مدیریت خدمات

شرح وظایف اداره کل خدمات اداری

مورد مطالعه: سازمان صدا و سیما – معاونت اداری و مالی

شرح وظايف:
– تامين و ارائه خدمات ترابري مورد نياز فعاليتهاي سازمان با استفاده از امكانات سازمان و پيمانكاران طرف قرار داد.
– بررسي نيازهاي كل سازمان به لوازم و قطعات يدكي جهت تعمير و نگهداري خودروهاي سازماني و همكاري با اداره كل امور كالا براي تهيه و تدارك و توزيع آنها.
– اداره امور دبيرخانه مركزي و انجام خدمات تايپ،‌ تكثير و دريافت و ارسال نامه هاي و بسته هاي پستي.
– اداره امور بايگاني موضوعي (‌غير پرسنلي) ‌سازمان و نگهداري اوراق،‌ اسناد و مدارك براساس نظام بايگاني موضوعي.
– نگهداري و تنظيف ساختمانها و فضاهاي اداري و محوطه هاي سازمان به طور مستقيم و يا با استفاده از خدمات موسسات تعاوني و بخش خصوصي.
– راه انداري و اداره آبدارخانه ها و انجام خدمات پذيرايي و حمل و نقل اموال و اثاثيه اداري بهنگام تغيير مكان و حسب نياز.
– بهره برداري از خطوط ارتباطات تلفن،‌ بي سيم و اجراي عمليات مربوط به تامين خطوط داخلي تلفن و انجام خدمات تعمير و نگهداري خطوط.
– اداره مراكز تلفن و پيج و تعمير و نگهداري سيستمهاي ارتباط تلفني و پيج و تهيه و تنظيم و نشر اطلاعات مربوط به خطوط تلفني و نام و نشان اشخاص و واحدهاي سازمان.
– تامين و تدارك وسايل و امكانات انجام مسافرتهاي اداري در داخل و خارج از كشور شامل تهيه بليط،‌ گذرنامه و رواديد.
– صدور احكام ماموريت اداري داخل و خارج از كشور پس از كسب مجوز از مقامات مجاز و دريافت گزارشهاي انجام ماموريت و انجام امور مقدماتي و اداري مربوط به دريافت فوق العاده روزانه ماموريت و تسويه حساب با حسابداريهاي ذيربط.
– بررسي در مورد عملكرد نظامها،‌ روشها و مقررات مربوط به حيطه وظايف و اختيارات اداره كل و پيشنهاد ايجاد ضوابط و روشهاي نوين و يا تغيير و اصلاح مقررات و روشهاي موجود.
– تهيه و تنظيم روشها، ‌دستورالعملهاو رهنمودهاي تخصصي در زمينه ماموريت اداره كل خدمات اداري و ابلاغ به واحدهاي سازماني و ارائه خدمات مشورتي در جهت تسهيل كارهاي اجرايي در ديگر حوزه ها‌، واحدها و مراكز.
– نظارت بر نحوه كاركرد موسسات طرف قرار داد سازمان در زمينه هاي مرتبط با ماموريت و وظايف محوله.
– اعمال مراقبت و نظارت بر نحوه عملكرد واحدهاي ترابري،‌خدمات و فضاي سبز و ارتباطات تلفني حوزه ها و مراكز استانها از طريق بكارگيري شيوه هاي ارزشيابي و همچنين بازديدهاي ادواري منظم و يا موردي

*http://www.iriboffice.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *