مدیریت تولید و محصول

رئوس موارد اصلی مورد نیاز سیستم برنامه ریزی و كنترل تولید

نویسنده: رضا لطفی

چگونگي برنامه ريزي توليد

1- تعیین برنامه های دوره ای ( روزانه، هفتگی، ماهانه و …) به تفكیك منابع كاری
2- تعیین میزان منابع مصرف شده و اختصاص داده شده در هر دوره
3- تعیین میزان ظرفیت باقیمانده از هر منبع در هر دوره
4- تعیین duration كلی پروژه- محصول و قطعه
5- ورود اطلاعات تقویم كاری از طریق واحد ماشینكاری در برنامه
6- برنامه خروجی شامل قطعات آماده مصرف باشد یعنی مواد آن تامین شده باشد یعنی با برنامه مونیتورینگ فعلی شركت لینك باشد.
7- اطلاعات قطعات برش نیز پیش نیازی بر برنامه منظور شود.
8- مشخص بودن وضعیت هر قطعه به صورت تعدادی در هر مرحله از فرآیند تولید به عنوان نمونه قطعه شماره یك به تعداد 100 عدد در محصول با سه فرآیند الف- تراش ب- دریل ج- فرز  در نظر گرفته شود در این صورت تعداد تكمیل شده و تكمیل نشده قطعه در هر یك از فرآیندهای نامبرده مشخص بوده و پیشرفت كلی قطعه نیز از آن محاسبه گردد.
9- برنامه استخراجی مربوط به ساخت قطعات به صورت مرحله ای باشد به این نحو كه در مثال قبل برنامه واحد دریل بعد از تكمیل قطعه در تراش قابل رویت و برنامه ریزی باشد یعنی روابط پیش نیازی شروع به پایان در فعالیت ها به صورت تعدادی در نظر گرفته شود.
10- گزارشات ثبت شده برای انجام فعالیت ها بر حسب 1- پروژه 2- محصول 3- قطعه 4- فرآیند عملیات 5- اپراتور 6- دستگاه (منبع) 7- تاریخ 8- شروع 9- پایان 10- ساعت عادی یا اضافه كار 11- تعداد 12- به تعداد نامحدود شامل توقفات زمانی حین كار با موارد كد توقف، ساعت شروع و پایان باشد.
11- كلیه گزارشات خروجی از برنامه كنترل تولید فعلی از این برنامه قابل استخراج باشد.
12- در هنگام تخمین میزان work ایستگاههای كاری استاندارد شده و زمان هر یك از موارد از database  مربوطه پشتیبانی گردد.
13- این برنامه قابل تعمیم به كلیه ایستگاههای تولیدی و غیر تولیدی مرتبط با پروژه ( طراحی و تداركات) باشد.
14- در همه گزارشات امكان تبادل اطلاعات با برنامه ها ی كاربردی همچون excel- access و … وجود داشته باشد.
15- گزارش گیری كاغذی از سیستم حذف و گزارشات در واحد ماشینكاری به صورت online  ثبت گردد یعنی با شروع كار ساعت شروع و تعداد قطعه تحویل داده شده در برنامه ثبت و به هنگام اتمام ساعت پایان و تعداد قطعه تحویل گرفته شده از اپراتور به همراه زمانهای توقف كاری مربوطه ثبت گردد.
16- ورودی های متعدد غیر از پروژه شامل اصلاحات و دوباره كاری های پروژه ای و قطعات تعمیری دستگاههای تولیدی قابل تعمیم در برنامه باشد.
17- تا حد امكان ورود اطلاعات به msp  ساده سازی گشته و كاربر بتواند اطلاعات قطعات تكراری  را به نحوی آسان وارد نماید.
18- با توجه به موجود بودن اطلاعات پروژه- محصول و قطعه در برنامه مونیتورینگ این اطلاعات از این برنامه وارد msp  گردد.
19- تقویم ماشین آلات و منابع انسانی به طور جداگانه از طریق واحد ماشینكاری و واحد نت قابل دسترسی و  ویرایش باشد.
20- برای مشتریان شركت امكان مونیتور كردن وضعیت پیشرفت محصول و
پروژه از طریق اینترنت وجود داشته باشد.
*http://www.msanaye.mihanblog.com/post/category/4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *