اصول سرپرستی, مدیریت تکنولوژی

تفاوت مديريت تكنولوژی و سرپرستی تكنولوژی

نویسنده: سيد محمد صابر خراساني

مديريت تكنولوژي، مديريت سيستم است. اجزاي اين سيستم سخت­افزارها، نرم­افزارها، اطلاعات و مهارتها و تخصصهاي انساني است. مديريت تكنولوژي هدايت اجزا در جهت رسيدن به يك كل قابل قبول با توجه به وابستگي­هاي دروني اجزا را در برمي­ گيرد.
مجله پيام متن، نشريه داخلي شركت متن است كه بصورت فصلنامه منتشر مي­شود. با توجه به فعاليتهاي شركت متن در زمينه “مديريت تكنولوژي”، نشريه داخلي اين شركت نيز به اين مبحث توجه ويژه­اي نشان مي­دهد. مطلب زير از شماره۳۴ پيام متن، بهار۱۳۸۰ نقل شده­است:
ديدگاههاي فراواني در زمينه مديريت تكنولوژي (M.O.T) بيان شده است. آنچه كه هدف اين نوشته است تبيين تفاوت­هاي دقيقتر و قابل تشخيص بين دو مبحث مديريت تكنولوژي و سرپرستي تكنولوژي در سازمانهاي تكنولوژي‌مدار است. واژه مديريت تكنولوژي از دو بخش “مديريت” كه با توانمنديهاي انساني و “تكنولوژي” كه با علوم و مهندسي سر و كار دارد تشكيل شده است. آنچه مسلم است مديريت تكنولوژي تلفيق علوم دقيق(مهندسي) و علوم غير دقيق(انساني) است.
مديريت تكنولوژي، مديريت سيستم است. اجزاي اين سيستم سخت­افزارها، نرم­افزارها، اطلاعات و مهارتها و تخصصهاي انساني است. مديريت تكنولوژي هدايت اجزا در جهت رسيدن به يك كل قابل قبول با توجه به وابستگي­هاي دروني اجزا را در برمي­گيرد. مديريت تكنولوژي مديريت انساني در جهت توليد با استفاده از ابزار، اطلاعات و مهارت­ها براي دستيابي به نيازهاي آينده است. براي درك بهتر مديريت تكنولوژي لازم است تفاوت آن با سرپرستي تكنولوژي روشن گردد. مديريت و سرپرستي مشابه نيستند. مديريت شامل خلاقيت، رهبري، ريسك پذيري و آينده­نگري است. سرپرستي دربرگيرنده نظارت بر انجام فعاليت­هاي از پيش تعيين شده و مشخصي است كه براي در جريان نگه داشتن امور و كارهاي جاري ضروري مي­باشد.
نسبت مناسب بين ميزان فعاليتهاي مديريتي و فعاليتهاي سرپرستي بستگي به نوع و طبيعت سازمان دارد. بديهي است براي اداره دپارتمان توليد يك كارخانه نياز كمتري به فعاليتهاي مديريتي(به عبارتي ريسك­پذيري، آينده­نگري و…) و نياز بيشتري به فعاليتهاي سرپرستي وجود دارد. ولي يك واحد تحقيق و توسعه بيشتر به خلاقيت و نوآوري و فعاليتهاي مديريتي نياز دارد و فعاليتهاي سرپرستي از ديدگاه اجراي امور روزمره در آن بسيار كم مطرح مي­باشد.
هر چه به سمت سطوح بالاي تصميم­گيري حركت كنيم، فعاليتهاي مديريتي بيشتر و هر چه به سمت سطوح پايين­تر حركت كنيم فعاليتهاي سرپرستي بيشتر مي­باشد.
از اينرو مديريت تكنولوژي وظيفه اصلي مديريت بالاي شركتها و موسساتي است كه بخصوص درزمينه­هاي مرتبط با تكنولوژيهاي پيشرفته فعاليت مي­نمايند.

http://hepge.itan.ir/?ID=805

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *