مدیریت تربیت بدنی

شرح وظایف اداره كل تربيت‌بدني

اهم فعاليت‌هاي اداره كل تربيت‌بدني عبارت‌اند از:
1. ارائه خدمات ورزشي به دانشجويان، كاركنان و اساتيد
2. برگزاري مسابقات قهرماني درسطح مراكز استاني دانشگاه جهت شناسايي استعدادهاي ورزشي و تشكيل تيم‌هاي قهرماني در رشته‌هاي مختلف.
3. شركت تيم‌هاي مختلف ورزشي دانشگاه در مسابقات قهرماني و همگاني داخل و خارج از كشور با الويت كشورهاي اسلامي.
4. برنامه ريزي جهت القاء ارزشهاي اسلامي به وسيله فعاليتهاي ورزشي در ورزشكاران تحت پوشش.
5. اعزام تيم‌هاي ورزشي دانشگاه به مسابقات بين‌المللي و دوستانه با اولويت كشور‌هاي اسلامي به‌ويژه براي بانوان.
6. نظارت و ارزشيابي عملكرد مسئولان، مديران و فعاليت‌هاي ورزشي مراكز استاني دانشگاه پيام نور.
7. برقراري ارتباط مستمر با سازمان تربيت‌بدني،اداره كل تربيت‌بدني وزارت علوم وساير ارگان‌ها و نهادهاي ورزشي.
8. برگزاري همايش‌ها و كلاس‌هاي مربيگري و داوري جهت افزايش شناخت ورزشي دست‌اندركاران دانشگاه
9. تهيه و توزيع بروشور و سي‌دي‌هاي مربوط به ورزش همگاني جهت افزايش انگيزه ورزشي در بين دانشجويان، كاركنان و اساتيد.
10. تشكيل شوراي عالي ورزش دانشگاه و ارائه گزارش ساليانه به اين شورا.
11. تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به تربيت‌بدني و ورزش هاي همگاني و قهرماني بالاخص ويژه بانوان
12. برگزاري مراسم ساليانه تجليل از مديران، مربيان و قهرمانان ورزش دانشگاه
13. برگزاري اردوهاي فرهنگي ـ ورزشي براي دانشجويان، كاركنان ، اساتيد.
14. تهيه وتوزيع جزوات،وسايل و امكانات ورزشي براي مراكز استاني دانشگاه پيام نور.
15. ايجاد ايستگاه‌هاي تندرستي و كلينيك‌هاي حركت درماني جهت ارزشيابي و ارائه نسخه حركتي و افزايش آمادگي جسماني دانشجويان، كاركنان و اساتيد.
16. تدوين بودجه اداره كل تربيت بدني ، سرانه ورزشي دانشجويان سراسر كشور و نظارت بر حسن هزينه شدن آنها.
17. عقد تفاهم نامه با صدا وسيما و ساير موسسات تبليغي و رسانه اي جهت ارسال اخبار ورزشي دانشگاه پيام نور.
18. عقد تفاهم نامه با سازمان ها و موسسات فرهنگي، ورزشي جهت استفاده از امكانات و تاسيسات ورزشي آنها.
19. تلاش در جهت اخذ اعتبارات مالي از اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان تربيت بدني ، فدراسيون هاي ورزشي و اسپانسرها و هزينه بهينه آنها.
20. پيگيري مستمر جهت احداث اماكن و تأسيسات ورزشي دانشگاه پيام نور در سراسر كشور با الويت به مراكزي كه دانشجويي رشته تربيت بدني دارند.
21. ايجاد تسهيلات براي ادامه تحصيل قهرمانان ، مديران و خبرنگاران ورزشي.
ساختار اداره كل تربيت‌بدني در سطح سازمان مركزي دانشگاه پيام نور

·  اداره ورزش‌هاي همگاني
اهم فعاليت‌هاي اداره ورزش‌هاي همگاني عبارت‌اند از:
1. تدوين برنامه جشنواره‌هاي ورزش همگاني در دانشگاه پيام‌نور
2. تعيين بودجه موردنياز ورزش همگاني دانشگاه
3. تهيه و توزيع سي دي و بروشورهاي لازم جهت ايجاد انگيزه ورزشي در دانشجويان، كاركنان.
4. برگزاري مسابقات ورزش هاي همگاني بين مراكز استاني دانشگاه
5. اعزام تيم‌هاي ورزش همگاني به مسابقات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و خارج كشور
6. ايجاد ايستگاه‌هاي دو و ورزش صبحگاهي در مراكز دانشگاه پيام نور
7. برگزاري كلاس‌هاي آموزش ورزش از ديدگاه علم واعتقاد براي دانشجويان ، مديران، كاركنان.
8. نظارت برفعاليت‌هاي ورزش‌هاي همگاني (آقايان و بانوان در مراكز دانشگاه پيام نور سراسر كشور)
9. برگزاري همايش‌ها و جشنواره هاي مربوط به ورزش‌هاي همگاني جهت افزايش شناخت ورزشي
10. پيگيري جهت احداث ايستگاه‌هاي تندرستي
11. پيگيري جهت ايجاد كلينيك‌هاي پزشكي ـ ورزشي
12. تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مورد نياز
13. برگزاري المپياد هاي ورزش همگاني
14. برنامه ريزي و اجراي تورهاي ورزشي در داخل و خارج كشور
15. تهيه و توزيع وسايل و تجهيزات ورزشي جهت دانشگاههاي پيام نور سراسر كشور

· اداره ورزش‌هاي قهرماني
اهم فعاليت‌هاي اداره ورزش‌هاي قهرماني عبارت‌اند از:
1. تدوين برنامه مسابقات ورزشي دانشگاه پيام‌نور براساس برنامه تنظيمي اداره كل تربيت‌بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
2. برگزاري المپياد‌هاي ورزشي ويژه دختران و پسران دانشجو
3. تشكيل و تداركات لازم جهت انتخاب تيم‌هاي ورزشي و شركت در مسابقات قهرماني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و فدراسيون هاي ورزشي
4. پيشنهاد و تدوين بودجه ورزشي مورد نياز سالهاي آتي
5. اعزام تيم‌هاي ورزشي براي شركت در مسابقات كشوري و بين‌المللي داخل و خارج از كشور
6. تهيه و توزيع وسايل ورزشي موردنياز دانشگاه
7. برگزاري كلاس‌هاي مربيگري و داوري براي مربيان ورزشي دانشگاه
8. نظارت بر تمرين تيم‌هاي ورزشي دانشگاه
9. پيگيري در تأمين تأسيسات ورزشي مورد نياز دانشگاه
10. تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي موردنياز

اداره ورزش‌هاي اساتيد و كاركنان
اهم فعاليت‌هاي اداره ورزش‌هاي اساتيد و كاركنان عبارت است از:
1. برنامه‌ريزي ساليانه جهت برگزاري فعاليت‌هاي ورزشي اساتيد و كاركنان.
2. تهيه امكانات و تأسيسات ورزشي به‌‌صورت رايگان و يا ارزان قيمت.
3. برنامه‌ريزي جهت استفاده از تورهاي ورزشي ـ تفريحي در داخل و خارج كشور.
4. تهيه وسايل ورزشي ارزان قيمت براي اساتيد و كاركنان سراسر كشور با استفاده از تسهيلات ويژه دانشگاه.
5. برگزاري برنامه‌هاي سخنراني و همايش‌هاي علمي جهت افزايش شناخت ورزشي در بين دانشجويان
6. برگزاري مسابقات ورزشي همگاني و قهرماني.
7. ايجاد كلينيك‌هاي پزشكي ـ ورزشي و تشكيل پرونده آمادگي جسماني و انجام تست‌هاي لازم براي تمام اساتيد ، كاركنان و ارائه نسخه حركتي براي آنها
8. پيگيري در جهت تدوين آيين نامه هاي تشويقي جهت ارتقاء افرادي كه حضور بيشتر و مقام بالاتر ورزشي را كسب نموده اند.
9. برنامه ريزي جهت افزايش حضور مديران ، اساتيد ، كاركنان در برنامه هاي منظم ورزشي.
10.تهيه و ارسال جزوات ، بروشور وCD جهت آموزش و اجرايي فعاليتهاي ورزشي در منازل توسط دانشجويان.
11.برگزاري و شركت مديران، اساتيد، كاركنان در مسابقات ورزشي مربوطه در داخل و خارج كشور

*http://www.pnu.ac.ir