عمومی

به لطافت بهار

فصلی كه هر انسانی را به تفكر و تأمل در زيبايی‌های طبيعت وا می‌دارد. یکی ازخصوصیات تدبر وتعمق رویاندن اندیشه احساس دردل و روان آدمی است  از این رو بهار تنها  ” دگرگونی در طبيعت ” نیست، بلكه هنگامه ی” تحولی عمیق و هدفمند در روح و قلب آدمی  ” نیز می باشد. بدین ترتیب باید گفت: آمد و رفت بهار، تکرار درس های معلم طبیعت است که همواره در گوش انسان زمزمه گر این واقعیت است که ؛ رستاخیز آمدنی و بلاشک است
نرم نرمك صداي پاي بهار به گوش مي رسد. و نسيم دل انگيز بهاري پيام طراوت و شادابي، اميد و زندگي را به گوش همگان مي رساند. طبق تعبير قرآن، خداوند بادها را مي‌فرستد كه ابرها را برانگيزد، آن گاه آن را به سوي سرزمين مرده مي‌راند تا زمين را پس از مرگش دوباره زنده كند. توصيف طبيعت و حيات دوباره آن يك نمونه‌ از شگفتي‌هاي طبيعت در قرآن است، اما جالب است بدانيم هدف اين توصيف، نشان دادن طبيعي حيات انسان پس ازمرگ است. به عبارت ديگر براي آن است كه بدانيم چگونه پس از آنكه تمام جسم  پوسيد و متلاشي شد، دوباره زنده مي‌شود، همان‌گونه كه طبيعت زمين پس از پژمردگي و خزان و مرگ حياتي مجدد پيدا مي‌كند.
بهار با خود پيام دارد. پيام زندگی، پيام دوباره زيستن و پيام دوباره نگريستن. بهار همراه با رويش، زيبايی و انبساط است و همين امر را بايد مدنظر قرار داده و با تجديدنظر در اعمال و رفتار به‌گونه‌ای باشیم كه زيبايی، زندگی و شادی آفرينی را برای خود وديگران به ارمغان بياوريم. مانند بيشتر عناصر طبيعت بهار نيز درس هايی آموزنده و زندگی ساز دارد که حيات بخش و تأمل انگيز است. تنوع، شادابی، تبادل، تحول و حيات آفرينی  مهمترين آموزه های بهار می باشد. درپی هربهار دل انگیز فصول دگرگون گری است به نام برگ ریزان و زمستان! پس عقل سلیم حکم می کند به دنبال هرسرور وشادمانی، فرا رسیدن غمی بیکران را از  یاد نبرد ولازمۀ همه اینها ابراز امتنان است وادای شکر به بارگاه خدای منّان.اكنون كه با عنايت قادر متعال توفيق درك بهار ديگري حاصل گرديده است مستانه وشورانگيز از اين نعمت بزرگ، به هنگامه ي؛  ” اذا رأيتم الربيع ”  مشتاقانه ذاكر و شاكر نعمت هاي بيكران ايزد منان خواهيم بود پس؛ ”  فاكثرو ذكر النشور “. « هرگاه بهار را مي بينيد، بسيار قيامت را به ياد آريد.پیامبر اعظم(ص)»
 
مفهوم
در بهاران کي شود سرسبزسنگ؟                   خاک شو تاگل برآيي رنگ رنگ