مدیریت بانکداری

كارت‌های بانكی سرگردان

كارت‌هاي بانكي‌ِ با نام كه به يك حساب وصل باشند‌، اعتباري يا نقدي، اگر بصورت سرگردان رها شوند مي‌توانند مورد استفاده  خلاف‌كاران قرار گيرند. كارت‌هاي بي‌نام مانند هديه و اينترنتي و در بعضي مواقع كارت خريد از اين امر بركنار هستند.

امروزه هر بانكي سعي مي‌كند يك كارت مالي در اختيار هر فرد بالغ و حتي نابالغ ايراني قرار دهد. كارمندان شعب بانك‌ها منعي ندارند از اينكه كارت‌هاي مجدد و اضافه براي هر فرد صادر نمايند. در خيلي از موارد اگر شما به كارمندي بگوييد كه چند كارت از چند بانك در اختيار داريد و به كارت ديگري نياز نداريد، به شما مي‌گويد كه يكي هم از بانك ما بگير.
در بعضي از بانك‌ها براي ترغيب كارمندان شعب، سهميه ثابتي براي آنها مقرر كرده و با فشار آنها را مجبور مي‌كنند كه چند مشتري جديد در يك دوره مشخص بيابند. بانك مركزي نيز از زياد شدن تعداد كارت بانكي استقبال كرده و به ازدياد آنها مباهات مي‌كند. بانك صادرات در يك دوره مشخص زماني كارت‌هايي به مشتري مي‌داد كه هيچ نامي روي آن حك نكرده و نحوه صدور آن به صورت وحشتناكي سريع و قابل سوء استفاده بود. اين كارت‌ها در حال حاضر هم رواج دارند. بانك كشاورزي در تبليغات خود مي‌گويد كه فقط يك رونوشت شناسنامه بياوريد و كارت بگيريد. در صورتي كه طبق بخشنامه بانك مركزي بايد شماره ملي اخذ شده و اصالت شناسنامه و صاحب آن نيز به دقت شناسايي شود. مقررات سخت گيرانه پول شويي نيز براي خود جايي در خور توجه دارد.

مشكل اول:
مشكل از اينجا شروع مي‌شود كه كارمندان شعب بانك‌ها براي واريز پول، چك و امثال آن به يك حساب، سخت گيري نكرده و در اكثر مواقع كارت شناسايي هم از مراجعه كننده طلب نمي‌نمايند! بنابراين كافي است كه خلاف كاري براي نقد كردن موارد تقلبي خود؛ آنرا به يك حساب واريز كرده و از نقد كردن مستقيم آن خودداري كند. زيرا در موقع نقد كردن مستقيم، از او كارت شناسايي طلب كرده و اقدام به شناسايي و تطبيق مدارك مي‌نمايند.

مشكل دوم:
مشكل اينگونه ادامه پيدا مي‌كند كه براي برداشت توسط كارت بانكي در يك پوز فروشگاهي يا حتي داخل شعبه بانك هم از مشتري محترم تقاضاي كارت شناسايي نكرده و به محض وارد نمودن شماره رمز توسط آورنده كارت (آورنده مي‌تواند صاحب كارت نباشد)، خدمات بعدي را در اختيار او قرار مي‌دهند از جمله اينكه پول نقد يا چك بانكي يا مسافرتي در اختيارش مي‌گذارند. اين امر در فروشگاهي كه داراي پوز است امري بديهي بوده و با توجه به سقف نامحدود براي خريد توسط كارت بانكي، مي‌توان به سادگي تمام موجودي كارتي را طلا، لوازم منزل، لوازم گران قيمتِ كم حجم و مانند آنها خريد!

مشكل سوم (و اصلي):
مشكل سوم و اصلي اين است كه بعضي از هم وطنان عزيز، كارت با نامي را كه داراي وجهي نيست با دقت كمتري نگهداري كرده و از شماره رمز آن به دقت حفاظت نمي‌كنند. بعضي مواقع نيز آنرا در حالي كه شماره رمزش معلوم است، به دور انداخته و به صورت سرگردان (داراي اعتبار و قابل كاركرد) رها مي‌نمايند يا به سادگي در اختيار اشخاصي ناشناس قرار مي‌دهند. در مشكلي كه براي بانك ملي بوجود آمده بود، خلاف كار مربوطه، كارتي بي مصرف را از دانشجويي كه آنرا لازم نداشت، به بهايي اندك و به صورت ناشناس خريداري كرده، مبالغ خلاف را به آن كارت واريز و در مواقع لازم و بدون شناسايي شدن برداشت مي‌كرد. موارد زيادي نيز براي تمام بانك‌ها پيش آمده است كه وجه چكي را كه متعلق به شخص آورنده نيست، بنا به تقاضاي او به حسابي واريز نموده‌اند و او آن حساب را در فرصتي مناسب خالي كرده است.
اگر انتقال به حساب ساير بانك‌ها در خودپردازها فعال شود، امكان خلاف‌كاري و مشكل شديدتر مي‌گردد.

بنابراين:
از كارت بانكي خود كاملا حفاظت كرده و اگر آنرا لازم نداريد حتما با اطلاع بانك آنرا باطل كرده و رها نكنيد و اگر رها كرديد، رمز آنرا به هيچ صورتي آشكار ننماييد. تقلب و صدور يك كارت مغناطيسي بدون در دست داشتن اصل كارت، كار ساده‌ايي است. توجه داشته باشيم كه:
مسوليت هر نوع استفاده خلاف از كارت بانكي، بر عهده كسي مي‌باشد كه كارت به نامش صادر شده است.

راه راست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *