مدیریت خلاقیت و کارآفرینی, منابع کنکور مدیریت

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .
 با اینحال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود، تعدادی از كتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است.
ردیف نام کتاب تألیف توضیحات
زبان عمومی و تخصصی
1 زبان عمومی کارشناسی ارشد * آرمان اشراقی
2 English for Management آرمان اشراقی
3 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) * داور ونوس
4 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی * مترجم : محمدرضا مجدی ویراستار : علی بهرامی
5 (GMAT) زبان تخصصی مدیریت داور ونوس – پگاه شاپوری
6 انگلیسی برای دانشجویان مدیریت دکتر فرهاد مشفقی انتشارات سمت
7 انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی مشفقی و افقری انتشارات سمت
8 زبان عمومی اباذر نورحسینی انتشارات آزاده (راهیان ارشد)
9 گرامر از دبیرستان تا دانشگاه عباس فرزام
10 Essential words for the TOEFL Barron’s
11 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت پاتریک مانتانا ترجمه : خلیلی شورینی
ریاضیات
1 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت * اکبر عالم تبریز
2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2) ابراهیمی و صدقیانی
3 ریاضیات هادی رنجبران نشر کتاب دانشگاهی
4 تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد نیکوکار
5 ریاضیات عمومی امید محمودیان
6 ریاضیات عمومی و کاربرد آن – جلد 1و2 محمد حسن پورکاظمی
ردیف نام کتاب تألیف توضیحات
آمار
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) * عادل آذر – مومنی انشارات سمت
2 آمار و کاربرد آن در مدیریت صدقیانی – ابراهیمی
3 تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد نیکوکار
4 آمار و احتمالات هادی رنجبران نشر کتاب دانشگاهی
تئوریهای مدیریت
1 مدیریت عمومی * مهدی الوانی
2 مبانی سازمان و مدیریت * علی رضائیان انتشارات سمت
3 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم * علی رضائیان انتشارات سمت
4 مبانی مدیریت رفتار سازمانی * علی رضائیان انتشارات سمت
5 مدیریت منابع انسانی * اسفندیار سعادت انتشارات سمت
6 مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی * علی اکبر افجه انتشارات سمت
7 تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت داور ونوس
8 تئوری و طراحی سازمان استیفن رابینز ترجمه:الوانی و دانائی فرد
9 مبانی مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه :اعرابی وپارسائیان
10 تئوری های سازمان ریچارد ال دفت ترجمه :پارسائیان و اعرابی
11 مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد ترجمه : علی علاقه بند
12 مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان سید رضا سید جوادین
13 مدیریت منابع انسانی ناصر میر سپاسی
14 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها شمس السادات زاهدی
اقتصاد کلان
1 تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان * محسن نظری انتشارات نگاه دانش
2 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان محسن نظری
3 تست های اقتصاد کلان تیمور رحمانی
اقتصاد خرد
1 تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد * محسن نظری انتشارات نگاه دانش
2 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد محسن نظری
3 تئوری و مسائل اقتصاد خرد دومنیك سالواتوره ترجمه حسن سبحانی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت
1 کاربرد کامپیوتر در مدیریت * حبیب الله کشتکار ملکی انشارات سمت
2 راهنمای کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری مهندس حمید خاکسار انتشارات آدنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *