هماهنگی در مدیریت

وظايف مديريت هماهنگی و نظارت شهرسازی

مورد مطالعه: شهرداری مشهد

معرفی مدیر هماهنگی و نظارت شهرسازی

وظايف مديريت هماهنگي و نظارت شهرسازي :
* برنامه ريزي به منظور تهيه و تدوين آيين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي و پيشنهاد استانداردها مختلف در امور شهرسازي
* ايجاد هماهنگي در واحدهاي شهرسازي مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعملهاي موجود
* نظارت و كنترل بر روند تهيه طرحهاي راهبردي ،طراحي شهري ،شهرسازي و معماري در حوزه و مناطق
* برنامه ريزي لازم به منظور حفظ وحدت رويه در مناطق شهرداري و ساير سازمانهاي ذيربط
* نظارت در ثبت و نگهداري و طبقه بندي برنامه هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد
* اقدام به صدور اجازه تفكيك و تغيير اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفضيلي مصوب
* اقدام در تهيه و تدوين آئين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي و پيشنهاد استانداردهاي مختلف در امور شهرسازي
* اقدام در تهيه و تنظيم شناسنامه و دستورالعمل براي كليه طرحهاي شهرسازي
* انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق

عملکرد مدیریت هماهنگی و نظارت شهرسازی :
* حسابرسي کليه سرمايه هاي شهرداري در موضوع شهرسازي و معماري از جمله نيروي انساني ، مقررات مربوطه ملاک عمل و فرآيندهاي فعاليتهاي موضوعه ، ادوات و ابزار آلات موردنياز
* تعيين مغايرتهاي مورد ضرورت ( از طريق تقويت شاخص هاي مربوطه ) و ارائه راهکار و پيشنهادات به مديريت هاي مجموعه
* نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي تدوين شده و کنترل و ارزيابي به منظور رسيدن به بهره وري
* هماهنگی (بین کلیه مناطق,مدیریت های ستادی و … )کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با شهرداری و شهرداریهای سایر شهرها و …
* ممیزی مشکلات موجود ,تعریف و طبقه بندی در کمیسیون های تخصصی مربوطه(اقدامات اولیه در مدیریت)
* انتقال و طرح موضوع در مراجع مطالعاتی و پژوهشی به جهت کنکاش و حل و فصل (هماهنگی با مشاورین طرح جامع ,تفضیلی و نهاد مطالعاتی و دانشگاهی و امثالهم )
* ایجاد ارتباط بین نهادهای مطالعاتی و دستگاههای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای طرفین

کارهای در دست اقدام مدیریت هماهنگی و نظارت شهرسازی :
* به روز رسانی و پاسخگویی به کارتابل سیستم یکپارچه شهرسازی
* تشکیل کارگروههای شهرسازی و کار گروههای تخصصی
* نظارت بر عملکرد شهرسازی در مقیاس ستاد مناطق
* پاسخگویی به امور جاری
* هماهنگی با مدیریت آموزش جهت برگزاری دوره های باز آموزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *