مباحث ویژه و کاربردی, مدیریت رسانه و ارتباطات

رابطه رسانه با موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی

نویسندگان: نفیسه خانی – مونا خسروی

مقدمه
در عصر  حاضر که آن را عصر اطلاعات  می دانند  بهره گیری از منابع  گوناگون اطلاعاتی  به عنوان  منابع  مختلف  تغذیه بشر مورد توجه قرار گرفته است.
جوامع اطلاعاتی برای آن که شهروندانی فرهیخته  و با سواد داشته باشد باید از طرق مختلف اطلاعات مناسب و لازم برای  آنان را د راختیار شان قرار دهند این امر سبب می شود  افراد  در ابعاد  گوناگون رشد یابند و علاوه بر داشتن تخصص های مورد نیاز جامعه از بینش و دانشی که برای هر شهروند و برای گذران  یک زندگی متفکرانه لازم است برخوردار شوند .
ما دانشجویان  رشته حسابداری ورودی سال 84 دانشگاه امام رضا (ع)  به الزام درس روش تحقیق پروژه ای به عنوان  رابطه رسانه با موفقیت و عدم موفقیت  تحصیلی را برگزیدیم که در این پروژه بررسی می کنیم که آیا واقعا  رابطه  ای بین رسانه با موفقیت یا عدم موفقیت  تحصیلی دانشجویان وجود دارد یا خیر .
این پروژه در دسته  تحقیقات  میدانی قراردارد که شامل چهار فصل  می باشد که در فصل اول  اهمیت موضوع و اهداف تحقیق و فرضیه ها و سوالات علمی  را عنوان کردیم .در فصل دوم  تاریخچه ای در مورد ابزار های رسانه  و نظرات کارشناسان را عنوان  می کنیم .
در فصل سوم  به بررسی جامعه آماری و تجزیه و تحلیل پرسشنامه هایی که از  گروه نمونه  جمع آوری کردیم می پردازیم و در فصل چهارم  اطلاعات  بدست آمده  از این پرسشنامه ها را  مورد تجزیه و  تحلیل قرار می دهیم و بررسی می کنیم که آیا فرضیه هایی که ارائه کردیم  اثبات می شود یا خیر ؟ و در نهایت  نتیجه گیری صورت می گیرد .
در پایان از تمامی کسانی که ما را در این پروژه یاری رساندند تقدیر و تشکر می کنیم  و امیدواریم این تحقیق و پژوهش مورد استفاده دیگر پژوهشگران هم قرار بگیرد .

مقدمه و بیان اهمیت موضوع
در دنیای امروزه رسانه اهمیت بسزایی در زندگی افراد بشر دارد .
اینترنت و  وسایل ارتباطی صوتی و تصویری ماهواره ای از قبیل  کانال های تلوزیونی آزاد به ویژه  برای نسل جوان کشورهای اسلامی  این امکان را فراهم  ساخته اند  که ارتباطات  خصوصی خود را گسترش دهند .کافه های اینترنتی که در کشورهای  اسلامی  گسترش بی سابقه ای  یافته اند مراکز جدیدی برای افکار عمومی تبدیل شده اند و فضاهای تازه ای برای ارتباط اجتماعی میان  دختران و پسران ایجاد  می کند .امروزه رسانه هایی مثل تلوزیون ، ماهواره و اینترنت  توانسته ارتباط عمیقی  با زندگی فرد برقرار کند . با پیشرفت سریع تکنولوژی  ما احساس می کنیم  که این ارتباط  عمیق تر شده  است .با این  پیشرفت  و ایجاد امکانات و شرایط برای افراد سود جو ، در مواردی این ارتباط را  نوعی انحراف تلقی کرده است  .رسانه  جمعی  جزء وسایل ارتباطی هستند  که درآن ها در اکثر مواقع  ارتباط یک طرفه است  آن هم از سوی  کارگردان به مصرف کننده  شکل می گیرد و این کارگردان است  که قادر  است آن چه خود خواهان آن است  دراختیار  مصرف کننده  قرار دهد .که این  سودجویی بیشتر از طرف کشورهای غربی به چشم می خورد .که به نظر ما  یکی از دلایل این انحرافات از طریق این رسانه ها  عدم آگاهی است و بیشتر بر قشر جوان  که قشر انعطاف پذیری است  تاثیر خود را می  گذارد .
رسانه جمعی  می تواند  تاثیری مثبت  هم داشته باشد  مثلا  وجود سایت ها و وبلاگ های علمی  در فضای  اینترنت در زمینه های علمی و پژوهشی و حتی آموزش می تواند  به موفقیت تحصیلی دانشجویان  و کلا تاثیری مثبت  بر جوانان بگذارد .
جامعه شناس مراکشی می گوید : ارتباطات جدید و ماهواره ای  سلطه ی سانسور را در هم شکسته است.
موضوع تحقیق :
رابطه رسانه ( تلوزیون ، ماهواره ، اینترنت ) با موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان  دختر رشته حسابداری ورودی سال 84 دانشگاه امام رضا (ع)
طبق موضوع ، جامعه آماری ما، دانشجویان دختر ورودی سال 84 دانشگاه امام رضا (ع) است  که در رده ی سنی 23-24 هستند
اهدافی که در این  پژوهش دنبال می شود عبارتند از :
1- بررسی میزان تاثیر رسانه بر موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان .
2- بررسی تاثیر مثبت  رسانه بر موفقیت تحصیلی و بررسی تاثیر منفی رسانه بر عدم موفقیت  تحصیلی .
3- بررسی میزان استفاده علمی دانشجویان از رسانه .
در ایران گزارش تحقیقی گسترده ای با عنوان  بررسی ها و نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی  نشان می دهد که تلوزیون  قدرتمند ترین رسانه درانتقال  اخبار و اطلاعات است  و 70% از پاسخگویان اظهار داشتند  که از طریق این رسانه از اطلاعات  و اخبار با خبر می شوند .در تحقیقات  جدیدتر یافته های پیمایشی طرح ملی موسوم  به ارزشها و نگرش های ایرانیان ( وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی ) حاکی از این است  که تلوزیون و اینترنت بیش از مطبوعات ، رادیو های خارجی ، ماهواره  به عنوان  منبع خبری قابل  اعتماد تلقی می شود .
با این وجود سوالاتی که مطرح می شود این است که :
1- آیا رسانه بر موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان موثر است ؟
2- تا چه حد رسانه بر عدم موفقیت  تحصیلی دانشجویان موثر است ؟
3- آیا دانشجویان با استفاده از رسانه  به موفقیت تحصیلی می رسند ؟
فرضیه اصلی :
رسانه بر موفقیت یا عدم موفقیت  تحصیلی موثر است .
فرضیه های فرعی :
1- رسانه بر عدم موفقیت  تحصیلی دانشجویان نوثر است .
2- دانشجویان با استفاده  از رسانه  به موفقیت تحصیلی می رسند .
3- دانشجویان زمان زیادی را صرف استفاده غیر علمی از رسانه می کنند .
رسانه های جمعی مانند  بسیاری از یافته ها و ساخته های انسانی  می توانند مفید یا مضر باشند .این انسان ها هستند  که مفاهیم خوب و بد را به محتوای برنامه ها منتشر شده نسبت می دهند ، که اگر با برنامه های اصولی و کارشناسی شده از بروز برخی انحرافات اجتماعی بکاهند ، می توانند جامعه ایده آل و عاری از جرم و جنایت را تداعی نمایند .

تعریف واژگان :
رسانه :
در این پروژه هدف ما از رسانه استفاده از تلوزیون ، اینترنت و ماهواره است و سایر ابزارهای رسانه را تحت پوشش قرار نمی دهد .
موفقیت :
منظور از موفقیت در این پروژه ، پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دوره چهار سال کارشناسی بر حسب رشد معدل است .
عدم موفقیت :
نظور از عدم موفقیت  در این پروژه عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دوره چهار ساله کارشناسی بر حسب نزول معدل و یا  ثبات آن است .
رابطه مستقیم و مثبت :
منظور از این رابطه  ، رابطه مستقیم استفاده از رسانه و موفقیت تحصیلی است .
رابطه مستقیم منفی :
منظور از این رابطه ، رابطه  مستقیم عدم استفاده از رسانه و عدم موفقیت تحصیلی است .

محدودیت ها :
بر حسب موضوع پروژه  که رابطه  رسانه با موفقیت و یا عدم آن است  بسیار امکان دارد که موارد دیگر در موفقیت  و عدم موفقیت  دانشجویان موثر باشد که ما به دلیل  وجود محدودیت  های فروان  قادر به  بررسی آنها نیستیم و فقط رابطه رسانه با موفقیت یا عدم موفقیت  مدنظر قرار داده ایم .
ضمنا ما در این پروژه با محدودیت هایی نظیر ، محدودیت زمانی و امکانات و پایین بودن  سطح دانش در مورد شیوه های  تحقیق بنا بر رشته تحصیلیمان ( حسابداری ) و همچنین  عدم همکاری برخی دانشجویان در دادن پاسخ منطقی به پرسشنامه ها ، مواجه بودیم  .

جایگاه و اهمیت رسانه ها
رسانه ها در شرایط کنونی یکی از مهمترین دستاوردهای پیشرفت بشری و یکی از با ارزشترین وسیله آگاهی رسانی همگانی هستند که پیوسته و با سرعت سر سام آوری به دلیل جایگاه و اهمیت کلیدی و طبق نیازمندی متقاضیان در حال گسترش و فراگیری اند و همین اهمیت رسانه ها را بس که در پرتو آگاهی دهی آنها موانع جغرافیایی و تا حدودی سیاسی و فرهنگی از میان برداشته شده و زمین با پهنا و وسعت زیاد همواری و ناهمواریهایش و میلیادها نفوس بوسیله رسانه ها با هم مرتبط شده اند و به بسیار سهولت میتوانند از مناطقی دور دست معلومات و اطلاعات مورد نیاز خود را بدست بیاورند و به تعبیر همگانی جهان به دهکده کوچکی توسط و در شعاع وجود رسانه ها قرار گرفته است.
چگونگی خبر رسانی در گذشته : در قدیم پیک ها و قاصدها با پذیرش زحمت های فراوان توسط اسبهای دونده و شترهای تندرو با سپری کردن مشکلات و موانع ، پیامی را هر چند کوتاه ، ناقص آنهم بصورت نوشتاری و یا گفتاری که بخشی از اهداف و اندیشه های فرستنده را در خود گنجانده بود، میرساند و گاهی هم پیام رسان جان خود را در این راه از دست میداد و پیام مورد نظر هم به مقصد نمی رسید . آگاهی مردم در مورد دیگران ، عقیده ها ، مکان ها و زمانها بسیار اندک و در چگونگی صحت و سقم خبرها با علامت سوال مواجه میشدند، بنابراین مردم از عقاید و نظریات و عملکرد مردمان همسایه و یا مناطق دورتر و گویندگان سایر زبانها اطلاعاتی نداشتند و این بی خبری و ناآگاهی موج هایی از شایعه پراکنی ها و کینه ورزی ها را ایجاد و و جنگها و خشونتها و اختلافات کورکورانه را در پی داشت ، لذا در این دریای نا آگاهی، هر گروه و قشری خود و محدوده کمی پیرامون خود را برتر ، پذیرفته تر و شایسته تر پنداشته و دیگران را به وحشیگری و جهالت ، نادانی و پستی متهم می کرد. شاهد گفتار ما عربها پارسی زبانان را عجم = ” گنگ و بی زبان ” و همه ملیت های همسایه خود را بربر یعنی وحشی مینامیدند.
اطلاعات گردآوری شده نیز علیرغم نارسایی ها ماندگار نبود و در معرض فراموشی ونابودی قرار داشت ، در نتیجه بخش زیادی از تاریخ بشری مجهول ماند تا اینکه نیازمندی به گردآوری و ثبت و گسترش اطلاعات ، بشر را تشویق به ثبت و نگهداری اطلاعات توسط نوشتن و منجر به پیدایش خط در فینیقیه و مصر باستان شد و کتیبه ها و لوح ها نوشته هارا ماندگار و به صورت یادگار در خود نگهداشتند و پس از آن بستر گام به گام به تکمیل و تسهیل این اختراع پرداختند و با استفاده از برگ ها و پوست ها گامی فراتر نهادند و در گامهای دیگر با تولید و اختراع کاغذ و بهره گیری از قلم به ثبت وتکثیر و توزیع مطالب مهم پرداختند لذا در دوره های اولیه جهت رفع نیازمندی آگاهی رسانی به نوشتن سفرنامه ها و دانش نامه ها و نظریات علمی بیشتر توجه داشتند تا اینکه در عصر شکوفایی علمی با اختراع چاپخانه ، ماشین چاپ و رادیو و تلویزیون ، بلندگو و از همه مهمتر کمپیوتر و اینترنت و ماهواره و …. جهان را بصورت دهکده ای با هم وصل و پیوند قرار داده که به آسانی غیر قابل تصور میتوان اطلاعات مورد نیاز را از دورترین نقاط، مستقیماً بدست آورد. بنابراین رسانه ها چنان جایگاهی را برای خود در عصر دانش و تکنولوژی بدست آورده که حتی توانمندی و قدرت اقتصاد و ثروت ، فرهنگ و هنر در پناه آن راه پیشرفت و شکوفایی را می پیمایند و توانمندی رسانه ای شاخص مهمی در پیشرفت و رفاه و توانایی مادی بشمار می آید و سالانه هزینه های هنگفتی در عرصه خدمات رسانه ای مصرف و بر ساحه کاری آن گستردگی ها بوجود می آید ، ماهواره ها ، اینترنت ، تلویزیون ها ، رادیوها، کتابها و مطبوعات هر گونه وقایع و حوادث و اطلاعات ضروری را به صورت مستقیم و غیر مستقیم ، دیداری و شنیداری و نوشتاری ؛ انتشار ، تکثیر و در دسترس خوانندگان و بینندگان و شنوندگان قرار می دهند لذا مردم منتظرند که آخرین وقایع و حوادث روز ، مهمترین پیشرفتها و شگفت آورترین دستاوردهای علمی پژوهشی ، بهترین و مفید ترین برنامه های اجتماعی ، جالب ترین موضوعات تفریحی و سرگرمی ، حساسترین فعالیتهای ورزشی ، مفیدترین اطلاعات تاریخی جغرافیایی و گیراترین مطالب ادبی و ارزشمندترین اطلاعات و آگاهی های الزامی و …. را از زبان گویا چشم بینا ، گوش شنوای رسانه ها ببینند و بشنوند و بخوانند . رسانه ها در همه عرصه ها بویژه در عرصه سیاسی نیز جایگاه ممتازی پیدا کرده و در به قدرت رسانیدن ، منزوی کردن و فراز و نشیب آفریدن میدانهای سیاسی ، نقش موثر و کلیدی دارد لذا سیاستمداران نیز با دیده احترام ، نقش آفرین و کلید پیروزی و اهرم فشار به رسانه ها مینگرند و به آن احساس نیازمندی کرده جهت رشد و تسریع جایگاه و برنامه هایشان و سهولت در پیشبرد و انتشار اهداف و برنامه ها و خواسته هایشان از رسانه ها امداد میطلبند و در خاتمه باید افزود در عصر حاضر رسانه ها قدرت ، ثروت ، فرهنگ ترقی و رفاه و اصلاح و تحول را در دست دارند .

تاریخچه تلویزیون در ایران
نخستین فرستنده تلویزیونی تاریخ ایران ساعت پنج بعد از ظهر جمعه یازدهم مهرماه سال 1337 آغاز به کار كرد.
در دهه 30 هجری شمسی، وقتی دولت وقت سرگرم تدارک زمینه و طرح‌ریزی برای ایجاد تلویزیون بود «حبیب‌الله ثابت پاسال» از بخش خصوصی پیشدستی کرد و پیشنهاد تاسیس یک ایستگاه فرستنده تلویزیونی را ارائه داد.
از آنجا که پاسال از اعتماد دربار برخوردار بود، با پیشنهاد او موافقت شد و مجلس شورای ملی در تیرماه سال 1337 ماده‌ای با چهار تبصره مصوب كرد که به موجب آن اجازه داده می‌شد یک فرستنده تلویزیونی زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن در تهران ایجاد شود. این فرستنده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمامی برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد.
نخستین فرستنده تلویزیونی ایران ساعت پنج بعد از ظهر جمعه یازدهم مهرماه 1337 اولین برنامه خود را پخش کرد. این فرستنده که “تلویزیون ایران” نامیده می‌شد، ابتدا هر روز از شش بعد از ظهر تا 10 شب برنامه داشت.
تلویزیون ایران به صورت خصوصی اداره می‌شد و متکی به درآمد خود از آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی بود. این سازمان پس از یک سال فعالیت برنامه‌های روزانه خود را در تهران به پنج ساعت افزایش داد و در سال 1340 فرستنده دیگری در آبادان و یک فرستنده تقویتی در اهواز تاسیس کرد.hamshahrionline
رونق کار تلویزیون ایران تصمیم حکومت را در تاسیس یک شبکه تلویزیونی سراسری قطعی‌تر کرد. بنابراین در سال 1343 یک گروه فرانسوی از سوی سازمان برنامه و بودجه مامور بررسی و طراحی یک مرکز تلویزیونی شد.
سرانجام پس از تصویب طرح ایجاد “تلویزیون ملی ایران”، یک ایستگاه کوچک به وجود آمد و با امکاناتی ساده پخش برنامه‌های آزمایشی را از سال 1345 آغاز کرد.
امکانات فنی تلویزیون در آن زمان به یک استودیو، سه دوربین و دو دستگاه ضبط مغناطیسی محدود می‌شد و از آنجا که فرستنده تلویزیون ایران با سیستم 525 خطی آمریکایی کار می‌کرد و سیستم تلویزیون ملی 625 خطی اروپایی بود، تلویزیون ملی با نصب یک فرستنده دو کیلو واتی با سیستم 525 خطی بر بالای ساختمان هتل هیلتون، امکان استفاده از این شبکه را برای همه دارندگان تلویزیون با سیستم‌های مختلف، امکان‌پذیر ‌کرد.
مدتی کمتر از دو سال از تاسیس تلویزیون ملی نمی‌گذشت که در 17 مرداد 1347 نخستین مرکز شهرستانی تلویزیون ملی در ارومیه گشایش یافت و چندی بعد مرکز تلویزیونی بندرعباس به کار افتاد. مراکز تلویزیونی به تدریج یکی بعد از دیگری در شهرهای مختلف شروع به فعالیت کردند و پیام‌های سیاسی، فرهنگی و تفریحی را طبق ماموریت‌هایی که برنامه‌ریزان حکومت تعیین کرده بودند، به قشرهای وسیع‌تری از مردم رساندند.از آغاز شکل‌گیری تلویزیون عده زیادی از فیلمسازان به علت امکانات مالی بیشتری که تلویزیون در اختیار سازندگان و تهیه‌کنندگان قرار می‌داد جذب آن شدند. در نتیجه تلویزیون به صورت یکی از مراکز مهم فیلم‌سازی در بخش دولتی درآمد و تعداد زیادی فیلم داستانی و مستند از جمله مستند خبری (که درصد بیشتری را نسبت به دیگر انواع فیلم‌ها داشت) و سریال‌های گوناگون در آن ساخته شد، به گونه‌ای که حاصل کار فیلمسازان تلویزیونی تا قبل از انقلاب نزدیک به هزار فیلم کوتاه و بلند بود.
در ایران از همان سال‌های اولیه کار تلویزیون سریال‌سازی نیز پا گرفت. “امیرارسلان نامدار” از نخستین سریال‌های ایرانی است که از تلویزیون ملی پخش شد.
تلویزیون ملی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با تغییر نام به سیمای جمهوری اسلامی ایران در قالب دو شبکه برنامه‌های خود را پی گرفت. در سال‌های آغازین پس از انقلاب بیشترین زمان برنامه‌های سیما به مستندهای سیاسی تبلیغاتی و اخبار سراسری اختصاص داشت.hamshahrionline
مستندهایی از پرونده‌های سیاسی عوامل رژیم سابق، عوامل گروهک‌های منافقین، مجاهدین و اعترافات آنها از آن جمله بود. به تناسب وضع بحرانی جامعه پس از انقلاب و به تبع آن آغاز جنگ ایران و عراق این روند به سوی فیلم‌های مستند از جنگ و جبهه تغییر مسیر داد و تا سال‌ها بعد این روند همچنان ادامه داشت.
برنامه‌هایی مانند “روایت فتح” محصول این دوران هستند. در این سال‌ها مجموعه‌های نمایشی و داستانی چون “سلطان و شبان” به کارگردانی داریوش فرهنگ، “سربداران” به کارگردانی محمدعلی نجفی، “هزاردستان” به کارگردانی علی حاتمی، “کوچک جنگلی” به کارگردانی داریوش بحرانی و بهروز افخمی و … ساخته شدند.
در کنار این مجموعه های تاریخی، از مجموعه‌های داستانی-اجتماعی آن روزگار باید به مجموعه “آینه” اشاره کرد. مجموعه‌ای که در قالبی نمایشی كه به دو روی سکه زندگی خانواده‌های مختلف می‌پرداخت.
در دهه هفتاد بود که از انحصار شبکه یک و دو بیرون آمد و با تأسیس شبکه سه سیما با رویکردی به جوانان و ورزش عرصه های جدیدی را در جذب مخاطب آزمود.
در واقع از همین مقطع زمانی بود که با آزاد شدن ویدئو، رونق سینما، فیلم‌های ویدئویی و بعدها سی.دی و دی.وی.دی، فرصت انتخاب برای مخاطبان بیشتر شد.
با تأسیس شبکه پنجم با عنوان شبکه تهران و اختصاص یک شبکه استانی به استان‌های کشور، توجه به مناسبات درون گروهی شهرستان‌ها و استان‌ها در دستور برنامه‌سازان قرار گرفت.
تأسیس شبکه چهار با شعار پرداختن به برنامه‌های علمی، فرهنگی و هنری فاخر ایران و جهان و نهایتاً شبکه خبر همگی در راستای سیاست‌های جدید برای تأمین گونه‌های مختلف سلایق مخاطب مفهوم پیدا کرد.
رسانه هاي گروهي غير چاپي را دشمن مطالعه دانستن، نوعي كوته بيني و بي دقتي است. كافي است كه تيراژ فروش داستاني را كه تلويزيون به عنوان سريال نمايش داده است، در نظر بگيريم تا معلوم شود كه تاثير متقابل رسانه هاي گروهي در يكديگر تا چه اندازه است.
در جوامع توسعه نيافته، بايد به نكات ديگري نيز اشاره داشت. در جوامع صنعتي زماني تلويزيون وارد شد كه مطالعه در اين جوامع نهادينه شده و جاي خود را در فرهنگ آنان باز كرده بود. هنوز در امريكا در بين افراد 12 تا 18 ساله علاقه به خواندن، مقام اول را داراست و نسبت به استفاده از رايانه رتبه بالاتري دارد.
براساس پژوهشي ديگر، 43 درصد از دانش آموزان در امريكا اعلام كرده اند كه براي سرگرمي به طور روزانه به مطالعه مي پردازند.
اما در كشورهاي جنوب، تلويزيون وقتي وارد شده است كه فرهنگ كتابخواني شكل نگرفته و نهادينه نشده بود. اذا مي توان تاثير منفي آن را بسيار بيشتر از جوامع صنعتي دانست.
پژوهشهايي كه در ايران انجام يافته، نشان مي دهد كه گرايش به تلويزيون در نقصان به كتاب بي تاثير نبوده است. القاي خوشي هاي لحظه اي و نگاهي ملاعبه وار به زندگي باعث دوري از تفكر و انديشه در زندگي به ويژه تفكر نقاد مي شود.

تاریخچه اینترنت در ایران
سال 1371: تعداد کمی از دانشگاههای ایران از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل uucp به اینترنت وصل می شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.
سال 1372: در سال 1372 هجری شمسی ایران نیز به شبکه اینترنت پیوست و نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد، مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران بود. در حال حاظر نیز این مرکز یکی از مرکزهای خدمات اینترنت در ایران است. این مرکز به عنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو در ایران به رسمیت شناخته می شود و این قلمرو مشخصه تعیین شده برای هویت ایران در فضای اینترنت است.
سال 1373: موسسه ندا رایانه تاسیس می شود. پس از راه اندازی اولین بولتن، در عرض یک سال نیز اولین وب سایت ایرانی داخل کشور راه اندازی می شود. همچنین این موسسه روزنامه همشهری را به زبان فارسی در اینترنت منتشر می کند و موسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را به عنوان اولین شرکت خدمات سرویس اینترنتی(ISP) آغاز می کند.
سال 1374: مجلس ایران، تاسیس شرکت(( امور ارتباطات دیتا)) تحت نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب می کند و مسوولیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را به طور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار می دهد.
سال 1377: پروژه یونیکد در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان(( فارسی وب)) آغاز می شود. هدف پروژه این است که با گنجاندن کامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصا اینترنت و وب، استاندارد شود و اصولا مشکل قلم( فونت) های غیر استاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی حل شود.

در ابتدای این فصل  به بررسی جامعه آماری و حجم نمونه می پردازیم
جامعه آماری :
جامعه آماری این پروژه دانشجویان دختر ورودی سال 84 رشته حسابدرای دانشگاه امام رضا(ع)  هستند که  جمعیت آنها بالغ بر 40 نفر است  ما برای سهولت کار  از دانشجویان دختر دانشگاه خودمان استفاده کردیم که دارای وجه اشتراک  زیادی هستند  که در نتیجه  جامعه آماری ما  را متجانس و همگن تر می کنند و نتایج  حاصل از این پروژه به این مجموعه قابل تعمیم است  .
حجم نمونه :
برای انتخاب حجم نمونه  که معرف و نماینده  جامعه آماری مورد مطالعه ما است  از شیوه  نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کردیم  به این دلیل  که جامعه  آماری ما کوچک و تقریبا  همگن است و در این پروژه دانشجو از جامعه آماری ما شانس انتخاب مساوی داشته است .حجم نمونه  ما 20 نفر است  که دقیقا نصف جامعه آماری است به این دلیل این تعداد حجم نمونه را انتخاب کردیم که نتایج بررسی ما  دقیق تر باشد و نتایجی که از انجام  مطالعات و بررسی های گروه های مطالعه بدست می آید  قابل تعمیم به کل جامعه آماری می باشد .

ابزارهای جمع آوری اطلاعات پروژه :
ابزارهای جمع آوری  اطلاعات در این پروژه  ، پرسشنامه و مصاحبه است .ما به این دلیل از ابزار پرسشنامه استفاده کردیم  که بیشتر برای نتیجه گیری  به اطلاعات کمی  احتیاج داریم .ما در پرسشنامه این پروژه که در پیوست نمونه آن آورده شده است از سوالات بسته استفاده کردیم زیرا اطلاعات کیفی به کمی راحتر تبدیل می شود  ثانیا پاسخگو درجواب دادن به سوالات راحت تر  می باشد  که پرسشنامه ما در این  پروژه بر اساس محرامانه بودن اطلاعات در طبقه بی نام قرار می گیرد .
در این پرسشنامه ما از میزان استفاده از رسانه ، شیوه استفاده از رسانه و میزان  موفقیت  تحصیلی پرسش کریدم .
شیوه مصاحبه ما  در این  پرسشنامه  به صورت  نامنظم کتبی بوده است که طی آن از 3 تن از کارشناسان دانشگاه امام رضا (ع)  مصاحبه کوتاهی انجام ده که در پیوست شماره 2 عینا آورده شده است .
تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها :
ما در این پرسشنامه از میزان استفاده از رسانه و میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان مورد تحقیق استفاده کردیم تا ببینیم  آیا بین میزان ساعات استفاده از رسانه و شیوه استفاده از آنان رابطه ای با موفقیت تحصیلی دانشجویان هست یا خیر ؟ که تحلیل یک یک پرسشنامه ها به شرح زیر است :

پرسش نامه شماره یک
با توجه به پرسشنامه شماره یک  با وجود  استفاده روزانه  کمتر از 4 ساعت از تلوزیون  و هفته ای 4 ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره  و البته شیوه استفاده از رسانه که نشان دهنده  ی استفاده  متوسط از برنامه های علمی – آموزشی از رسانه است به خصوص از فضای اینترنت   اما وضعیت تحصیلی دانشجو احتمال ارتباط قوی میان دو متغیر را رد می کند به دیگر معنی  با وجود  استفاده علمی از فضای  رسانه ها اما وضعیت تحصیلی دانشجو رو به افت است .

پرسش نامه شماره دو
با توجه به پرسشنامه شماره دو با وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای 4 ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره و البته شیوه استفاده  از رسانه که نشان دهنده ی استفاده کم علمی از تلوزیون و عدم استفاده از فضای علمی اینترنت ارتباط میان عدم استفاده از اینترنت و تلوزیون و کاهش موفقیت تحصیلی را تایید می کند و به عبارت دیگر ارتباط مثبت و منفی داشته است .

پرسش نامه شماره سه
با توجه به پرسشنامه شماره سه با وجود استفاده  روزانه کنتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای 8 ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره و البته شیوه استفاده  رسانه  که نشان دهنده عدم استفاده علمی از تلوزیون و استفاده متوسط از فضای علمی اینترنت  ارتباط قوی میان  دو متغیر را تاکید و تایید می کند  به عبارت دیگر  استفاده مناسب از فضای علمی رسانه ها  ارتباط مستقیم  با افزایش تدریجی میزان  موفقیت  این فرد دارد .

پرسش نامه شماره چهار
با توجه به  پرسشنامه شماره چهار وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون  و هفته ای 4 ساعت  از اینترنت  و عدم استفاده  از ماهواره  والبته شیوه استفاده از رسانه  که نشان دهنده استفاده  کم از علمی از تلوزیون استفاده علمی از فضای اینترنت  و ارتباط مستقیم میان  استفادهه از فضای علمی اینترنت  و موفقیت تحصیلی را تایید می کند و ارتباط مستقیم و مثبت دارد .

پرسش نامه شماره پنج
با توجه به پرسشنامه شماره پنج با وجود استفاده  روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای 12 ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره و البته شیوه استفاده از رسانه ها که نشان دهنده  استفاده مناسب از برنامه های علمی و آموزشی از رسانه هاست به خصوص از فضای اینترنت  اما وضعیت  تحصیلی دانشجو احتمال ارتباط قوی میان دو متغییر را رد می کند به عبارت دیگر با وجود استفاده  علمی از فضای رسانه  ها اما وضعیت تحصیلی دانشجو رو به افت است .

پرسش نامه شماره شش
با توجه به پرسشنامه شماره شش با وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای  6 ساعت از اینترنت  و عدم استفاد از ماهواره و البته شیوه استفاده از ماهواره  که نشان دهنده  استفاده از برنامه های علمی رسانه به خصوص فضای اینترنت  ارتباط بین  میزان موفقیت تحصیلی را تایید می کند .به عبارت دیگر  استفاده از فصای علمی اینترنت  با پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم دارد .

پرسش نامه شماره هفت
با توجه به پرسشنامه شماره هفت با وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای 2 ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره  و البته شیوه  استفاده از رسانه ها که نشان دهنده استفاده  متوسط  رو به پایین از برنامه های علمی و آموزشی از رسانه به خصوص فضای  اینترنت  ارتباط میان دو متغیر را تایید می کند  به دیگر بیان  استفاده از فضای علمی رسانه  ارتباط مستقیم  با افزایش تدریجی میزان موفقیت این فرد را نشان می دهد .

پرسش نامه شماره هشت
با توجه به پرسشنامه شماره هشت با وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت  از تلوزیون و هفته ای 3ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره  و البته  شیوه استفاده از  رسانه که نشان دهنده استفاده علمی از تلوزیون و استفاده از فضای علمی اینترنت  است  ارتباط میان  استفاده از اینترنت  و تلوزیون و افزایش موفقیت تحصیلی را تایید می کند .

پرسش نامه شماره نه
با توجه به پرسشنامه شماره نه با وجود استفاده روزانه  بیشتر از 4 ساعت  از تلوزیون و هفته ای  4 ساعت استفاده از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره و البته شیوه استفاده  از رسانه که نشان دهنده استفاده خوب از برنامه های علمی و آموزشی رسانه است اما وضعیت تحصیلی دانشجو احتمال ارتباط قوی میان دو متغیر را رد می کند به عبارت دیگر  با وجود  استفاده علمی از فضای رسانه ه اما وضعیت  تحصیلی دانشجو  رو به افت است  .

پرسش نامه  شماره ده
با توجه به پرسش نامه  شماره ده با وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای 1 ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره و البته شیوه استفاده از رسانه که نشان دهنده  عدم استفاده علمی از تلوزیون و اینترنت  می باشد  و ارتباط بین عدم استفاده از رسانه و میزان موفقیت تحصیلی  در اینجا رد می کند .

پرسش نامه  شماره یازده
با توجه به پرسش نامه شماره یازده با وجود  استفاده  روزانه بیشتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای  2 ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره  و البته شیوه استفاده  از رسانه  که نشان دهنده  استفاده کم از برنامه های علمی و آموزشی رسانه هاست اما وضعیت  تحصیلی دانشجو احتمال ارتباط قوی  میان  دو متغیر را رد می کند  به دیگر معنی  با وجود استفاده کم  علمی از فضای رسانه ها اما وضعیت  تحصیلی دانشجو رو به افت است.

پرسش نامه  شماره دوازده
با توجه به پرسش نامه  شماره دوازده با وجود استفاده روزانه کمتز ار 4 ساعت  از تلوزیون و هفتهای  3 ساعت از اینترنت  و عدم استفاده از ماهواره  و البته شیوه استفاده از  رسانه که نشان دهنده  استفاده کم علمی از تلوزیون و استفاده زیاد از اینترنت  جهت تحقیق و پژوهش است  و ارتباط بین استفاده از فضای اینترنت  و تلوزیون و افزایش میزان موفقیت تحصیلی ارتباط مستقیم وجود دارد و آن راتایید می کند .

پرسش نامه  شماره سیزده
با توجه به پرسش نامه  شماره سیزده با وجود استفاده روزانه بیشتر از 4 ساعت اینترنت  تلوزیون و هفته ای 2 ساعت از اینترنت  و هفته ای 4 ساعت از ماهواره  و البته شیوه استفاده  از رسانه ها که نشان دهنده  استفاده متوسط از برنامه های علمی و آموزشی از اینترنت  و ماهواره  با توجه  به وضعیت  تحصیلی  دانشجو احتمال  ارتباط قوی میان  دو متغیر را تایید می کند یعنی استفاده از فضای علمی رسانه با افزایش تدریجی موفقیت تحصیلی  ارتباط مستقیم دارد .

پرسشنامه شماره چهارده
با توجه به پرسش نامه  شماره چهارده با وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون و نیم ساعت از اینترنت  در هفته  و استفاده 24 ساعت ماهواره در هفته  که نشان دهنده  عدم استفاده علمی از تلوزیون و اینترنت  از فضای علمی جهت پژوهش می باشد و ارتباط بین  استفاده از اینترنت  و تلوزیون و استفاده از فضای علمی ماهواره  که در کل  لرتباط استفاده از رسانه و موفقیت تحصیلی را رد می کند .

پرسش نامه  شماره پانزده
با توجه به پرسش نامه  شماره پانزده  با وجود  استفاده روزانه  کمتز از 4 ساعت  از تلوزیون و هفته ای 1 ساعت از اینترنت  و هفته ای 3 ساعت ماهواره و البته شیوه استفاده  از رسانه  که نشان دهده  عدم استفاده از برنامه های علمی و آموزشی از رسانه  هاست  با توجه  به وضعیت  تحصیلی دانشجو که رو به رشد و افزایش است  ارتباط  بین دو متغیر وجود ندارد .

پرسش نامه  شماره شانزده
با توجه به پرسشنامه شماره شانزده  با وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته  5 ساعت  از اینترنت  و 2 ساعت از ماهواره  و البته شیوه استفاده  از رسانه که نشان دهنده  استفاده کم  از برنامه های  علمی و آموزشی از رسانه هاست با توجه  به وضعیت  تحصیلی  دانشجو  احتمال ارتباط  دو متغیر  وجود دارد یعنی استفاده کم از فضای  آموزشی رسانه و افت تدریجی تحصیلی ارتباط ندارد .

پرسش نامه  شماره هفده
با توجه به پرسش نامه  شماره هفده با وجود استفاده  روزانه کمتر از  3ساعت از تلوزیون و هفته ای 2 ساعت از اینترنت  و هفته ای 3 ساعت از ماهواره و البته شیوه استفاده  از رسانه که نشان دهنده  استفاده کم از برنامه های علمی و آموزشی آن هم در فضای اینترنت  احتمال ارتباط میان  دو متغییر اینترنت  را تایید نمی کند  بین استفاده  از رسانه و عدم پیشرفت  در موفقیت چون پیشرفتی وجود نداشته  هیچ رابطه ای وجود ندارد .

پرسش نامه  شماره هجده
با توجه به پرسش نامه  شماره هجده با وجود استفاده روزانه کمتر از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای 2 ساعت از اینترنت  و استفاده 24 ساعت از ماهواره در هفته و البته شیوه استفاده از رسانه که نشان دهنده  استفاده کم  از تلوزیون و استفاده از فضای علمی در اینترنت  جهت تحقیق و پژوهش می باشد و ارتباط میان استفاده  علمی از راسنه با موفقیت تحصیلی را تایید می کند .

پرسش نامه شماره نوزده
با توجه به پرسش نامه  شماره نوزده با وجود استفاده  روزانه کمتز ار 4 ساعت از تلوزیون و عدم استفاده از اینترنت  و هفته ای 24 ساعت از ماهواره و البته شیوه استفاده ار رسانه ها که نشان دهنده عدم استفاده از برنامه های علمی و آموزشی رسانه هاست وضعیت تحصیلی دانشجو  احتمال ارتباط دو متغیر را تایید می کند یعنی بین عدم استفاده علمی از رسانه و وضعیت  ضعیف تحصیلی ارتباط مستقیم وجود دارد .

پرسش نامه  شماره بیست
با توجه به پرسش نامه  شماره بیست با وجود استفاده روزانه کمتز از 4 ساعت از تلوزیون و هفته ای 1 ساعت از اینترنت  و هفته ای 2 ساعت از ماهواره  و البته  شیوه استفاده  از رسانه  که نشان دهنده  استفاده کم از برنامه های علمی ماهواره  است و با توجه به وضعیت تحصیلی دانشجو که ضعیف است احتمال ارتباط دو متغیر وجود دارد و با هم ارتباط مستقیم دارند .

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسش نامه  ها :
در کشور ما  استفاده از رسانه  امری طبیعی  به نظر می رسد  بر طبق نظر سنجی های  کلی در بین مردم جامعه ، تلوزیون  بیش از همه استفاده می شود و رسانه اینترنت  و ماهواره  در رده های بعدی  قرار دارند  که هر کدام  با محدودیت هایی روبه رو هستند .ما در این پروژه می خواهیم رابطه بین استفاده  از رسانه را با موفقیت تحصیلی یا عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان بررسی کنیم که طی درصد گیری هایی که از سوالات پرسش نامه  افراد گروه نمونه انتخابی گرفتیم
میزان استفاده از رسانه تلوزیون در بین دانشجویان دختر دانشگاه امام رضا(ع)  15% روزانه بیش از 4ساعت و 85% روزانه کمتر از 4 ساعت بوده است .
میزان استفاده از رسانه  اینترنت   در بین دانشجویان دختر دانشگاه امام رضا (ع) ، 35% کمتر از 2 ساعت  ، 45% بین 2 تا 4 و 15% بیش از 4 ساعت  بوده است و 5% فاقد رایانه بودند .
میزان استفاده  از رسانه ماهواره   در بین دانشجویان دختر دانشگاه امام رضا(ع) ، 25 % کمتر از 5 ساعت و 5% بین 5 تا 10 ساعت و 10% بیشتر از 10ساعت در هفته است  و 60% ماهواره نداشتند
طبق نظر سنجی از دانشجویان مورد بررسی ، 45% از دانشجویان از برنامه های سرگرمی تلوزیون و 20% از برنامه های علمی تلوزیون و 10% برنامه های ورزشی و 25% از برنامه اخبار استفاده می کنند . طی این بررسی 20% از دانشجویان هرگز از تلوزیون برای پیشرفت تحصیلی استفاده نکرده اند .75%از دانشجویان گاهی اوقات  از تلوزیون  برای پیشرفت تحصیلی خود استفاده کرده اند و 5% از دانشجویان همیشه از تلوزیون برای پیشرفت تحصیلی خود استفاده کرده اند .
در این بررسی حدود  10% از دانشجویان  با هدف  چت از اینترنت  استفاده می کنند و 25% به عنوان سرگرمی از اینترنت  کرده اند ، 60% از دانشجویان  برای تحقیق از این رسانه استفاده می کنند و 5% کلاَ رایانه ندارند . و معمولا 35% افراد گروه نمونه  از سایت ها و برنامه های سرگرمی اینترنت  استفاده می کنند و 50% از سایت های علمی و 10% از سایت های خبر اینترنت  و 5% هم کلاَ رایانه نداشتند . و طبق بررسی هایی که انجام شده 15% از دانشجویان هرگز از مطالب علمی اینترنت  جهت تحقیق و پژوهش خود استفاده نمی کنند و 10% از آنان گاهی اوقات و 45% اکثر اوقات و 25% همیشه از این مطالب جهت تحقیق و مطالعه خود از اینترنت  استفاده می کنند و 5% هم رایانه نداشتند .
در طی این نظر سنجی از دانشجویان  10% از آنان برنامه های سرگرمی ماهواره را ترجیح می دهند و 15% برنامه های علمی و 15% برنامه های اخبار را در ماهواره  ترجیح داده اند و 60% کلاَ ماهواره نداشتند .
10% از این دانشجویان  اصلا از برنامه های علمی و آموزشی ماهواره جهت  پیشرفت  تحصیلی  استفاده نمی کنند و 20% از آنان گاهی اوقات و 10% اکثر اوقات  از ماهواره  برای کمک در پیشرفت تحصیلی خود استفاده کرده اند و 60% از آنان کلا ماهواره  نداشتند .
به طور کلی  طی بررسی های انجام شده  از پرسشنامه های دانشجویان ، 35% از آنان تا حدودی رسانه تلوزیون را  15% از دانشجویان  وجود اینترنت  را کاملاَ درپیشرفت تحصیلی خود موثر دانسته اند و 60%تا حدودی تاثیر اینترنت را در پیشرفت تحصیلی خود را تایید کرده اند و 10% اصلاَ در پیشرفت  تحصیلی خود موثر ندانسته اند  و 5% هم کلاَ رایانه نداشته اند .به طور کلی  میزان متوسط مطالعه روزانه 40% اینترنت   این دانشجویان  کمتر از  1ساعت و 30% از آنان 1تا 2 ساعت و 30% از آنان 2تا 4 ساعت بوده است که منبع  اصلی تحقیقات دانشگاهی 30% از آنان کتابخانه و 65% از آنان  اینترنت  بوده است و 5% از آنان پاسخی نداده اند .
در طی تحقیق به عمل آمده  از این گروه  انتخابی 45% از دانشجویان وضعیت  معدل شان کمتر از  14 بوده است ، 35% از آنان  بین 14تا 16 و 20%از آنان بین 16تا 18 و 5% از انان معدل  بین 18 تا 20 داشته اند . با بررسی های انجام شده  25% از دانشجویان  افت تدریجی در 4 سال  تحصیلی خود داشته اند و 45% افزایش تدریجی داشته اند و 30% از آنان روند تحصیلی شان بدون تغییر مانده است . در کل  5% از این دانشجویان  کاملا از روند تحصیلی شان رضایت دارند و 35% تا حدودی و 60% اصلاَ  از روند تحصیلی خود رضایت  نداشتند .
طی بررسی پرسشنامه  ها 85% از دانشجویان  درکل وجود رسانه ها را درروند تحصیلی خود مفید دانسته اند و 10% وجود رسانه ها را در روند تحصیلی خود مخرب دیده اند و 5% از آنان وجود رسانه ها را در روند  تحصیلی خود موثر نمی دانند .

خلاصه و نتیجه گیری
موضوع پروژه مورد بررسی ما  رابطه  رسانه ( تلوزیون ، ماهواره  ، اینترنت  ) با موفقیت یا عدم موفقیت  تحصیلی دانشجویان  دختر رشته حسابداری ورودی سال 84 دانشگاه امام رضا (ع) است در این  موضوع دو متغیر رسانه ( تلوزیون ، اینترنت  ، ماهواره ) که متغیر مستقل ، و موفقیت تحصیلی که متغیر وابسته است  می باشد ، وجود دارد .
ما در متغیر مستقل که همان  رسانه است  می خواهیم  بدانیم  که گروه نمونه  ما چه مقدار  از هر یک از  رسانه ها استفاده  ، مخصوصاَ برای تحقیق و پژوهش  کرده است  که میزان  استفاده آنها در تجزیه و تحلی  فصل گذشته ذکر شده است که در این تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدیم  که بیشترین میزان استفاده افراد گروه نمونه از تلوزیون است .شاید  به خاطر این که  این ابزار  رسانه در دسترس همه حانواده ها است ولی  این استفاده بیشتر برای سرگرمی و گذارن وقت است و تنها 5%حجم گروه نمونه اعتقاد دارند  همیشه از تلوزیون برای پژوهش های علمی  استفاده می کنند .
طبق بررسی هایی که ما انجام دادیم فقط شبکه آموزش آن هم  ساعات خاصی طی شبانه روز  برای برنامه های آموزشی گذاشته شده است و این یک نوع محدودیت ایجاد کرده  تا همه دانشجویان  از تلوزیون بعنوان ابزار  پژوهش های علمی نتوانند استفاده کنند.
در رده بندی  میزان  استفاده از رسانه در دومین رده اینترنت  جای می گیرد  که البته  بیشترین  میزان استفاده علمی و پژوهشی در بین ابزارهای رسانه ( تلوزیون –اینترنت  -ماهواره  ) اینترنت  است ولی از آنجایی که همانند تلوزیون که رسانه سراسری است در دسترس همه خانواده ها نیست ، در رده دوم قرار گرفته است .
طبق تجزیه و تحلیل هایی که در فصل چهار صورت گرفته است 60% از افراد گروه نمونه  عنوان کرده اند  که هدف  استفاده از اینترنت  ، تحقیق و پژوهش بوده است  و بیشترین  میزان  مراجعه به اینترنت  برای کارهای  پژوهشی –علمی دانشگاهی بوده است و همچنین منبع اصلی  تحقیقات دانشگاهی که 65% از افراد گروه نمونه است  اینترنت  بوده است و فقط 30% کتاب و کتابخانه را منبع  اصلی تحقیقات  دانشگاهی خود قرار داده اند که این نشان دهنده اهمیت اینترنت  در بین  دانشجویان و کاهش میزان  استفاده از کتاب و کتابخانه  است که به نظر ما شاید این میزان  به دلیل  سهولت کار در محیط اینترنت  و در دسترس بودن اطلاعات مورد نظر  دانشجویان  برای تحقیقات خود است ولی کتابخانه شرایط دشوارتری دارد و ممکن است  اطلاعات برای یک پژوهش یکجا  نتواند جمع آوری شود  و این ضعف کتابخانه های ماست  که البته به مرور زمان  با ایجاد کتابخانه های الکترونیک و قرار دادن  کتاب ها در محیط اینترنت  این ضعف پوشانده شود ولی چه بهتر  که  برنامه هایی برای از بین نرفتن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانشجویان  در کشور پیاده شود .
در سومین رده بندی از ابزارهای رسانه ماهواره  ، قرار می گیرد  که تقریبا  60% از افراد گروه نمونه ماهواره  ندارند که این به دلیل  محدودیت هایی نظیر نوع مذهب و اعتقادات  افراد است  و فقط 40دارای ماهواره هستند که ازاین افراد  فقط 15% اعتقاد دارند که از ماهواره  استفاده علمی می شود انجام داد که تجزیه و تحلیل دقیق تر در فصل 4 آمده است .
فضای ماهواره  دارای برنامه های علمی محدودی است که تا جایی که بررسی کردیم  این برنامه ها رابطه ای با رشته تحصیلی افراد گروه نمونه ( حسابداری) ندارند .ولی 20% افراد گروه نمونه  که از ماهواره استفاده می کنند ( همان 40%)  اعتقاد دارند که از ماهواره  استفاده علمی می کنند .
در کل  طی بررسی های صورت گرفته و تجزیه و تحلیل های انجام شده  در فصل چهار، به ترتیب رده بندی ذکر شده  که در ابتدا تلوزیون است 65% افراد گروه نمونه  اعتقاد دارند که تلوزیون اصلا رابطه ای با  موفقیت تحصیلی شان ندارد و فقط 35% اعتقاد دارند تا حدودی این رابطه وجود دارد .
همچنین برای اینترنت  15% از افراد گروه اعتقاد دارند کاملاَ این ابزار رسانه  با موفقیت تحصیلی شان رابطه دارد  و 60% تا حدودی این رابطه  را قبول دارند و 10% اصلا این رابطه را قبول ندارند .
در بین افرادی که از ماهواره استفاده می کنند  ( 40%) 25% تا حدودی این رابطه  قبول دارند و 15% اصلاَ این رابطه را قبول ندارند .
از این بررسی به این نتیجه می رسیم  که افراد گروه نمونه اعتقاد دارند  که دربین ابزارهای رسانه (تلوزیون –اینترنت  -ماهواره  ) اینترنت  بیشترین  رابطه را با موفقیت  تحصیلی شان دارد و این اهمیت  اینترنت  را در بین افراد گروه نمونه نشان می دهد .که به دلیل محدودیت های ذکر شده  در دو ابزار دیگر ( تلوزیون – ماهواره  ) بیشتر از اینترنت   استفاده علمی می شود. طی تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در فصل چهار و درصد گیری هایا کلی صورت گرفته  در مورد رابطه  دو متغیر موضوع پژوهش ، طبق روند تحصیلی دانشجویان که 25% افت تدریجی و 45% افزایش تدریجی و 30% بدون تغییر بودند ما به این  نتیجه رسیدیم  که 45% اصلا رابطه بین رسانه و موفقیت  تحصیلی وجود ندارد ، 50% رابطه مستقیم و مثبت ( در تعریف واژگان توضیح داده شده است ) . 5% رابطه مستقیم منفی وجود داشته است .
طی بررسی مصاحبه های صورت گرفته از سه تن از کارشناسان  دانشگاه امام رضا (ع)  که مصاحبه های صورت گرفته در پیوست به طور کامل  ذکر شده به این نتایج می رسیم که :
همه آنها  ارتباط بین  رسانه و موفقیت تحصیلی را تایید کرده اند.
و همچنین ، همه آنها به اتفاق نظر ارتباط بین رسانه و عدم موفقیت را رد کردند و عنوان کردند  عوامل دیگر مانند نداشتن هدف ، کاربردی نکردن اطلاعات و شرایط محیطی بر عدم موفقیت  تاثیر دارد .
به نظر این کارشناسان  تفاوتهایی بین  استفاده از رسانه میان دانشجویان در ایران و سایر کشورها  وجود دارد از جمله محدودیت امکانات و عوامل فرهنگی که این شرایط روز به روز در کشورمان در حال پیشرفت است .
طبق فرضیه های ارائه شده  که شامل :
1- رسانه برعدم موفقیت  تحصیلی  دانشجویان موثر است  .
2- دانشجویان  با استفاده از رسانه  به موفقیت تحصیلی  می رسند .
3- دانشجویان زمان زیادی را صرف استفاده  غیر علمی از رسانه می کنند .
در بررسی های صورت گرفته که در بالاو در فصل چهار ذکر شده است ، فرضیه شماره یک  که رابطه رسانه با عدم موفقیت  تحصیلی دانشجویان است رد می شود  به دلیل اینکه  فقط 5% این فرضیه تایید می شود و 95% تایید نمی شوود که این 5% برای اثبات این فرضیه  بسیار کم است  و مابه این نتیجه رسیدیم  که رابطه ای بین  رسانه و عدم موفقیت  تحصیلی وجود ندارد  و احتمالا متغییر های دیگر که ما مورد بررسی قرار ندادیم از قبیل شرایط دانشجو ، محیط دانشگاه ، علاقه به رشته تحصیلی و… ذخیل است .
در مورد فرضیه شماره دو که رابطه بین رسانه و موفقیت تحصیلی است باید عنوان کرد که طبق بررسی های صورت گرفته 50% از تجزیه و تحلیل های افراد گروه نمونه و همچنین با توجه به نظر کارشناسان  این رابطه تایید می شود  و در نتیجه این فرضیه به اثبات می رسد و در نهایت  می توان گفت که متغیر مستقل رسانه  با موفقیت تحصیلی  دانشجویان رابطه مستقیم دارد .
طبق فرضیه شماره سه  که عنوان می کند  دانشجویان زمان زیادی صرف استفاده غیر علمی از رسانه می کنند .تجزیه و تحلیل  های ما هم  به این نتیجه می رسد  که 80% افراد گروه نمونه  از برنامه غیر علمی تلوزیون استفاده می کنند و همچنین  در مورد اینترنت  هم 45% افراد گروه نمونه  از فضای غیر علمی اینترنت   استفاده می کنند و در مورد ماهواره  نیز 25% از افراد استفاده کننده ( 40%) از برنامه های غیر علمی ماهواره  بهره می برند  که در نهایت به این نتیجه می رسیم که دانشجویان زمان زیادی را صرف  استفاده غیر علمی  می کنند و فرضیه سه به اثبات می رسد  که اگر مقدار کمی ازاین  زمان را که  صرف استفاده غیر علمی میکنند ، صرف استفاده علمی شود  باعث رشد روند تحصیلی آنها می شود .
در نهایت باید گفت  طی بررسی های انجام شده باید فرضیه اصلی  را تغییر دهیم چون نیم یاز آن به اثبات رسیده است و باید به این صورت باشد که رسانه بر موفقیت تحصیلی موثر است .
باید عنوان کرد  که ما در این پروه با محدودیت های زیادی روبه رو بودیم  امیدواریم  که مورد رضایت شما واقع شده باشد و کم و کاستی ها را بر ما ببخشید  و گامی باشد برای دیگر پژوهشگران در راستای تکمیل این پروژه .
1- رستمی ، علی ( 1364) رابطه تماشای تلوزیون د رمیزان موفقیت دانش آموزان دوره متوسطه
2- کازنو، ژان ( 1370) قدرت تلوزیون ( ترجمه علی اسدی ) تهران : امیر کبیر گ
3- کازنو ، ژآن (1370) جامعه شناسی رادیو و تلوزیون ( ترجمه جمشید ارجمند ) ، مجله تماشا ، شماره 3
4- سایت بنیاد امین
5- سایت جامعه شناسی ایران
6- سایت دنیای اینترنت
7- سایت کانون اندیشه جوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *