مدیریت خانواده

‌مديريت‌ ‌خانواده و خانه

شما در چه نوع خانواده‌اي زندگي مي‌كنيد؟ خانواده‌اي كه در آن پدرسالاري هست يا مادر سالاري؟ يا اينكه نه زمانه بر عكس شده و فرزندان شده‌اند سالار خانه؟
مدير خانه شما كيست؟ پدر؟ مادر يا هر دو و يا هيچ كدام؟ در گذشته كم نبودند خانواده‌هايي كه بزرگ خانواده مانند پدر هر چه مي‌گفت، بايد اجرا مي‌شد. در بعضي از اقوام هم مادر نقش اصلي را داشت و هر آنچه او تصميم مي‌گرفت ،ديگران بي چون و چرا اجرا مي‌كردند و هيچ قدرت تصميم گيري نداشتند. اين روند همچنان ادامه داشت و زماني كه اين پدر و مادر مي‌شدند پدر بزرگ و مادر بزرگ، باز هم حرف آنها حرف اول و آخر بود. اما بهترين نوع خانواده كدام است؟ بين خانواده‌هايي كه روش‌هاي مختلفي را براي مديريت انتخاب مي‌كنند مثلا مديريت مستبدانه، روش آزاد و يا مديريتي كه در آن همه اعضاي خانواده با مشورت با هم در تصميم‌گيري مشاركت دارند كدام بهتر است؟ شما ترجيح مي‌دهيد چگونه خانواده‌اي بسازيد يا در چه خانوا ده‌اي زندگي كنيد؟
مدير خانه هر كس كه باشد بايد تلاش كند تا نظم و انضباطي در خانه برقرار شود و علاوه بر اينكه همه از يك تصميم تبعيت مي‌كنند، حق مشاركت در تصميم‌گيري را هم داشته باشند يعني بتوانند اظهار نظر كنند وگرنه اوضاع خانه به‌هم مي‌ريزد، همه چيز بي‌نظم مي‌شود و هيچ‌كس از هيچكس ديگري حرف شنوي ندارد. يك آشفتگي در روابط اعضاي خانواده پيش مي‌آيد و ديگر نمي‌شود اسم اين نهاد را خانوده گذاشت.
يكي از بهترين روش‌ها در‌ ‌مديريت‌ ‌خانواده و خانه،‌ ‌روش آزاد منشانه با حضور اعضاي خانواده است. استفاده‌ ‌از‌ ‌اين‌ ‌روش‌ ‌موجب‌ ‌مي‌‌‌شود‌ ‌كه‌:‌
* در‌ ‌مورد امور‌ ‌خانه‌، ‌بين‌ ‌اعضاي خانواده‌ ‌مشورت‌ ‌صورت‌ ‌گيرد‌ ‌و‌ ‌هريك‌ ‌از‌ ‌اعضاي سعي‌ ‌مي‌‌‌كنند‌ ‌به‌ ‌سخنان‌ ‌هم‌ ‌گوش‌ ‌دهند‌ ‌و‌ ‌حرفهاي‌ ‌يكديگر‌ ‌را‌ ‌درك‌ ‌كنند. همه‌ ‌افراد‌ ‌خانواده‌ ‌به‌ ‌تناسب‌ ‌موقعيت،‌ ‌شرايط‌ ‌و‌ ‌امكانات‌ ‌خويش،‌ ‌به‌ ‌اظهارنظر‌ ‌در‌ ‌امورخانه‌ ‌و‌ ‌دخالت‌ ‌در‌ ‌اداره‌ ‌آن‌ ‌بپردازند‌.‌
*‌ خانواده‌ ‌داراي‌ ‌هدف‌‌‌هاي‌ ‌ارزشمندي‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌كوشش‌‌‌هاي‌ ‌اعضاي به‌ ‌ويژه‌ ‌رئيس‌ ‌خانواده‌ ‌معمولاً‌ ‌در‌ ‌راستاي‌ ‌اين‌ ‌اهداف‌ ‌صورت‌ ‌مي‌‌‌گيرد.
* در‌ ‌اين‌ ‌خانواده‌ ‌به‌ ‌جاي‌ ‌مردسالاري‌ ‌يا‌ ‌زن‌‌‌سالاري‌ ‌حق‌‌‌سالاري‌ ‌حاكم‌ ‌است‌.‌
* بر‌ ‌روابط‌ ‌افراد‌ ‌در‌ ‌خانواده‌ ‌و‌ ‌انجام‌ ‌امور،‌ ‌مقرراتي‌ ‌حاكم‌ ‌است‌ ‌كه‌ ‌مورد‌ ‌قبول‌ ‌اعضا بوده‌ ‌و‌ ‌لذا‌ ‌انضباط‌ ‌خاصي‌ ‌در‌ ‌خانواده‌ ‌ديده‌ ‌مي‌‌‌شود.
* بين‌ ‌اعضاي‌ ‌خانواده‌ ‌به‌ ‌تناسب‌ ‌موقعيت‌ ‌و‌ ‌امكانات‌ ‌تقسيم‌‌‌كار‌ ‌صورت‌ ‌مي‌‌‌گيرد‌ ‌و‌ ‌هر‌ ‌فرد‌ ‌در‌ ‌مقابل‌ ‌كاري‌ ‌كه‌ ‌دارد،‌ ‌احساس‌ ‌مسووليت‌ ‌مي‌‌‌كند‌.‌
* ‌ ‌اساس‌ ‌اداره‌ ‌خانواده‌ ‌و‌ ‌روابط‌ ‌اعضا باهم،‌ ‌اقتصاد‌ ‌خانواده،‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌تفريحات‌ ‌سالم‌ ‌و‌ ‌برنامه‌‌‌ريزي‌ ‌در‌ ‌جهت‌ ‌اوقات‌ ‌فراغت،‌ ‌متكي‌ ‌بر‌ ‌يك‌ ‌روش‌ ‌عقلاني‌ ‌است‌.‌
* در‌ ‌اين‌ ‌خانواده،‌ ‌رئيس‌‌‌خانواده‌ ‌سعي‌ ‌مي‌‌‌كند‌ ‌اعضا را‌ ‌با‌ ‌حقوق‌ ‌و‌ ‌تكاليف‌ ‌خود‌ ‌آشنا‌ ‌سازد‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌اداي‌ ‌اين‌ ‌حقوق‌ ‌تلاش‌ ‌لازم‌ ‌به‌ ‌عمل‌ ‌مي‌‌‌آيد‌.‌
* رئيس‌ ‌خانواده‌ ‌به‌ ‌نيازهاي‌ ‌اعضا آگاهي‌ ‌دارد‌ ‌و‌ ‌سعي‌ ‌دارد‌ ‌ترتيبي‌ ‌دهد‌ ‌كه‌ ‌نيازها‌ ‌و‌ ‌تمنيات‌ ‌افراد‌ ‌در‌ ‌حدلازم‌ ‌ارضا ‌گردد‌.‌
* در‌ ‌اين‌ ‌خانواده،‌ ‌زن‌ ‌و‌ ‌شوهر‌ ‌يكديگر‌ ‌را‌ ‌دوست‌ ‌دارند‌ ‌و‌ ‌براي‌ ‌هم‌ ‌ارزش‌ ‌قائل‌ ‌هستند.
منبع : پارس نايس
www.parsnice.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *