unified energy and resources” by business leaders, educators and communities.

The report includes a one-page Workforce Readiness Report Card, which assesses the readiness of new workforce entrants in skills deemed very important by a majority of the employer respondents to the survey on which this report is based.