مدیریت گروه ها

جملات مدیریتی؛ ۱۰۱ فرمان برای مديريت گروه‌ها

گردآوری: مهدي ياراحمدي خراسانی

1_فراموش نكنيد كه هر يك ازاعضا مي تواند چيزتازه اي به گروه اضافه كند.

2_هنگام تعيين هدف هاي گروهي بسيار دقت كنيد و هميشه آنها راجدي بگيريد.

3_به خاطرداشته باشيدكه اعضا گروه بايد يكديگررا حمايت كنند.

4_اهداف بلندمدت رابه پروژه هاي كوتاه مدت تقسيم كنيد.

5_براي تكميل هريك ازپروژههاي خود مهلت زمان مشخصي تعيين كنيد.

6_باتوجه به اهداف،هرچه سريعتر در مورد نوع گروه كاري مورد نياز تصميم بگيريد.

7_سعي كنيد روابط خوب وپايداري با اعضاي ساير گروه هاي رسمي وغيررسمي برقراركنيد.

8_يكي از مديران ارشد را به عنوان حامي خود انتخاب كنيد تا شما را در پيشبرد بهتر كارهاي گروه كمك كند.

9_به اعضاي گروه يادآوري كنيد  كه همه آنها جزي از گروه هستند و بايد مشاركت فعال داشته باشند.

10_براي جلوگيري از پراكنده كاري گروه اهدافي تعيين كنيد كه روشن و قابل حصول باشند.

11_با برقراري روابط دوستانه ميان اعضا، گروه كاري خود را تقويت كنيد.

12_هميشه رهبران گروه ها را بر اساس شايستگي هاي فردي آنها انتخاب كنيد. نبايد اجازه دهيد كه ساير مسائل در انتخاب شما تآثير بگذارند.

13_فردي را به عنوان رهبر گروه انتخاب كنيد كه داراي تعهد گروهي قوي است.

14_هميشه در برابر كارها وخصلت هاي خوب افراد به آنها پاداش بدهيد و هرگز نسبت به خطا ها بي توجه نباشيد.

15_به خاطر داشته باشيد كه همه اعضاي گروه طرزفكر مشابه ندارند و يك جور فكر نمي كنند.

16_هنگام انتخاب و جذب اعضا ء جديد، توانايي بالقوه آنها براي رشد و پيشرفت را نيز مد نظر داشته باشيد.

17_اعضاي گروه بايد در ارتباط با كار شما از تجربه كافي برخوردار باشند.نسبت به اين مسائله بي توجه نباشيد.

18_اگر افراد در كار گروهي نقشي ندارند آنها را كنار بگذاريد.

19_به دنبال افرادي بگرديد كه از مهارت هاي فردي خوبي برخوردارند و انها را در توسعه و بهبود اين مهارت ها ياري كنيد.

20_اهداف گروه بايد براي اعضاي آن چالش برانگيزباشند. درعين حال مهلت لازم براي رسيدن به آنها را واقع بينانه تعيين كنيد.

21_هنگام تعين اهداف گروهي هدف هاي فردي اعضاي گروه را مد نظرداشته باشيد.

22_اجازه ندهيد شكست بخشي ازپروژه موفقيت كل آن راتحت الشعا ع قرار دهد.

23_هميشه از تكنولوژي اطلاعاتي مناسب استفاده كنيد تا نيازهاي شما به طوركامل ودقيق برآورده شود.

24_با مشاوران خارج ازسازمان مانند اعضاي گروه خود برخورد كنيد.

25_حامي گروه را درجريان پيشرفت كارها قراردهيد.

26_فقط در صورتي كاري را شخصا ً انجام دهيد كه مطمئن هستيد كسي غير خود شما نمي تواند آن را انجام دهد. اعضاي گروه را تشويق كنيد كه به صورت دو يا چند نفري با هم كار كنند.

27_كارهاي غير ضروري را كنار بگذاريد و انجام آنها را به اعضاي گروه محول نكنيد.

28_براي تصميم گيري به گروه آزادي عمل بدهيد.

29_اعضاي گروه را به مشاركت و همكاري مثبت و سازنده تشويق كنيد.

30_براي موفقيت هاي گروهي ارزش قائل شويد و ضمن تقدير و تشكر،آنها را در بين سايرين تبليغ  كنيد.

31_روشي پيدا كنيد كه به كمك آن بتوانيد به راحتي پيشرفت روزانه گروه را مورد بررسي قرار دهيد.

32_اعضاي گروه را تشويق كنيد كه به صورت دو يا چند نفري با هم كار كنند.

33_افرادي كه ذاتا ً استعداد و توانايي رهبري دارند را به توسعه مهارت هاي رهبري تشويق كنيد.

34_هرگز نظرات افراد را بي دليل رد نكنيد.صادقانه صحبت كنيد و به آنها بگوييد كه چرا نظراتشان را نپذيرفته ايد.

35_اطمينان حاصل كنيد كه گروه كاري شما حتما ً با مشتريانش ارتباط مستمر داشته باشد.

36_با اعتماد به نفس كامل و با قاطعيت تمام به اعضاي گروه نشان دهيد كه شما رهبر گروه هستيد، ولي هرگز حالت پرخاشگرانه و تهاجمي به خود نگيريد.

37_با خود فكر كنيد كه چطور مي توانيد در اولين برخورد با اعضاي گروه تأثير مطلوبي از خود به جاي بگذاريد، در عين حال در انجام اين كار مبالغه نكنيد.

38_نظر خواهي از افراد دوشرط دارد:از نظرات و پيشنهادات آنها استقبال و در صورت مقتضي حتما ً به آنها عمل كنيد.

39_گروه تحت نظا رت خود را در جهت تغيير رفتارهاي بازدارنده گروهي ياري دهيد.

40_به دنبال شيوه هايي باشيد كه به كمك آنها بتوانيد از تعارض هاي موجود در جهت سازندگي استفاده كنيد.

41_فراموش نكنيد كه همه افراد به كمي تفريح و سرگرمي در طول ساعات كاري نياز دارند.

42_زماني كه پروژه اي از مسير اصلي خود خارج مي شود بايد علت ها را به صورت كامل و آشكار مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد.

43_اگر مي خواهيد افراد به راحتي به شما دسترسي داشته باشيد. سياست درهاي باز را پيشه كنيد.

44_زماني كه افراد كه افراد مشكلاتي را براي شما مطرح مي كنند از آنها بخواهيد كه راه حل خود را نيز پيشنهاد كنند.

45_از جلسات رسمي و غير رسمي براي بحث و گفت و گو در مورد پيشرفت كار گروه استفاده كنيد.

46_بهترين راه خنثي كردن تعارض ها،پرداختن به واقعيت ها و دوري جستن از برخورد هاي احساسي است.

47_براي برقراري بهتر ارتباط لازم است كه اعضاي گروه نزديك به هم كار كنند.

48_در سازمان خود محلي را براي ملاقات ها و گفت و گوهاي غير رسمي افراد در نظر بگيريد.

49_اعضاي گروه را به برقراري ارتباطات باز و شفاف با يكديگر تشويق كنيد.

50_براي استفاده از تكنولوژي مورد نياز خود سرمايه گذاري كنيد و هميشه آن را به روز نگه داريد.

51_در هريك از جلسات گروه يك نفر از اعضا را به عنوان رييس جلسه انتخاب كنيد تا همه آنها به مشاركت فعال در جلسات تشويق شوند.

52_تا آنجا كه ممكن است اختيار و مسئوليت كارها را به ساير اعضاي گروه واگذار كنيد.

53_قبل از تشكيل جلسه،دستور جلسه را در اختيار اعضاي گروه قرار دهيد تا بتوانند سر فرصت خود را براي حضور در جلسه آماده كنند.

54_از كليه روابطي كه ممكن است براي كار گروه مفيد باشند نهايت استفاده را به عمل آوريد.

55_كليه ارتباطات گروه با داخل و خارج سازمان را به طور مستمر حفظ كنيد.

56_ترتيبي دهيد كه همه اعضاي گروه از خبر هاي خوبي كه به آنها مربوط مي شود اطلاع پيدا كنند.

57_در صورت بروز هر گونه مشكل در روابط گروه با افراد داخل يا خارج سازمان به سرعت در جهت رفع آن اقدام كنيد.

58_با ساير بخش هاي سازمان ارتباط صميمي و دوستانه برقرار كنيد.

59_براي برقراري ارتباط با حاميان گروه از تكنولوژي مناسب استفاده كنيد.

60_سوابق كليه افراد خارج از گروه ياسازمان كه با انها ارتباط داريد را براي استفاده هاي بعدي نگه داريد.

61_به منظور اجتناب از دوباره كاريها ، نقش هاي گروهي را با دقت فراوان تعيين و تفويض كنيد.

62_هميشه به نكات مثبت موجود در ايده هاي افراد اشاره كنيد و هرگز در حضور جمع از نظرات آنها انتقاد نكنيد.

63_براي حل مشكلات به دنبال افراد به تجربه بگرديد.

64_نقش هريك از اعضاي گروه را به دقت تجزيه و تحليل كنيد.

65_هرگز نسبت به ايده هاي كه افراد مطرح مي كنند بي توجه نباشيد. اين كار جريان ابتكار و خلاقيت را از بين مي برد.

66_با تمام اعضاي گروه يكسان برخورد كنيد تا باعث رنجش خاطر آنها نشويد.

68_تقدير و تشكر از افراد روحيه آنها را بالا مي برد.

69_هميشه با اعضاي گروه، حتي افرادي كه براي شما مشكل درست مي كنند، رفتار احترام آميز داشته باشيد.

70_از درگيري مستقيم با اعضاي گروه اجتناب كنيد.

71_به جاي شدت عمل در برخورد با اعضاي گروه ، در رسيدگي به مشكلات از خود جديت نشان دهيد.

72_شرايطي فراهم كنيد كه همه اعضاي گروه بتوانند از فرايند حل مشكل درس بگيرند.

73_با تعيين اهدافي چون كسب موفقيت هاي سريع و بزرگ در برابر رقبا،اعضاي گروه را به تلاش و كوشش بيشتر تشويق كنيد.

74_ترتيبي اتخاذ كنيد كه هريك از اعضا با نقش ساير اعضاي گروه آشنا شود.

75_قبل از بررسي هزينه بهسازي كيفيت، هزينه هاي ناشي از كيفيت پايين را محاسبه كنيد.

76_هنگام تصميم گيري در مورد بودجه يا برنامه عمل هميشه جايي براي بهسازي درنظربگيريد.

77_همه اعضاي گروه بايد از معيارهاي انتخاب استاندارد مطلع باشند.

78_شرايطي فراهم كنيد كه بهسازي هاي انجام شده همچنان حفظ شوند و اهداف تعيين شده براي ارتقاي عملكرد مورد توجه قرار گيرند.

79_قبل از برگزاري جلسه به منظور بازنگري فعاليت هاي انجام شده، اطلاعات و اعداد و ارقام مربوطه را در بين اعضاي گروه پخش كنيد.

80_در جلسه هاي بازنگري هرگز با غرض ورزي شخصي با افراد برخورد نكنيد.

81_به خاطر داشته باشيد كه روابط شما با افراد به تدريج و با گذشت زمان تغيير پيدا مي كند.

82_هرگز خبرهاي بد و ناخوشايند را كم اهميت جلوه ندهيد و آنها را ناديده نگيريد.

83_در پايان هر هفته از خود سؤال كنيد كه آيا گروه پيشرفتي داشته است يا خير.

84_به باز خوردي كه در مورد دوره هاي آموزشي از آموزش گيرندگان مي گيريد به دقت توجه كنيد.

85_از بهترين و مجهزترين تجهيزات آموزشي استفاده كنيد.

86_براي تدوين دوره هاي آموزشي داخل سازماني از راهنمايي هاي مشاوران استفاده كنيد.

87_زماني كه براي آموزش به محلي خارج سازمان مي رويد از وقت نهار براي برنامه ريزي و گفت و گوهاي غير رسمي استفاده كنيد.

88_كليه اعضاي گروه را در تعيين هدف هاي خاص مشاركت دهيد تا ضمن افزايش روحيه كار گروهي بتوانيد اتفاق نظر آنها را نيز جلب كنيد.

89_به اعضاي گروه اجازه دهيد در مورد نحوه رسيدن به اهداف تعيين شده شخصا ً تصميم بگيرند.اين كار باعث ايجاد انگيزه بيشتر در آنها مي شود.

90_اهداف بايد در اعضاي گروه شوق و اشتياق ايجاد كنند، در غير اين صورت بايد آنها را عوض كنيد.

91_عملكرد گروهي كه داراي اهداف چالش برانگيز باشد خيلي بهتر از عملكرد گروهي است كه فاقد اين گونه اهداف باشد.

92_به اعضاي گروه اجازه دهيد در مورد نحوه تعيين ميزان پاداش اظهار نظر كنند.

93_هنگام تعيين پاداش براي اعضاي گروه ، آنها را رده بندي نكنيد و استثنا قائل نشويد.

94_فردي را براي نظارت بر تغييرات بازار در نظر بگيريد.

95_آمادگي اعمال تغيير را داشته باشيد، حتي اگر اين كار مستلزم ايجاد تغيير در اصلي ترين اركان يك برنامه باشد.

96_فراموش نكنيد كه برخي افراد از تغيير هراس دارند.

97_به دنبال افرادي باشيد كه بتوانند فرايند ايجاد تغييرات را تسريع كنند.

98_در فواصل زماني منظم پيشرفت شغلي هر يك از اعضاي گروه را مورد ارزيابي قرار دهيد.

99_به خاطر داشته باشيد كه تشويق و تقويت تك تك اعضا به نفع كل گروه خواهد بود.

100_در مورد برنامه هاي شغلي با اعضاي گروه توافق و آنها را در رسيدن به اهدافشان حمايت كنيد.

101_پس از اتمام پروژه، ارتباط خود را با اعضاي گروه حفظ كنيد. شايد روزي مجددا ً به همكاري آنها نياز پيدا كرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *