مدیریت پزشکی

نقش سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه های شهرسالم

پس از توافق کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت که کنفرانس آلماتا برای دستيابی به هدف «سلامت برای همه (HFA)» ، دو اصل اساسی اين برنامه (همکاری بين¬بخشی و مشارکت مردمی) بدليل معضلات اجرائی پيگيری و اجرا نشد. از طرف ديگر با آشکار شدن تأثير عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … بر روی سلامت و لزوم همسو و همسان نمودن محورهای مختلف توسعه با محوريت انسان سالم برای دستيابی به توسعه پايدار، سازمان جهانی بهداشت و دفتر منطقه ای مديترانه شرقی (EMRO) را برآن داشت تا برنامه ای را تحت عنوان «ابتکارهای جامعه محور» Community Based Initiatives (CBI) طراحی و معرفی نمايد. اين برنامه بر محوريت دو اصل يادشده (هماهنگی بين بخشی و مشارکت مردمی) تنظيم شده و مشتمل بر برنامه های شهرسالم-روستای سالم ، رويکرد نيازهای اساسی توسعه (BDN) و مشارکت زنان در امر سلامت و توسعه (توانمندسازی زنان) است.
با پيگيری فراوان و حمايت های بسيار خوبی که از طريق سازمان جهانی بهداشت ، دفتر منطقه ای و دفتر نمايندگی سازمان در کشور جمهوری اسلامی ايران انجام شد، اين برنامه ها از سالهای گذشته بمرحله اجرا گذارده شد. بدليل علاقمندی و پشتيبانی بسيار خوب همکاران دفتر نمايندگی سازمان بخصوص جناب آقای دکتر مبشر شيخ (نماينده محترم سازمان) نسبت به اين برنامه و حمايتهای بيدريغ ايشان چه بعنوان مسئول برنامه CBI در EMRO در گذشته وچه بعنوان نماينده محترم سازمان در حال حاضر، باعث گرديد تا روند روبه رشد برنامه نسبت به ساير کشورهای منطقه نمود بسيار بارزتری پيدا کند. درحال حاضر اين افتخار را داريم که بعنوان يک فيلد آموزشی ، بطور مرتب مورد بازديد مشاورين محترم سازمان جهانی بهداشت و کارشناسان کشورهای منطقه قرار گرفته و براساس گزارشهائی که به دفتر منطقه ای ارسال شده ، روش اجرائی برنامه CBI در ايران بعنوان الگــوی خوبی برای ساير کشــورهای منطقه اعلام شده است.
اين سايت نيز با پشتيبانی و حمايت سازمان جهانی بهداشت راه اندازی شده و در نظر است تا کليه اطلاعات مربوط به مرکز سلامت محيط و کار در اختيار علاقمندان و صاحبنظران قرار گيرد.

http://markazsalamat.ir/acomps.php?op=modload&name=News&file=article&sid=59&mode=thread%E2%88%A8der=0&thold=0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *