مدیریت و تفکرناب

تولید ناب از پايه – درک درست و عميق سيستم توليد تويوتا

تولید ناب از پايه – درک درست و عميق سيستم توليد تويوتا

اين دوره کارگاهی دور روزه، برای افراد يا گروه‌های کاری‌ای طراحی شده است که می‌خواهند درک درست‌تر و عميق‌تری از فلسفه زيربنايی توليد ناب که مبتنی بر سيستم توليد تويوتا (TPS) است داشته باشند و بدانند چگونه فلسفه و ابزارها و اجزای اين سيستم بايد با هم کار کنند تا بتوان يک شرکت واقعاً ناب را به وجود آورد.
اين دوره همراه با تصاوير و توضيحات روشنگر، نشان می‌دهد که واقعاً تولید ناب با توليد انبوه چه تفاوت‌هايی دارد و يک سيستم مبتنی بر توليد ناب، چگونه می‌تواند اتلاف‌های شما را به طور ريشه‌ای حذف کند و برای حذف ريشه‌ای اتلاف‌ها شما بايد از چه تکنيک‌هايی، چگونه و کی استفاده کنيد تا در مسير ناب شدن، حرکتی هموار و ثابت داشته باشيد و به طور مستمر از هزينه‌های خود کم کنيد در حالی که بر رضايت مشتريان خود می‌افزآييد.
دوره همراه با تمرينات عملی  و شبيه‌سازی خواهد بود و شبيه‌سازی کارخانه ناب به شما کمک می‌کند که مفاهيم حرکت پيوسته، کشش، زمان تکت، کايزن و طراحی سلولی را در يک سيستم کامل کسب و کار به خوبی درک کنيد.

دستآوردهای دوره:
در اين دوره با ابزارهای اصلی توليد ناب آشنا شده و درخواهيد يافت که چگونه آنها را در يک سيستم جامع کسب و کار با هم مرتبط سازيد تا بتوانيد به طور مستمر، شرايط رقابتی خود را بهبود دهيد و به کيفيتی هر چه بالاتر، هزينه‌هايی هر چه کم‌تر و زمان انتظار توليدی هر چه کوتاه‌تر دست يابيد. همچنين با تفاوت‌های بنيادين توليد ناب با توليد انبوه آشنا شده و می‌آموزيد چگونه می‌توانيد گام به گام،  توليد ناب را در شرکت پياده کرده و سپس آن را از سطح شرکت خود فراتر برده و در جهت بهبود تعاملات خود با تأمين‌کنندگان و مشتريان به کار گيريد.

سرفصل‌های دوره:
چنانکه گفته شد اين دوره از طريق ارائه مطالب، تمرينات عملی و شبيه‌سازی به شما کمک خواهد کرد  با تمرکز بر سه موضوع کليدی زير، کل سيستم توليد تويوتا را درک کرده و دريابيد  چگونه می‌توان یک شرکت را به طور کامل ناب کنيد.
اين دوره بر سه موضوع اصلی زير متمرکز است:
· فرآيند
· منابع انسانی
* مديريت
فرآيند
بايد تمام اجزای سيستم توليد تويوتا با هم کار کنند تا بتوان در خصوص هزينه، کيفيت، ايمنی، تحویل و فرهنگ و وجدان کاری به نتايج قابل توجه و پايداری دست يافت. مواردی که تحت اين عنوان مورد بحث قرار خواهد گرفت عبارتند از:
* حرکت، کشش و همواری و نحوه شناسايي و انجام کايزن‌های لازم برای حفظ و تثبيت دستآوردها
* روش کاربرد چرخه دمينگ (قلب پيشرفت دائم تويوتا) که باعث می‌شود، سيستم ناب، يکپارچه مانده و به طور مستمر بهبود يابد.

منابع انسانی
سيستم توليد تويوتا اساساً يک سيستم مبتنی بر نيروی کار است و موفقيت در دگرديسی ناب سخت وابسته است به سيستم تأمين و مديريت منابع انسانی. مواردی که تحت اين عنوان مورد بحث قرار خواهد گرفت عبارتند از:
* انتخاب، آموزش، نحوه به کار گيری و رويه سرپرستی‌‌ای که زيرساخت لازم برای توليد ناب را فراهم می‌آورد.

مديريت
مبحث مديريت پاسخ به اين پرسش است: چگونه تمامی واحدها و کارکردها  و افراد و اجزای شرکت بايد با يکديگر کار کنند تا بتوان ارزشی واقعی برای مشتری ايجاد کرد و به مزيتی رقابتی پايدار دست يافت. اين مبحث موارد زير را در بر می‌گيرد:
* نقش مديريت در ايجاد و حفظ بنگاه ناب
* هوشين‌کانری يا گسترش خط مشی و نقش آن در سيستم مديريتی در يک شرکت ناب
* چالش‌هايي که يک شرکت در تحقق توليد ناب با آن مواجه خواهد شد و نحوه‌ای که بايد با اين چالش‌ها برخورد کرد.

افرادی که دوره برای آنها سودمند خواهد بود
افراد يا گروه‌های کاری‌ای که تا حدودی با توليد ناب و تفکر ناب آشنا بوده و حتی در اين مورد تجاربی نيز داشته‌اند و کسانی که می‌خواهند توليد ناب و تفکر ناب را به خوبی درک کنند و با کل سيستم توليد تويوتا آشنا شوند و به خصوص مديران و مهندسانی که تصميم دارند فرآيند ناب شدن را در شرکت خود آغاز کنند و يا آغاز کرده و احساس می‌کنند نياز دارند درک جامع‌تری از کل سيستم داشته باشند و با فرآيند ناب شدن به طور جامع آشنا شوند، از اين دوره به خوبی بهره خواهند کرد.

اهداف دوره:
شما در پايان دوره به يک طرز تفکر سيستمی از توليد ناب و اينکه چگونه تمامی اجزای سيستم ناب بايد در کل شرکت با هم کار کنند تا خيزش ناب موفق شود دست خواهيد يافت. همچنين به بينش نوينی از فلسفه مديريت ناب و روش آن و همچنين روش‌های تغيير ساختار سازمانی و مديريت تغييرات دست خواهيد يافت، و اين یعنی همه آن چيزی  که نياز داريد تا توليد ناب را در کل کسب و کار خود، مديريت و هدايت کنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *