مدیریت تبلیغات, مدیریت روابط عمومی

روابط عمومی و تبليغات

تاْليف : كاظم متولي – تلخيص:  علي اكبر رحماني

خلاصه کتاب روابط عمومی و تبلیغات – روابط عمومي تعاريف گوناگوني دارد اما در يك جمله كوتاه ونسبتاً نزديك به مفهوم (( آينه تمام نماي يك موسسه است)) .

شابِك :4-00-6671-964
انتشارات بهجت
چاپ دوم : 1380 شمسي _ تهران

اي پيك راستان ،خبر يار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسيم ، غم مخور
با يار آشنا ، سخن آشنا بگو
جان پرورست ، قصه ارباب معرفت
رمزي برو بپرس ، حديثي بيا بگو

                                                  «حافظ»

بِسْـمِ الله الرَحْمـنِ الرَحيـم

فهرست :
فصل اول : روابط عمومي
فصل دوم : افكار عمومي
فصل سوم : مباني و اصول عملي روابط عمومي
فصل چهارم : ارتباطات
فصل پنجم : تبليغات
فصل ششم : تبليغات مستقيم و غير مستقيم
فصل هفتم : تبليغات تجاري
فصل هشتم : تبليغات سياسي
فصل نهم : تفاوت بين روابط عمومي وتبليغات
فصل دهم : روابط عمومي كاربردي
فصل يازدهم : تبليغات كاربردي

فصل اول
تعريف روابط عمومي:
روابط عمومي تعاريف گوناگوني دارد اما در يك جمله كوتاه ونسبتاً نزديك به مفهوم (( آينه تمام نماي يك موسسه است)) .
بخش بزرگ رسالت روابط عمومي ها ارائه كردن ، نشان دادن وانتشار وپخش فعاليتها وعملكردهاي واقعي دستگاه زيربط به جامعه ، گروه و جمعيتي كه بنحوي با آنها در ارتباط هستند مي باشد .
و در نهايت روابط عمومي عبارتست از (( ابلاغ اطلاعات واقعي مؤسسه به مخاطبين زيربط و كسب نظريات انها به منظور ايجاد حس تفاهم )) .
پيشينه :
ظهور  وپيدايش روابط عمومي از اوائل قرن بيستم ميلادي در كشور آمريكا و چند كشور اروپايي و حدوداً از سال 1320 به بعد در ايران مي باشد .
آقاي ايوي لي پدر روابط عمومي آمريكا و موجد و طراح برنامه هاي نوين روابط عمومي است ، ايشان عقيده داشت كه سياست پرده پوشي مؤسسات علّت عمده سؤ ظن مردم نسبت به آنها مي باشد وي در سال 1906 اولين دفتر روابط عمومي را در نيويرك تاسيس كرد و بيانيه اصول را منتشر كرد .
در ايران در دهه سي ابتدا در شركت نفت و سپس بتدريج در ادارات مختلف كشور دفاتر روابط عمومي فعال گرديد.
اهميت :
قرن حاضر را علاوه بر تسخير فضا ، اتم ، كامپيوتر ، ليزر و غيره بحق عصر ارتباطات ناميده اند .
ابزار فني ارتباطي از قبيل تلفن ، رادار ، تلگراف ، پست ، فاكس ، ماهواره مخابراتي و تكنولوژيهاي پيشرفته در اين زمينه ها انسانها را به هم نزديك و نزديكتر كرده است .
وسايل ارتباطي مانند مطبوعات ، راديو ، تلويزيون بسياري از شيوه هاي زندگي را عوض كرده است و گويي كه دنياي گسترده ما به دهكده جهاني تبديل شده است
–    روابط عمومي ها پُلهاي ارتباطي بين سازمانها و جمعيتها و طرفهاي زيربط هستند .
–    روابط عمومي ها بيان كننده و منادي اخبار و اطلاعات سازمانها به مخاطبين خود هستند ، اما تا كنون مبّلغ و منادي خوبي براي خود نبودند و نقش سازنده و خطير آنها در ازهان عمومي كم رنگ و كم اعتنا بوده است
–    روابط عمومي بر شانه راست بار (( اقناع )) و بر شانه چپ خود ((ترغيب)) را حمل مي كند كه اين دو رسالت عظيم شاخه هاي هدف نهايي آن ايجاد حسن تفاهم است .   نقش روابط عمومي در تحقق اهداف :
–    اولين گام در حركت روابط عمومي اعلام موجوديت و معرفي و شناساندن هويت مؤسسه و اركان و اهداف آن در حوزه فعاليت است .
–    در گام بعدي با ايجاد ارتباطات گسترده و گفت و شنودهاي صميمانه با كاركنان و مردم و متخصصين وكارشناسان از طريق افكار سنجي و مصاحبه به نتايج زير دست پيدا كند :

1- نقاط ضعف اجرايي در زمينه هاي فني  ، اداري و توليد و توزيع و ساير جهات مربوط آشكار شود .
2- دلايل و انگيزه هاي واقعي بيروني ودروني تعلل و ركود و توقف شناخته شود .
3- از وقوع بسياري از ناهنجاريها و معضلات محتمل پيشگيري به عمل   مي آيد .
4- وجه ديگر فعاليت هاي روابط عمومي زدودن غبار فراموشي و انزوا و گمنامي از پيكره مؤسسه .
از اين رو شايسته است كه از مجريان و مسئولين آگاه و صديق روابط عمومي ها با تعبير (( چراغ داران )) راه توسعه ياد كنيم .

فصل دوم

افكار عمومي :
تعريف افكار عمومي : عبارتست از (( مجموعه گرايشهاي ذهني افراد يك واحد اجتماعي نسبت به موضوعات مطروحه ))  به عنوان مثال اين واحد  مي تواند دانش آموزان يك دبيرستان يا كارمندان يك اداره يا اهالي يك شهر ، كشور وجهان باشد
عوامل و شرايط موثر در ساخت و پرداخت افكار عمومي :

•    نفع شخصي
•    گروههاي سني
•    گروههاي جنسي
•    تحصيل كرده ها
•    اوضاع اقليمي
•    اوضاع اقتصادي و چگونگي معيشت
•    تعلقات مذهبي وقومي
•    روشنفكران
•    حاكميت
•    آزادي
•    نوجويي
•    رسانه هاي گروهي
•    ادبيات وهنر

انواع افكار عمومي :

•    ناپايدار ومتزلزل
•    فراموشكار
•    مبهم و مردد
•    خود سانسور وپنهان كار
•    فريبكار
•    داغ وملتهب
•    صميمي وديرپا

فصل سوم
مباني واصول علمي روابط عمومي

الف – مشخصات مدير روابط عمومي
1)علاقه : شرط اول اجراي صحيح ومطلوب طرحها و برنامه هاي هر واحد روابط عمومي با ميزان بالاي علاقه و دلبستگي مدير آن رابطه مستقيم دارد .
2)تخصص : دنياي امروز دنياي تخصص است وقتي كه سر و كار داشتن با يك دستگاه ساده مكانيكي يا الكترونيكي آموزش ، دوره ، استاد ، كلاس ، درس و برنامه و ابزار را طلب مي كند . بديهي است كه جهت درك و احساس نيازهاي رواني يك گروه و جمعيت و ملّت نياز به يك تخصص و مهارت علمي بالايي دارد .

3)تجربه : اين عنوان نيز امري بديهي و بي نياز از توضيحات مفصل است. تجربه عملي در هر كار و پيشه حرفه اي ، پشتوانه مهم اقدامات اجرايي است . ازهرفرد    هنرمند و نويسنده و صاحب فني كه پرسيده شود آيا نمونه هاي اوليه كار خود را مي پسندد يا خير ؟ اكثراً پاسخ مي دهند كه آثار اوليه ناپخته و داراي عيب و نقص است . حساسيت واهميت كار روابط عمومي به حدي است كه حق ّ رعايت اين اصل در مورد دست اندركاران اين شغل اجتناب ناپذير است                  4)    شناخت مؤسسه ومخاطبين : با اطمينان مي توان گفت كه مسئول روابط عمومي همطراز با مقام اول تشكيلات بايد از شرح وظايف و اهداف و كاركرد كليه قسمتهاي مربوطه آگاه باشد و حتي ايجاب مي كند كه در جزئيات امور اطلاعات بيشتري داشته باشد .

ب – محتويات فعاليت ها
1 ) ابلاغ اطلاعات : فلسفه وجودي روابط عمومي ، انتشار وابلاغ اطلاعات واخباراست . روابط عمومي بايد با ابزار كار لازم و بوسيله رسانه هاي گوناگون و متناسب با انتشار اطلاعات مربوطه ارتباط بي وقفه ، كاركنان و ساير مرتبطين مؤسسه برقرار نمايد .
2) اعلان حقايق : جان مايه كار روابط عمومي (( حقيقت )) است . اگر مروري به تعريفهاي روابط عمومي داشته باشيم مي بينيم كه روابط عمومي بيانگر حقيقت است . تعريف اول : روابط عمومي آئينه تمام نما هر مؤسسه تعريف دوم : ابلاغ اطلاعات واقعي مؤسسه به مخاطبين ذيربط و كسب نظريات آنها به منظور ايجاد حسن تفاهم
3) رسائي و رواني پيام ها : بياد داشته باشيم كه سادگي و رواني و ايجاز پيام هرگز از قدر و منزلت آن نمي كاهد بلكه پختگي و ورزيدگي ارائه كننده را مي رساند . توصيه مي شود كه همواره به عبارت مشهور (( ضير الكلام ما قلّ ودلّ )) و رواني مطالب منتشره توجه كافي مبذول گردد تا پيام ها رسا و جذاب باشد .
4) انتخاب اصلح: براي تهيه پيامي ممكن است از پلاكارد ، پوستر ، عكس و فيلم ، نامه ، اطلاعيه و سخنراني و براي پخش و نشر و صدور آن از روزنامه ، مجله ، راديو ، تلويزيون ، سينما و جايگاههاي مخصوص نصب آگهي در معابرومجتمع ها و… استفاده كرد چيزي كه در اين ميان مهم است انتخاب نوع پيام و وسيله مناسب انتشار پيام است .
ج – سازمان روابط عمومي
تشكيلات روابط عمومي در مؤسسات مختلف ايران متفاوت است و حتي نام آن در هر جا يكسان نيست مانند عنوانهاي ؛ اداره كل روابط عمومي ؛ دفتر كل روابط عمومي ؛ ادراه كل روابط عمومي و انتشارات ؛ اداره روابط عمومي و بين الملل ؛ اداره روابط عمومي و تبليغات و …
به هر حال واحد روابط عمومي بايد وظايف خاص خود را انجام دهد ونيازي نيست كه محدوده كارش به عنوان اضافه شود كه توضيح واضح خواهد بود .
د- امور اجرايي:
1- ارتباط با رسانه هاي جمعي : گسترش وسايل ارتباط جمعي كاربران روابط عمومي ها آسان نموده است توسط اين ابزارها داده ها و دريافت هاي لازم براي آنهافراهم مي شود . استفاده بهتر و مناسب از اين تسهيلات در گرو اعمال مديريت صحيح مسئول روابط عمومي است .
2- تشكيل گردهمايي : مؤسسات مختلف بر حسب موارد در طول سال مبادرت به تشكيل  مجالس ، سمينارها ، نمايشگاه ها و به طور كلي گردهمايي مي كنند كه برگزار كننده يا هماهنگ كننده آنها واحد روابط عمومي است بنابر اين روابط عمومي در تشكيل اين گردهمايي ها نقش كار ساز وسودمندي را ايفاء مي كند كه در اين باره بايد جزئيات و ريزه كاريهاي موجود در اين بخش مد نظر قرار گيرد .
3- تنظيم و انتشار اطلاعيه : منظور از اطلاعيه ها انواع گزارشها ، آگهي ها ، تابلو ها ، پوسترها ، تراكت ها و موارد مشابه مي باشد رعايت متناسب در حجم ، اندازه متون ، انتخاب پيام هاي كوتاه وجذاب ، پرهيز از مطالب نامربوط رعايت خوش خطي و خوش لحني و موازين اخلاقي و وجداني بايد مد نظر باشد .
4- بريده جرايد : از كارهاي معمولي و جاري و روز مره روابط عمومي تهيه بريده جرايد است اما همين وظيفه به ظاهر ساده توجه و تجربه كافي را طلب مي كند .
براي تسهيل نمودن دسترسي به اطلاعات جرايد براي مديران و دست اندركاران كه دقت كافي را ندارند از اين شيوه بهره مي جويند .
5 – نشريه داخلي : در يك مؤسسسه كه عرفاً متوسط ويا بزرگ خوانده مي شود تنظيم و انتشارات يك نشريه داخلي يا خبرنامه از طرف روابط عمومي آن يك ضرورت است كه بر حسب مقتضيات مي تواند روزانه ، هفتگي يا ماهانه باشد . و محتواي آن را اخبار گوناگون مؤسسه ، كاركردها ، پيشرفتها ، كاستي هاي امور پرسنلي ومالي و حقوقي ، برنامه هاي آينده تشويق وتقديرهاي به عمل آمده و غيره را تشكيل مي دهد .
6- هنرهاي انتشاراتي : عكاسي ، فيلمبرداري ، خطاطي ، نقاشي و كاريكاتور و گرافيك از شاخه هاي هنري هستند كه در امور مطبوعاتي و انتشارات ، تبليغات و راديو و تلويزيون كاربرد خبري تزئيني دارند  لذا روابط عمومي براي تهيه فيلم مستند ، خبري ، عكس و اسلايد ، پوستر و بروشور آگهي و موارد مشابه به صاحبان اين هنر ها نياز مبرم دارد .
7- آرشيو : روابط عمومي بايد آرشيوي كه محتواي آن را سوابق كاركردها و فهرست خلاصه اي از همه فعاليتهاي مؤسسه پر دارد ذخيره داشته و توسط متصدي ماهر و متخصص بايگاني كند .
8- مصاحبه : در جريان امور جاري يك مؤسسه برحسب مقتضيات و ملاحظات گوناگون انجام مصاحبه هايي با خبرگزاريها و وسايل ارتباط جمعي ضرورت پيدا مي كند . كه گاه طرف مصاحبه مسئول روابط عمومي است . كه بايد از عهده اجراي آن بر اساس فنون خبرنگاري و پرسشگري بر آيد .
9- افكار سنجي : در تعريف روابط عمومي از دو شاخه محوري و اصلي ((انتشار اطلاعات)) و ((كسب نظريات)) كه افكار سنجي روش اجرايي شاخه كسب نظريات است .
روابط عمومي بايد براي بخش كسب نظريات اهميت به سزايي قائل باشد . انتقادات ، پيشنهادها ، تقاضاها ،       گله منديها ، تقديرها چراغي فرا راه متوليان و متصديان مؤسسه است . براي سنجش افكار از پرسشنامه استفاده    مي شود كه بهترين و مفيد ترين وسيله نظر خواهي  است و ممكن است پرسشنامه به دو صورت باز يا بسته و مستقيم با غير مستقيم تهيه شود .
10- كدخدا منشي :  اين واژه داراي بار معنايي عاطفي ، فرهنگي ، سنتي است . اِعمال روش كدخدا منشي در حل اختلافات با تعاليم قومي و مذهبي مردم نيز مطابقت و ملازمت دارد و از نظر روانشناختي نيز نمونه خوبي براي ارضاء ميل به مطرح شدن و مورد توجه قرار گرفتن مي باشد .
بجاست كه مدير روابط عمومي كه لباس ميانجيگري و وساطت به قامت دو برازنده است در اين گونه موارد با حسن تدبير ملاحضه كند .
11-نظر خواهي عمومي : يكي از جلوه هاي خوب و ارزنده در مديريت روابط عمومي شيوه مطلوب و كار ساز نظر خواهي عمومي است . در پاره اي از موارد در جريان برنامه ريزي و اجرايي روابط عمومي اتخاذ تصميم مناسب و ارائه طرح و برنامه دلخواه از طرف مسئول و كاركنان زيربط دشوار مي نمايد در اين گونه مواقع بهتر است از طريق مسابقه و استعلام از متخصصان و علاقه مندان چاره جوي شود . مثال : براي انتخاب نام ، پيام ، آرم و نشانه و تاريخ و يا طرح معيني ميتوان با تنظيم و انتشار آگهي در رسانه هاي همگاني مطلب مورد نظر را به طور گسترده به اطلاع عموم رسانيد .
1-كميته همياري : كاركنان يك مؤسسه در دنياي درون خود قصه ها دارند يكي به همكار است ديگري از اختلاف خانوادگي رنج مي برد شخصي از تبعيضي كه بر او رفته ناراحت است فردي براي احقاق حق خود از دادگاه نياز به مشاوره حقوقي دارد و …
زيباترين وانساني ترين كار يك روابط عمومي لايق و مدّبر كشف محترمانه اين گونه رازهاست و حتي المقدور دفع و رفع اين معظلات كه البته اين خدمت خدا پسندانه در كيفيت خدمت كاركنان اثر مثبت خواهد داشت و براي اين منظور روابط عمومي بايد با حسن تدبير از چند نفر معتمد صاحب نظر و آگاه به مسايل جامعه و انديشمند و متخصص در امور حقوقي و جامعه شناسي از داخل و خارج از مؤسسه براي تشكيل كميته همياري دعوت به عمل آورد .

فصل چهارم
ارتباطات : ارتباطات جمع ارتباط و به معني بستگي ها و پيوند هاست . ربط ورابطه و مرتبط و مربوط با آن از يك خانواده لغوي هستند .
ارتباطات عبارتست از (( انتقال يا تبادل اطلاعات ، احساسات و ايده ها به مخاطبين )) مقصود از ارتباطات انساني ، ايجاد رابطه هاي ذهني و تفاهم بين افراد است

عناصر و عوامل  ارتباطات :
•    پيام دهنده
•    وسيله ارسال پيام
•    پيام
•    گيرنده پيام

انواع ارتباطات :
1-    ارتباطات مواصلاتي ، ترابري :
جاده ها اعم از كوچه – خيابان – بزرگراه – اتوبان – راههاي بياباني و وسايل حمل ونقل چون قطار – اتوبوس _ اتومبيل _ هواپيما وكشتي و… وسائل وابزار ارتباطات فيزيكي هستند كه نقاط مختلف را به هم مرتبط مي سازند .
2-    ارتباطات مخابراتي :
ابزاري چون پست و تلگراف و تلفن و فاكس و … را بطور كلي وسايل ارتباطي مخابراتي مي ناميم .
3-    ارتباطات اجتماعي : در اينجا مقصود وسايل و ابزاري هستند كه بين گروههاي بزرگي از جوامع ارتباط خطي ، تصوير ، كلامي برقرار مي كنند كه عمدتاً مطبوعات و راديو و تلويزيون و تا حدودي سيما را شامل مي شود و به وسايل ارتباط جمعي مشهورند .
ارتباطات و توسعه : توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، انساني از آرمانها و اهداف ملتهاست و برنامه ريزان و طراحان مجامع تحقيقاتي و رسانه هاي گروهي جهان مسائل مربوط به توسعه را دائماً دنبال كرده و مورد بررسي و بحث و مناظره قرار مي دهند كه قول قبول همه صاحب نظران اقتصادي و اجتماعي بر وجود (( ارتباطات )) به عنوان يكي از شاخصه هاي پيشرفت و توسعه جوامع مي باشد . آمارها نشان مي دهد كه در قسمتهاي كه وسايل پيشرفته ارتباطي چون ابزار هاي سريع مخابراتي و يا بزرگراههاي مواصلاتي استاندارد و مدرن بيشتر است نتايج ترقي و توسعه نيز بالاتر و بهتر است .
ارتباطات وروابط عمومي : رابطه ارتباطات و روابط عمومي مانند آب و ماهي است . كار مايه اصلي اجرايي روابط عمومي را ارتباطات تشكيل مي دهد .
انواع ارتباطات شخصي و جمعي ، دروني و بيروني در كل امور روابط عمومي دائماً در جريان است ودر يك كلام روابط عمومي از بدايت تا نهايت از آبشخور ارتباطات و مشخصاً ارتباطات اجتماعي سيراب مي شود .

فصل پنجم
تبليغات :
تبليغات جمع تبليغ و به معني ابلاغ و رساندن پيام است .
–    تبليغات در عمل گاهي مقدس و مشروع تلقي مي شود اين در حالي است كه كاربرد آموزشي و ترويج مطالب اخلاقي ، مذهبي و علمي داشته باشد .
–    در جايي راهنما و اطلاع رسان محسوب مي گردد اين در موقعي است كه نقش باز گو كننده عقايد گروه ، جمعيت و حزب و تشكيلاتي را ايفا كند و يا توضيح دهنده پيشرفتها و كاركردها و اطلاعات واقعي رويدادها و مشخصات صحيح اشياء و كالاهايي باشد .
–    گاه وازه تبليغات در اذهان عمومي با سوء ظن همراه است اين در مواردي است كه مخاطبين پيام را مشكوك ، ناقص ، دروغ ، مغرضانه مي پندارند و در مقابل آن واكنش منفي نشان مي دهند .

پيشينه :
از همان ابتداي خلقت و اولين تبادل لبخند هاي آدم و حوا ، القائات شيطان به آ دم براي ترغيب وي به خوردن ميوه ممنوعه در بهشت ، حك اولين تصاوير و نقوش و خطوط انسانهاي نخستين بر ديواره هاي غارها و همچنين سخنرانيها ، ترانه ها ، سنگ نبشته ها ، فرامين مشهور تاريخي و نمونه هاي بسياري از اين دست همه به نوعي تجلي و تحرك تبليغي بوده است .
در ابتدا تبليغات به وسيله پيامهاي شفاهي و به طريق چهره به چهره و اقوال كوچه و بازار صورت مي گرفته است . و بعدها كتاب مهمترين وسيله نشر اطلاعات و تبلغ گرديد ، تبليغات مذهبي به وسيله مساجد ، منابر و مناره ها و گلدسته ها ، كليسا ها ، معابد و مدرسه و كتاب انجام گرفت . پيشرفت علوم و صنايع و هنر و ادبيات و تكنولوژي مدرن باعث شد تا تبليغات به صورت مجهز به ابزار روز و شيوه هاي جديد بشود .
عوارض تبليغات :
تبليغات سؤ نقش زيانبار خود را در وجوه مختلف زندگي انسان ايفا مي كند كه اهم آنها عبارتند از :
1)    عوارض جسمي

3)   عوارض اجتماعي
2)    عوارض رواني

فصل ششم

شيوه هاي تبليغات
1- تبليغات مستقيم :
پيام دهنده پيام خود را هر چند با رنگ و لعاب و بوق و كرنا همراه كرده باشد اما صريح و بي پروا به مخاطبين خود ابلاغ مي كند در اين روش مستمعين و بيندگان متن يا تصويري را به عنوان پيام و اطلاعيه (( تبليغي )) دريافت مي كنند و پيام دهندگان نيز در موقع و مقام (( مبلّغ )) قرار دارند وشناخته مي شوند .
از خصوصيات ديگر تبليغات مستقيم گسترده بودن ميدان عمل براي عاملان آن است در اين روش اكثر ابزار و وسايل تبليغي را مي توان به كار گرفت .
2- تبليغات غير مستقيم :
از عنوان آن پيداست كه اين نوع تبليغات نمود و ظهور علني و صريح ندارد . با اين شيوه ، اهداف تبليغي پيامهاي غير مستقيم صادره و منتشره پنهان و غير محسوس است .
از ويژگي اين نوع تبليغ آنست كه پيامهاي آن از كانال هاي نامريي و پنهاني و يا غيره منتظره عبور داده مي شوند و معولاً مخاطبين دفعتاً و به طور غافلگيرانه آنها را دريافت مي كنند و در حقيقت به آنها تحميل مي گردد .
در اين نوع تبليغات لزوماً از اشكال و قانونمنديهاي مشخص و مكرر پيروي و استفاده نمي شود بلكه در ساخت و ساز آنها بيشتر از فرصت هاي پيش آمده و موقعيت هاي جديد و حوادث پيش بيني نشده سود برده مي شود .

فصل هفتم

تبليغات تجاري :
براي تبادل كالا و گردش پول در بازار داد وستد و آگاه شدن مردم از انواع ما يحتاج زندگي و جلوگيري از اجبار خريداران به انواع مشخص از كالاها و ايجاد رقابت و بهبود كيفيت اجناس و امتعه تبليغات تجاري مفيد وضروري است
ابزار تبليغات تجاري :
ابزاري را كه عمدتاً مي توانند حامل و ارائه دهنده تبليغات تجاري باشند شامل :

•    آگهي ديواري و توزيعي
•    پستي
•    بروشور و كاتالوگ
•    مطبوعاتي
•    راديويي
•    تلويزيوني
•    سينمايي
•    پوستر
•    جاده ها
•    تاسيسات عام المنفعه
•    جشن ها ومجالس
•    نمايشگاه
•    افراد متشخصّ
•    هدايا و جوايز
•    وسايل نقليه عمومی

فصل هشتم
تبليغات سياسي :
تبليغات سياسي نيز ريشه در تاريخ دارد . از بدو تشكيل قوميت ها و قبيله ها و حكومت ها بوده است .
در قرون اخير با توجه كاركردهاي تبليغات در روند جنگها و انقلابات و تحولات سياسي و اجتماعي دنيا ديگر اهميت شايان تبليغات سياسي بر هيچ كس پوشيده نمانده است بطوري كه از ديدگاه صاحب نظران ومحافل علمي – ارتباطي اسلحه تبليغات سياسي حتي از عامل نظامي نيز برنده تر و كارسازتر تلقي مي شود .
و در كلام آخر تبليغات سياسي به منزله بيمه شدن حضور طبيعي دولتها و ملتها در خانواده جهاني به شمار مي رود .
انواع تبليغات سياسي
1-تبليغات سياسي روا : اين گونه تبليغات به منزله دفاع از آرمانهاي انساني و عملكرد هاي منطقي و حضور معقول در خانواده ملل است .
2- تبليغات سياسي ناروا : مجموعه اي از تلاش و اقدامات تبليغي كه از هر وسيله و محملي براي تحقق بخشيدن به اهداف و اعمالي مغاير با آراء و تمايل اكثريت جامعه و مخالف يا تعهدات ملي و بين المللي استفاده مي كند . تبليغات سياسي ناروا نام دارد . ودر انجام آن معمولاً حقوق اساسي انسانها و قوانين مصوب و موازين عرفي و اخلاقي ناديده گرفته مي شود .
شاخصه ها و شگردهاي تبليغات سياسي

_ انتشارات
_ خطابه
_ تظاهرات
_ نمادين
_ شستشوي مغزي
_ احاله به ارزشها
_ اقدامات انحرافي
_ مسافرت
_ تاييدي
_ برشي
_ سكوت
_ بمباران تبليغاتي               ( جنگ رواني )
_ تحريفي
_ تحقيري
_ بزرگ نمايي
_ زهر گيري
_ ابهامي
_ كذبي
_ شايعه سازي
_ يكسونگري
_ استمزاجي
_ نامگذاري
_ سو پاپي
_ زمان شناسي

فصل نهم
تفاوت بين روابط عمومي و تبليغات :
روابط عمومي و تبليغات مشابهات اندك و تفاوتهاي زيادي با هم دارند . مشابهات آنها در گستره علوم و معارف و تحولات تاريخي و اجتماعي ، معمولي و عادي است . اما تفاوتهاي آنها عمده و اصلي و بنياني  مي باشد لذا در عرف و سيماي علمي ، روابط عمومي و تبليغات جزيي و شعبه اي از يكديگر نيستند هر يك راه مشخص و جداگانه اي دارند هر يك داراي شان و حيثيت مستقل خود هستند .
اهداف روابط عمومي : تبادل اطلاعات واقعي و ايجاد حسن تفاهم
اهداف تبليغات : كسب آراء و تمايلات دلخواه

فصل دهم
روابط عمومي كاربردي
عمده فعاليتهاي روابط عمومي را اطلاع رساني تشكيل مي دهد آن هم اطلاع رساني كه از جنس اقناعي است و خصوصيات ياد شده آن را در بر دارد . مهمترين نكته در كاربردي نمودن روابط عمومي آن است كه آنچه تا به حال بعنوان وظايف و كاركردهاي روابط عمومي ذكر شد به كار گرفته شده و به آنها عمل شود . عمل و اجرايي كه صريح ، مستدل ، شفاف ، پاكيزه و مؤثر باشد .
شيوه هاي اجرايي
منظور از شيوه هاي اجرايي همان چگونگي اجراي راه كارها و كاركردهاي روابط عمومي است كه بهترين و مناسب ترين آنها متضمن اطلاع رساني هاي گسترده مبتني بر داده هاي درست وكامل است كه بديهي است در مرحله اجرايي يعني اطلاع رساني هاي گسترده و مستمر لاجرم اطلاع يابي هاي مستمر و گسترده را نيز طلب مي كند و نيز ابزارهايي كه براي ارائه اطلاعات انتخاب مي شود از قبيل نوع رسانه ، طرح ، رنگ ، چگونگي مفاد پيام ، زمان ومكان و… مي بايد از هر جهت هماهنگ و متناسب باشد .
يكي از ابزارهاي مهم و محوري در تحقق امر اطلاع يابي و اطلاع رساني مصاحبه است . انجام مصاحبه براي خبرنگاران و گزارشگران رسانه ها يك نقطه قوت است ، براي عموم مردم دلنشين و مطلوب است و براي مديران و مسئولان سازمان ها نيز اگر محذور نباشند يك موهبت و توفيق تلقي مي شود .
خبرنگاران و گزارشگران رسانه ها ترجيحاً به ملاقات و انجام مصاحبه با مدير عالي و ساير مقامات بالاي سازمان مشتاق و علاقه مند هستند .
عمده علل موجده اين تمايل عبارتست از :
1-تلقي عمومي بر اين است كه دفتر روابط عمومي از جميع رويدادها و كاركردهاي موسسه مطلع نيست
2-محافظه كاري و احتياط در امر ارائه اطلاعات در دفتر روابط عمومي بيشتر از منابع اصلي مدبربت و مسئولان مؤسسه است .
3-بنا به مباني روانشناختي و عادات اجتماعي بطور كلي انجام ملاقات و مصاحبه با رئيس كل مؤسسه و در درجات بعدي با معاونين و مسئولان قسمتها مطلوبتر بوده و نتايج آن از اعتبار و منزلت خاصي بر خوردار است .

فصل يازدهم
تبليغات كاربردي
نكته اول آنكه دانسته وشناخته ايم كه خواه ناخواه در فعاليتهاي تبليغي و در كليت آن بر خلاف روابط عمومي كه قناعت محور و اساس است ، مؤلفه ترغيب نقش عمده واصلي را ايفاء مي كند .
نكته دوم اينكه بر خلاف بسياري كسان كه دنياي ارتباطات و اطلاعات را غرق در لاف و گزاف ها و افسون هاي تبليغي تصور مي كنند و هر چه را ديده و شنيده مي شود تو خالي و نادرست مي دانند واقعيت ها ، تحولات و روز افزوني آگاهي هاي اجتماعي تبليغ گران صاحب انديشه و تدبير را وا داشته تا در شيوه هاي يكسويه و جزمي و تبليغي تجديد نظر نمايند و آنرا عاقلانه تر و نزديك تر به شاخصه هاي اطلاع رساني و اقناعي ارائه كنند .
شيوه هاي اجرايي
در عرصه وسيع انواع آگهي هاي بازرگاني مندرج در مطبوعات و تيزرهاي تلويزيوني و آ گهي هاي راديويي بخوبي و آساني مي توانيم نكته اي را بيابيم و آن سهل انديشي و ساده انگاري در توليد آنهاست .
براي تهيه و تنظيم و ارائه طرح هاي تبليغي لزوماً بايد اين نكات را رعايت كرد با توجه به شاخصه هايي از قبيل نوع كالا ، وضعيت بازار ، انواع مشابه مقدار توليد ، قيمت و ديگر جهات .

ويژگيهاي تبليغ مؤثر
ويژگي هاي يك نمونه تبليغ خوب چنين است
1- راست است ، از دروغ ، تحريف ، گزافه و تخديش پرهيز شده است .
2-درست است ، ناقص ، مبهم ، كلي ، مطلق و تك بعدي نيست .
3-آگاهي بخش است ، اطلاعات لازم را ارائه مي دهد و موجبات ارتقاء سطح آگاهي هاي مخاطبين را فراهم      مي كند .
4-نو و بديع است ، از بكارگيري كلمات و تعابير  و تصاوير قديمي ، تكراري و به اصطلاح سوخته خودداري شده و از نوعي ابتكار و خلاقيت بر خوردار است .
5-متين و وزين است ، از بكارگيري كلمات ، تصاوير ، مفاهيم ، رنگها و اصطلاعات جلف و سبك خود داري شده است .

مولي متقيان علي (ع) :
(( پروردگارا ، تو را مي ستايم ، نه به خاطر وعده بهشت و يا ترس از آتش جهنم ، بلكه چون سزاوار ستايشي تو را مي ستايم ))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *