مدیریت پزشکی

نقش محوري بهداشت حرفه اي در توسعه ي پايدار

 طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت ‏‎‏،زيان هاي اقتصادي ناشي از عدم رعايت بهداشت حرفه اي در جهان مجموعآ بيش از 10تا 15 درصد از CNP را به خود اختصاص مي دهد .
بنا بر اعلاميه كنفرانس بين المللي عالي ريو در سال 1992 ، توسعه پايدار به عنوان يك استراتژي براي برآورد نيازهاي جمعيت موجود دنيا ، بدون ايجاد آّثار سوء بر بهداشت و سلامت و محيط زيست و بدون به خطر انداختن منابع پايه جهاني و بالاخره بدون به خطر انداختن فابليتهاي توليد در آينده ، تبيين گرديد . بنابراين اعلاميه در نقش محوري انسان در توسعه پايدار تأكيد نموده و انسان را مستحفق برخورداري از يك زندگي بارور و سالم و هماهنگ با طبيعت مي داند. و بهداشت حرفه اي بعنوان عنصري پايه ، از اصل توسعه پايدار مي باشد .
سازمان جهاني بهداشت به استناد قابليت هاي بهداشت حرفه اي به شرح ذيل ، نقش محوري آن را در توسعه پايدار مورد تأكيد قرار ميدهد :

1- پيشگيري از حوادث و بيماريهاي شغلي و نتيجتْأ جلوگيري از كاهش منابع مادي و انساني
2- كاهش فشارهاي رواني و استفاده بهينه از نيروي انساني موجود
3- به كارگيري ايمن ترين تكنولوژي همراه با مصرف انرژي كمتر ، توليد آلودگي كمتر و مواد زايد كمتر
4- ايجاد انگيزه و نشاط و سلامتي نزد نيروي كار كه منجر به افزايش كيفيت محصولات ، بهره وري و فرآيند مديريت مي گردد
5- اغلب مخاطرات محيطي از صنعت، كشاورزي و حمل و نقل ناشي مي شود كه حضور بهداشت حرفه اي در مشاغل فوق ، مخاطرات محيطي ناشي از آنها را نيز به حداقل مي رساند
6- بيش از 50% افراد بزرگسال در محيط كار خود به نحوي در معرض يكي از عوامل زيان آور شيميايي ، فيزيكي ، بيولوژيك ، ارگونوميك يا استرسهاي رواني و فشار كار بيش از حد قرار دارند ، بنابراين اعمال بهداشت حرفه اي مي تواند نقش اساسي در تأمين يك زندگي سالم وبارور را براي جوامع فراهم كند
7- وضعيت كلي محيط زيست و اكوسيستم بطور مستقيم يا غير مستقيم بر روي بهداشت كارگران در مشاغل مختلف مانند كشاورزي ، معدن ، ماهيگيري و توليد تأثير مي گذارد بنابراين يك ارتباط دو جانبه بين ايمني و بهداشت حرفه اي از يك طرف و توسعه پايدار توأم با محيط سالم از طرف ديگر وجود دارد.
8- اختصاصأ در كشورهاي در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامتي و بهره وري نيروي كار آن است ، در صورت فقدان امنيت اجتماعي و پايين بودن سطح بهداشت و كاهش توان كاري اين عضو كليدي، بحران شديدي در خانواده بوجود مي آيد كه بطور غير مستقيم سلامت ، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تأثير قرار مي دهد.
*http://markazsalamat.ir/acomps.php?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *