روانشناسی کار و مدیریت

تفاوت های مردان و زنان

مقدمه

تحقيقات علمي نشان ميدهد كه 3/4 عمر هر انسان يا 75% عمر هر كدام از ما صرف ارتباط با ديگران ميشود. ولي فقط 10% انسانهاي كرهزمين ميدانند چگونه ارتباط برقرار كنند و 90% ما بلد نيستيم و چون ارتباطهايمان بد ميباشد در خانواده، در دانشگاه، در محل كار و… دائم دچار مشكل هستيم و دائم از هم گله داريم.
• امروزه رسم شده كه خانمها روي جهيزيه دخترشان كتاب آشپزي ميگذارند يعني براشون مهم است كه دختر بداند رابطه نخود و لپه و گوشت چيست؟ ولي هيچ پدر و مادري سعي نميكند كه روابط بين انسانها را به فرزندش ياد بدهد. چرا هيچكس كتاب شوهرپزي يا زنپزي را ياد نميگيرد. وارد زندگي مشترك ميشويم وبه هم لطمه ميزنيم و بعد هم ميگوييم ما به درد هم نميخوريم. چرا ما براي شناخت يكديگر سرمايهگذاري نميكنيم؟
• خودمان را ملزم كنيم به شناخت يكديگر هر چه اطلاعاتمان از يكديگر بيشتر باشد به يكديگر بهره ميرسانيم در غير اينصورت به هم لطمه ميزنيم يكي از كارهاي مهم زندگي اين است كه انسانهاي اطرافمان و يا شريك زندگيمان را بشناسيم.
• طبق يك تحقيق در فرانسه در مورد مذكر يا مؤنث بودن كامپيوتر نتايج زير به دست آمد: خانمها گفتند: كامپيوتر مذكر است چون
1-وقتي بهش عادت ميكنيم خيال ميكنيم ديگر بدون آن از پس هيچ كاري برنميآييم.
2-دادههاش خيلي زياد است ولي هوشمند نيست. 3-قرار است مشكلات را حل كند ولي در اكثر مواقع مشكل اساسي خودش است. 4-وقتي پايبندش ميشي تازه ميفهمي اگه صبر كرده بودي بهترش گيرت ميامد. آقايان گفتند: كامپيوتر مؤنث است چون
1-همينكه پايبندش شدي هرچي پول در مياري بايد خرجش كني و لوازم جانبي براش بخري.
2-مؤنث است چون به غير از كسي كه خلقش كرده است هيچكس از درونش سر در نميآورد.
3- كوچكترين اشتباهات را در حافظه دراز مدت خودش نگه ميداره يه روز بهت برميگردونه.
تفاوت زنان و مردان
• زن و مرد با هم تفاوتهايي دارند اگر اين تفاوتها را بشناسيم، اگر به تفاوتهامون احترام بگذاريم و آنها را مد نظر قرار بدهيم اتفاقات خوبي ميافتد. ديوارهاي رنجش و سوءظني كه نسبت به هم داريم فرو مرريزد. سوءتفاهمها و توقعات بيجا از بين ميرود. به جايي كه تلاش كنيم همديگر را عوض كنيم، تلاش كنيم با هم همكاري كنيم و همسو شويم و زندگي قشنگي را درست كنيم.
• دوست داشتن مرد و زن متفاوت است. مرد ديگران را مردانه دوست دارد و ابزار اين دوست داشتن هم مردانه است و زن زنانه.
• حضرت علي(ع) ميفرمايد: الناس اهداءٌ لما جهلوا. مردم با هم ميجنگند سر چيزهايي كه نميدانند.
• آقايان و خانمها در ساختار با هم متفاوتند يعني در ادراك، احساس، انديشه، واكنش و عشقورزي با هم متفاوتند تفاوتهاي جدي و عميق.
• مغز آقايان در آن واحد روي يك كار متمركز ميشه. ولي مغز خانمها ميتونه روي چند كار متمركز بشه يعني ميتونن چند كار را با هم انجام دهند. آقايان در آن واحد ميتونن از يك نيمكره مغزشان استفاده كنند ولي خانمها از هر دو نيمكره استفاده ميكنند. يعني خانمها مادرزاد نابغه هستند، مغز آقايان تخصصيتر از خانمهاست ولي مغز خانمها عموميتر است لازم باشه همه جاش كار ميكنه.
• نيمكره راست با ادراك و احساس كار دارد و نيمكره چپ با منطق و تحليل و… . وقتي آقا در آن واحد در يكطرف مغزش است نميتواند هم خيلي منطقي باشد هم رمانتيك يعني طول ميكشه تا از نيمكره راست بره به چپ.
• خانمها هم خيلي حرف ميزنند هم اهل گريه هستند آقايان به عكس. همين باعث ميشود كه آقايان بيشتر سكته كنند.
• رنگها: در تشخيص رنگها آقايان چشمشان محدودتر از خانمها عمل ميكند. آقايان رنگهاي اصلي را خوب تشخيص ميدهند قرمز- آبي- زرد. خانمها غير از اينها شيري- نيلي- ارغواني- سدري و بنفش را خيلي خوب تشخيص ميدهند. داروها اگر رنگهاي خاص داشته باشند تأثيرشان در خانمها خيلي بيشتر است.
• پوشش: لباسي كه آقايان مي پوشند بر اساس اين است كه چه شغلي دارند ميخواهند قدرتشان را با آن نشان دهند. شايستگيهايشان را به رخ بكشند ولي خانمها با توجه به حالات و احساسات درونيشان لباس ميپوشند.
• زبان بدن: ماوقتي صحبت ميكنيم علاوه بر كلامي كه بر زبان گفته ميشود يك حركاتي عضلات صورت، ابرو، دست و… انجام ميدهند. يعني حركاتي كه بدن ميكند منهاي كلامي كه از دهان خارج ميشود. خانمها مادرزاد زبان بدن را بلد هستند آقايان بلد نيستند. در آمريكا دو گروه نوزاد را كه گريه ميكردند 2 دقيقه ازشون فيلم گرفتند صداي گريه را قطع كردند هر كدام به دليلي گريه ميكردند فيلم را يكبار جداگانه به مادر بچهها و يكبار به پدر بچهها نشان دادند 2 دقيقه فرم بدن بدون صدا. از مادرها علت گريه را خواستند بيش از 80% آنان درست جواب دادند از روي حركات بدني نوزاد گفتند مثلاً گشنه بوده يا جايش را كثيف كرده و… . فيلم را به آقايان نشان دادند همهشان يك جواب دادند و گفتند مادرش را ميخواهد.
• آقايان اگر ميخواستند به خانمشان دروغ بگويند رودررو دروغ نگويند چون فرم بدن مشخص ميكند طوري بگوييد كه ظاهرتان را خانم نبيند.
*http://lifestyle.parsgooya.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *