فناوری های روز

laser tracking چيست؟

به اين صورت كه يك كله گي ليزر (عموماً ليزر نئون) در موقعيتي ثابت تنظيم شده و يك رفلكتور كه انعكاس دهنده نور ليزر به كله گي مي باشد بر روي قسمت هاي مختلف قطعه مورد نظر قرار داده شده و موقعيت سه بعدي آنها نسبت به كله گي ليزر با دقت بالا اندازه گيري مي شود. با محاسبات نرم افزاري كه عمدتاً اين دستگاه ها مجهز به آن هستند موقعيت نسبي بخش هاي مختلف يك مجموعه بزرگ قابل اندازه گيري خواهد بود.

*http://www.smeir.ir/display_question.php?id=2
 
Laser Tracker Systems
Overview Laser Trackers and Portable CMM Systems
 
Often imitated but never surpassed, Leica Geosystems Laser Trackers have been at the forefront of laser tracking technology for nearly two decades. These portable coordinate measuring machines have enabled companies around the world to deliver innovative products, achieve unheard-of tolerances, substantially lower manufacturing costs and increase productivity well beyond their expectations.
A laser tracker from Leica Geosystems is a portable measurement system that relies on a laser beam to accurately measure and inspect in a spherical volume of up to 160 m [525 ft]. The Leica Absolute Tracker™ can gather 3D coordinates in 3 ways: by following a small mirrored sphere, also known as a reflector; by tracking a Leica T-Probe, a hand-held “Walk-Around” wireless contact probe; or by tracking a Leica T-Scan, a contactless high-speed laser scanner. Which measurement method you should use will depend on your application.
From prototyping and reverse engineering to tooling inspection and part mating, from automotive to aerospace and everything in-between, our customer list reads like a “Who’s Who” of the world’s most successful enterprises – yet our equipment is just at home in small and medium-size companies. With the introduction of the world’s first laser tracker in 1991, we revolutionized high-accuracy inspection as the world knew it. With the Leica Absolute Tracker™, we have done it again.