فناوری های روز, مدیریت بازاریابی

مفاهيم بنيادين بازاريابی، پيش‌نياز بازاريابی الكترونيكی

بازاريابي، هنر ارتباط توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان (يا توليد كنندگان و عرضه كنندگان بالقوه‌) يك كالا يا خدمت با مشتريان موجود يا بالقوه است. بازايابي نتيجه‌ي ناگزير، دوري‌ناپذير و ضروري سرمايه‌داري است.
البته اين نكته بدان معنا نيست كه بازاريابي تنها به كشورهاي داراي نظام سرمايه‌داري محدود مي‌شود. تكنيك‌هاي بازاريابي در تمام نظام‌هاي سياسي و بسياري از جنبه‌هاي زندگي كاربرد دارد. روش‌هاي بازايابي به‌وسيله‌ي برخي از شاخه‌هاي علوم اجتماعي معرفي مي شوند. به ويژه رشته‌هايي روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، علوم اقتصادي و تحقيقات بازاريابي اين فعاليت‌ها را پيكره بندي مي‌كنند و به آن‌ها نظم مي‌بخشد. بازاريابي، از طريق تبليغات به بسياري از هنرهاي خلاق ربط پيدا مي‌كند. بازاريابان موفق برمشتري تمركز دارند، به ديگر سخن مشتري‌گرا يا مشتري‌مدار هستند.
بر خلاف تصور عموم، بازاريابي تنها تبليغات و ترويج نيست!! مقوله‌ي بازاريابي به چهار بخش اصلي تقسيم مي‌شود كه به 4Ps مشهور است:
محصول: مديريت محصول در بازاريابي با مشخصات و ويژگي‌هاي محصول از يك سو و چگونگي ارتباط آن با نيازها و خواسته‌هاي مشتري نهايي از سوي ديگر سر و كار دارد.
قيمت‌گذاري: فرآيند وضع قيمت (و يا تخفيف) بر محصول را شامل مي‌شود.
ترويج: شامل تمام فعاليت‌هاي تبليغاتي، آگهي‌ها، شعارها، جوايز و ساير روش‌هاي گونا گون براي ترويج محصول، نام و نشان تجاري و شركت است.
مكان؛ توزيع و حمل و نقل: فرآيند رساندن محصول به مشتري است.
در مباحث بازايابي به اين چهار عنصر، آميخته‌ي بازاريابي (Marketing mix ) مي‌گويند.
يك بازارياب از اين چهار عنصر براي تدوين برنامه بازاريابي استفاده مي‌كند. براي كسب موفقيت در برنامه‌ريزي بازاريابي، آميخته‌ي بازاريابي يا 4Ps بايد بازتابي از خواسته‌ها و تمايلات مشتريان در بازار هدف باشد. تلاش براي متقاعد كردن خريداران به خريد محصولي كه مورد پسند و توجه آن‌ها نيست، بسيار گران و به ندرت موفقيت‌آميز است. بازارياب‌ها براي ارزيابي خواسته‌هاي مصرف كنندگان و شناسايي محصولاتي كه مصرف‌كنندگان براي به دست آوردن‌ آن‌ها حاضرند پول بپردازند، نيازمند تحقيقات بازاريابي هستند. آن‌ها اميدوارند كه اين فرآيند دست‌يابي به يك رقابت موفق و پايدار را ممكن سازد. مديريت بازاريابي ابزار كاربردي اين فرآيند به شمار مي‌آيد.
سر فصل‌هاي اصلي بازايابي
مباني بازاريابي، استراتژي‌هاي بازاريابي، مديريت بازايابي، مديريت محصول، قيمت‌گذاري، ترويج، توزيع، بازايابي مستقيم، رفتار مصرف‌كننده، تحقيقات بازاريابي، بازايابي خدمات، بازاريابي الكترونيك، تكامل و گسترش تدريجي بازاريابي.
مباني بازاريابي؛ مفاهيم پايه
مصرف‌كننده:
در علوم اقتصادي به مجموعه افراد يك جامعه، خانواده‌ها و همه‌ي كارگزاران اقتصادي كه كالاها و خدمات توليد شده در يك اقتصاد را مصرف مي‌كنند، ” مصرف‌كننده “ گفته مي‌شود. اگر چه اين اصطلاح شامل تك تك افراد يك محدوده‌ي سياسي – جغرافيايي مي‌شود، به همان‌ نسبت كه يك اصطلاح اقتصادي‌ است، سياسي نيز هست. در نظريه‌ي استاندارد اقتصاد كلان، فرض براين است كه مصرف‌كننده‌ي كالا و خدمات، بودجه‌اي را كه براي مخارج خود درنظر مي‌گيرد براي خريد كالاها و خدمات صرف مي‌كند. روشن است كه مصرف‌كننده در يك برخورد عقلاني، براي رسيدن به مطلوب‌ترين نقشه‌ي خريد، اين بودجه را بر اساس اولويت‌ها و ترجيحات مورد نظر خرج خواهد كرد.
در الگو‌هاي زماني رفتار مصرف‌كننده، ممكن است بخشي از بودجه صرف سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت در جهت كسب سود بيشتر در دوره‌هاي زماني آينده شود. بنابراين ممكن است كه بودجه‌ي مصرف‌كننده تنها براي مصرف در نظر گرفته نشده باشد.
زماني كه بنگاه‌هاي فروش كالا و خدمات بسيار زياد هستند، ممكن است اصطلاح ”مصرف‌كننده“ در حكم واژه‌اي تحقيرآميز به‌شمار رود، به اين معنا كه خريدار محصول، شخصي باهوش و زيرك نيست. اين عبارت درست نقطه‌ي مقابل واژه ”مشتري“ است كه فردي هوشمند تلقي مي‌شود كه قدرت خريد و حق انتخاب دارد.
مشتري:
مشتري عبارت است از كسي كه چيزي را از يك بنگاه اقتصادي يا يك سازمان مي‌خرد يا اجاره مي‌كند.
انواع مشتري: مشتريان را به دو گروه اصلي مي توان طبقه بندي كرد:
1- مشتريان داخلي 2- مشتريان خارجي
مشتري داخلي كسي است كه براي يك سازمان، اما در بخش يا شعبه اي ديگر كار مي‌كند.
مشتري خارجي همه‌ي مردم خارج از سازمان هستند.
مشتريان داخلي شامل افرادي را شامل مي‌شوند كه در بخش‌ها و شعبه‌هاي مختلف يك سازمان مشغول به كارند. بنگاه‌هاي اقتصادي با نيازها و فرهنگ‌هاي مختلف، بازرگانان، خانواده‌ها و تمام گروه‌هايي كه به يك سازمان پول پرداخت مي‌كنند و كالا يا خدمات آن سازمان را مي‌خرند، مشتريان خارجي را تشكيل مي‌دهند.
نيازها و انتظارات:
مشتريان نيازها و انتظاراتي دارند كه لازم است از جانب سازمان‌ها در نظر گرفته شود.
نياز يعني آن‌چه كه مشتري به برآورده شدن احتياج دارد، مانند اتومبيل و بيمه با قيمت پايين.
انتظار يعني چيزي كه مشتري به طور حتم نيازمند آن نيست اما توقع دارد كه آن را داشته باشد.[1]
انتظارات يا خواسته ها عبارتند از تمايلات انسان براي ارضاء كننده هاي خاصي از نيازها. در حقيقت خواسته ها،اشكالي از نيازهاي انساني هستند كه توسط فرهنگ يا شخصيت فردي انسانها شكل گرفته اند.
ارزش زماني مشتري يا CLV:
توجه به ارزش مشتري در طول دوره ارتباط با شركت يا بنگاه اقتصادي، يكي از اصول بلند مدت بازايابي است كه در اصطلاح ارزش زماني مشتري ناميده مي‌شود. توجه اين نكته كه آيا مشتري در همين مدت، از كالاها و خدمات شركت‌هاي مشابه و رقيب هم استفاده كرده است يا خيراز ضروريات اين اصل بازاريابي است. از نتايج مهم داشتن برنامه و چشم‌انداز بلند مدت، شناختن تمايلات جديد مشتريان براي كسب كالا يا خدمت بهتر و تازه‌تر است كه در صورت پاسخ دادن سازمان به اين تمايلات، وفاداري مشتري به شركت بيشتر خواهد شد.
مديريت تجربه‌ي مشتري يا CEN :
فرآيندي است كه همه‌ي تجربيات مشتري از يك محصول يا يك شركت را زير نظر دارد و آن را به صورت استراتژيك مديريت مي‌كند. بدين منظور از رويكردهايي متفاوت هم‌چون نام و نشان تجاري، تنوع محصول، بخش‌بندي بازار و روابط عمومي بازايابي، شامل مديريت روابط عمومي مشتري (CRM) و رضايت‌مندي مشتري استفاده مي‌شود.
هدف نهايي CEM، غلبه بر موانع و شكاف بين حرف و عمل است كه از طريق بازنويسي فرمول‌هاي اصول اوليه‌ي بازاريابي انجام مي‌شود. در نهايت مي‌توان گفت كه CEM بر چهار جنبه از مديريت بازاريابي تاكيد مي‌كند:
تمركز بر تمام جنبه‌هاي مرتبط با مشتري، تركيب موشكافي و خلاقيت، توجه هم‌زمان به برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌‌هاي داخلي و خارجي.
سه راه براي غلبه بر رقبا
هميشه در هر فعاليت، رقيباني وجود دارند كه هرچند نمي‌توان فعاليت آن‌ها را كنترل كرد، مي‌توان تاثير فعاليت‌هايشان بر بازار و كسب و كار خود محدود نمود.
در اين نوشتار با ارايه‌ي سه روش ساده، راه افزايش فروش و مطرح شدن در بازار، با كم‌ترين يا حتي بدون رقابت با ديگران نشان داده مي‌شود.
1- از روش‌هاي بازايابي غير قراردادي، غير كليشه‌اي و نامتعارف استفاده كنيد
متاسفانه در بيشتر كسب و كارها از روش‌هاي بازاريابي مشابه آن‌چه ساير رقبا به كار مي‌برند، استفاده مي‌شود. سعي كنيد از روش‌هاي جديد و غير كليشه‌اي براي متمايز كردن خود از رقبا استفاده كنيد. اگر روش‌ بازايابي شما منحصر به فرد باشد، به طور قطع توجه بيشتري را به خود جلب مي‌كنيد و فروش شما افزايش خواهد يافت.
براي نمونه، بيشتر كسب و كارهاي اينترنتي فقط از روش‌هاي بازايابي online براي ايجاد ترافيك روي وب سايت‌هايشان استفاده مي كنند. با استفاده از بعضي روش‌هاي بازاريابي offline، مي توانيد بر رقابت سنگين و تنگاتنگ online پيروز شويد و ترافيك بيشتري را روي وب سايت خود ايجاد و فروش‌تان را بيشتر كنيد.
براي نمونه، بهترين و كوچك‌ترين تبليغ خود را روي يك كارت پستال چاپ كرده و از طريق پست‌هاي معمولي غيرالكترونيكي براي مشتريان مورد نظر و بازار هدف بفرستيد.
كارت پستال‌ها هنوز هم كم هزينه ترين، موثرترين و آسان‌ترين روش بازايابي به شمار مي‌آيند. به ياد داشته باشيد كه بيشتر دريافت‌كنندگان اين كارت‌ها، پيام‌هاي تبليغاتي كوتاه را بر خلاف نامه‌هاي طولاني، با اشتياق مي‌خوانند.1
2- بازارهاي ناب، دست نخورده و زير پوشش قرار نگرفته
وقتي براي تسخير مشتريان يا بازارهايي مشخص هدف‌گذاري بازاريابي مي‌كنيد، به ياد داشته باشيد كه رقباي شما هم همين عمل را انجام مي‌دهند، در اين حالت شما هرگز نمي‌توانيد از رقابت دوري كنيد. سعي كنيد در جست‌وجوي بازارهاي ناب و دست ‌نخورده‌اي باشيد كه هنوز مورد توجه رقباي شما قرار نگرفته‌اند. شما مي‌توانيد با كم‌ترين تلاش يا حتا بدون دردسر در رقابت اين بازارهاي ناب را تسخير كنيد.
تبليغات، آگهي‌ها، صفحات وب و پيام‌هاي ديگر خود را به نحوي تجديدنظر و اصلاح كنيد كه به طور اختصاصي علايق منحصر به فرد و نيازهاي مشتريان آينده را كه از يك گروه جديد دست نخورده هستند، تامين كنيد. براي نمونه يك بازارياب شبكه مي‌تواند 3 بازار جديد دست‌نخورده و جداگانه در دامنه‌ي كاري خود هدف‌گذاري كند و در نظر داشته باشد. اين بازارياب مي‌تواند رويكرد فروش را در هريك از اين بازارها با تاكيد بر بخشي از سودمندي‌هاي خاص و متفاوت، تغيير دهند.
الف_ زنان خانه دار و مادراني كه بيشتر در خانه هستند: براي اين گروه سودمندي‌هاي كار نيمه‌وقت در منزل را شرح دهيد.
ب_ كارمندان شركت‌ها: از فرصت‌هايي كه در اختياردارند و خود از آن بي‌خبرند، بگوييد و شرح دهيد كه چگونه مي‌توانند با كنده شدن از محيط كارمندي، براي كسب و كار مستقل راه بيندازند و خود اشتغالي داشته باشند.
ج_ بازنشستگان: برا آن‌ها فرصت‌ها و منافعي را كه در اختيار دارند توضيح دهيد.
3 ـ سعي كنيد همواره حرفه‌اي رفتار كنيد
يكي از موثرترين روش‌هاي پيروزي در يك رقابت اين است كه در زمينه‌ي كاري خود متخصص و حرفه‌اي باشيد و اين امر را به مخاطبتان ثابت كنيد. مشتريان آينده‌ي شما يك فرد حرفه‌اي را به چشم يك كارشناس خبره مي‌نگرند و اطمينان دارند كه او دانش و آگاهي لازم را در زمينه‌ي كاري مورد نظر، براي كمك به مشتريان دارد.
البته شما مجبور نيستيد كه نظام بازاريابي فعلي خود را به اثبات حرفه‌اي بودن خود محدود كنيد.
كافي است كه محصول يا خدمت منحصر به فردي را انتخاب كنيد كه مطمئن هستيد مي‌توانيد به بهترين شكل ممكن آن را ارايه كنيد. سپس بر روي بازايابي آن تمركز و تاكيد كنيد. در اين ميان، براي كامل كردن اقدامات بازاريابي خود، تفاسير، تمجيدها و سپاس‌‌هاي مشتريان خود و نيز عناوين، نشان‌ها، استانداردها، گواهي‌نامه‌ها و مداركي را كه از مجامع تخصصي و معتبر دريافت كرده‌ايد و نشان‌گر اعتبار شماست، به نمايش بگذاريد.
يك كسب و كار خدماتي و حتي يك شركت توليدي كه كيفيت خدمات يا كالاهايش براي مشتريان ثابت شده باشد، اغلب مي‌تواند قيمت‌هاي بالاتري را دريافت كند.
بسياري از مشتريان انتظار دارند در مقابل پرداخت وجه بيشتر محصول يا خدمت تخصصي‌تري دريافت كنند. حتا گروهي از مشتريان نرخ‌هاي بالاي شما را نشانه‌اي بر تخصص بالا قلمداد مي‌كنند.
به ياد داشته باشيد تا زماني كه كسب و كارتان ادامه دارد، رقيب هم خواهيد داشت و ناگريز بايد رقابت كنيد. اما اين سه راه‌حل مي‌تواند تاثير رقبا را بر كار شما به كم‌ترين ميزان برساند. با به كار بردن اين روش‌ها خواهيد توانست راحت‌تر و بازحمت كمتر (حتا گاه بدون دغدغه‌هاي رقابت با ديگران) فروش خود را افزايش دهيد و بر رقيبان خود چيره شويد.
نحوه بهبود مدیریت بازاریابی ایمیل، افزایش فروش و سود حاصله در 4 مرحله ساده
در واقع بسیاری از عناصر حیاتی تجارت الکترونیک به آن وابسته هستند : از قبیل سرمایه گذاری مشترک، انتشار خبر نامه، بررسی مطالب به طور خودکار، توزیع کالا، گزارشهای رایگان، پیغامهای خود پاسخگو ، دوره های آموزشی تجارت الکترونیک، ایجاد شبکه، و …. این لیست را می توان همچنان ادامه داد .
البته واضح است که منظور ما همان بازاریابی پست الکترونیک ،Email Marketing است . موفقیت شما در بازاریابی بدون استفاده از ایمیل ممکن نیست . هیچ چیزی به قدرت یک لیست خوب و فهم چگونگی استفاده از آن نمی رسد.
به کمک بازاریابی از طریق ایمیل می توانید حقیقتاً پیغامی را صبح فرستاده و در انتهای روز چندین هزار دلار در آمد کسب کنید.
چیزی را که بیان می کنم بخش اول نحوه بهبود مدیریت بازاریابی از طریق ایمیل، افزایش فروش و سود حاصله در 4 مرحله ساده است . بنابراین با من همراه باشید .
مرحله اول : ایجاد یک خط موضوع جالب توجه (subject line )
Russell crow در صورتیکه کسی فیلمش را تماشا نمی کرد هرگز نمی توانست جایزه آکادمی را برای فیلم گلادیاتورکسب کند.هم چنین اگر هیچ کس به موسیقی گوش نمی دادBritney spears نیزنمی توانست با تکثیر آخرین CD خود بهquadruple platinum راه یابد.
و اگر مردم پیغامهایی را که می فرستید نخوانند، شما نیز نمی توانید حتی یک ریال از بازاریابی ایمیل خود درآمد داشته باشید.
اینکه پیغام شما تا چه حدی مورد قبول و پذیرش قرار گیرد به مهارت شما در نحوه نوشتن خط، موضوع ، و subject پیام تحرک بر انگیزتان دارد.
سه نکته مهم در زمینه نوشتن موضوع پیامها وجود دارد که آنقدر قانع کننده هستند که دریافت کننده پیام را مجاب کند بر روی پیام شما کلیک کرده و آنرا برای مطالعه باز کند.
1ـ شخصی نمودن پیغام
مشاهده نام شما در خط موضوع یک پیام جالب توجه و هیجان بر انگیز است.
ما عاشق دیدن نام شخصی خود هستیم هیچ چیز نمی تواند پس از این توجه ما را به خود جلب کند که چیزی درباره خود یا برای خود مشاهده کنیم.
جنبه شخصی دادن به پیام به گیرنده می فهماند که این پیغام یک SPAM نیست . با وجودیکه بعضی از اسپم ها به بانکهای اطلاعاتی حاوی نام شخصی ما دسترسی دارند اما در اکثر موارد لیستهای آنها بوسیله بهره برداری از ایمیلها بوجود می آید.
بنابراین هنگامیکه نام خود را درخط موضوع یک پیام می بینیم فوراً جذب آن می شویم.
جیمی ، اینجا می توانی اطلاعاتی را که در خواست کرده بودی، بدست آوری .
جیمی، دوست دارم یک کپی رایگان در اختیارات بگذارم.
جیمی، آیا این را فراموش کردی؟
یک ویژگی جالب دیگر در زمینه خط موضوع پیام این است که نوع علاقه گیرنده پیام را شناسایی کرده و بصورت هدفمند بازاریابی کنید.
تذکر :
همیشه در نظر داشته باشید که پیام خود رابه گیرنده ای بفرستید که به موضوع خاصی علاقمند است . مثلاً پیامی درباره ورزش کشتی را به لیست مربوط به خانمهای خانه دار نفرستید.
فرض می کنیم شما پیغامی را می فرستید و در آن اعلام می کنید که محصولی با حق چاپ مجدد در اختیار دارید و این پیغام شما به لیست افرادی وارد می شود که به چنین محصولاتی علاقمند هستند. در اینجا چند خط موضوع را که ممکن است بخواهید برای این پیام استفاده کنید ارائه شده است .
محصولی جدید با حقوق چاپ مجدد امروز عرضه شد.
امروز محصولاتی جدید با حق چاپ مجدد ارائه شد.
محصولاتی با حق چاپ مجدد در اختیار شما قرار می گیرد.
این محصول جدید را بفروشید درآمد حاصله را برای خود نگه دارید.
ممکن است در روز 500 ایمیل دریافت کنم، اما اگر به محصولی با حق چاپ مجدد علاقمند باشم، حال چه در آن لیست باشم و یا نباشم، در اینصورت چنین خط موضوع خاصی به هنگام دانلود کردن ایمیل ها بر جسته بوده و توجه مرا به خود جلب می کند.
هنگامیکه شما هر دو جنبه شخصی نمودن پیام و یافتن گیرنده ای علاقمند به موضوع خاص را با یکدیگر ترکیب کنید، در اینصورت خط موضوع بسیار جذابی خواهید داشت.
جیمی، امروز محصولی جدید با حقوق چاپ مجدد عرضه شد.
جیمی، محصولی با حق چاپ مجدد در اختیار توست .
جیمی ، این محصول جید را بفروش درآمدش را برای خودت نگه دار.
این پیام همان چیزی است که من همیشه آنرا می خوانم.
2ـ قدرتمندی :
نکته کلیدی دیگر برای نوشتن یک خط موضوع ایمیل که خواننده را وادار می کند نگاهی به پیغام شما بیاندازد، استفاده از کلمات یا واژه های قدرتمند است.
یک واژه « قدرتمند» واژه ای است که احساسات و عواطف را تحریک کند بارها دیده ایم که ما نه بر اساس منطق بلکه بیشتر طبق احساسات خود خرید می کنیم . بازاریابی پست الکترونیک نیز بر همین پایه استوار است.
در اینجا تعدادی از واژه های قدرتمند را ذکر می کنیم: رایگان ، جدید، انحصاری ، شگفت انگیز، سریع ، سود آور، ضمانت شده ، نامحدود، قدم به قدم، یک شبه و غیره .
هیچوقت از «و غیره » در خط موضوع پیام خود استفاده نکنید زیرا یک واژه قدرتمند نیست.
واژه های قدرتمند، انگیزه ای قوی برای خواندن ایجاد می کند چرا؟ چون این واژگان موجب تحریک احساسات می شوند و کنجکاوی خواننده را بر می انگیزد. این کلمات تحریک بر انگیز هستند. بنابراین از آنها استفاده کنید:
از آنجایی که تا به حال تذکر داده ام که چه چیزی را باید در خط موضوع خود وارد کنید اجازه دهید متذکر شوم که چه چیزی را نباید در خط موضوع بکار ببرید. همانقدر که از یک مار زنگی خشمگین اجتناب می کنید، حتماً باید از دو چیز نیز همیشه دوری کنید. یعنی مبالغه و علائم موجود در صفحه کلید.
هیچگاه ادعای عجیب و غریبی مثل یک شبه 000/50 دلار کسب کنید، را مطرح نکنید اگر چیزی که مدعی آن هستید باور کردنی نیست بنابراین گیرندگان پیام شما براحتی حتی بدون خواندن پیام آنرا حذف می کنند.
شما را به خدا ازعلامتهای موجود در صفحه کلید مثل !!!!!! استفاده نکنید . هیچ کس پیامهایی مثل **** فوری*** یا ((( فوراً بخوانید))) یا @@@ خبر کوتاه و داغ @@ را نمی خواند ، تقریباً واکنش به این نوع پیامها مثل زمانی است که صدای زنگ نخراشیده ساعت شما 5 صبح به صدا در آید. به عبارت دیگر این پیامها خسته کننده و ملال آور هستند.
3ـ کلمات نوید بخش
سومین نکته مهم ارائه و نشان دادن نتایج مطلوب است. خط موضوع پیام شما باید نوید بخش یا امید وار کننده باشند. خط موضوع باید خواننده را در لحظه مشاهده آن مطلع سازد که اگر پیام ایمیل شما را بخواند چیزی در انتظار او خواهد بود.
آن چیزی را که در خط موضوع می نویسید باید مطلوب باشد بطوریکه خواننده درصدد از دست دادن و حذف آن برنیاید.
باید احساسات و عواطف را جلب و جذب نموده و خواننده را مثل زمانیکه منتظر دیدن نقطه اوج یک فیلم واقعی است ، به لبه صندلی اش بکشاند.
خط موضوع پیام شما باید باعث بوجود آمدن امید و انتظار شود.
الگوی تمرینی را خریداری می کنیم تا از طریق ورزش انداممان مناسب به نظر برسد . تنقلات و شیرینی جات می خریم زیرا از مواد خوشمزه و شیرینی خوشمان می آید و به مطب دندانپزشک می رویم زیرا مقدار زیادی تنقلات و شیرینی جات نوش جان کرده ایم.
ما معمولاً حاصل و نتیجه محصولات را مد نظر قرار می دهیم. کار می کنیم زیرا می خواهیم چک دستمزد و حقوق خود را دریافت کنیم. وسیله نقلیه را می رانیم زیرا می خواهیم به جایی برویم. گلف بازی می کنیم زیرا از آن لذت می بریم ما جامعه ای نتیجه گر هستیم .
با نوشتن خط موضوع ایمیلی که نتایج خوبی را نوید می دهد باعث ایجاد انتظار و تحریک خواننده خواهید شد. به تفاوت میان دو خط موضوع زیر توجه کنید.
آموزش رایگان و 7 روزه تجارت الکترونیک امروز عرضه شد… .
آموزش رایگان و 7 روزه تجارت الکترونیک را می توانید در 5 دقیقه کسب کنید…… .
کدامیک از این موضوعات باعث ایجاد انگیزه می شوند؟ مورد دوم نوید بخش است … می توانم در عرض 5 دقیقه آنرا بدست آورم. این یکی از بزرگترین نکات کلیدی بازاریابی ایمیل است و تا به حال اغلب مورد اغماض قرار گرفته .
باعث تعجب من است که چند انتشارات ایزین (ezine) برای مثال از این خط موضوع استفاده می کنند.
خبر نامه باب ـ شماره 212
خدای من ، نمی توانم انتظار خواندن چنین چیزی را داشته باشم.
البته بعضی از مردم به هر حال چنین چیزی را می خوانند … علی الخصوص اگر شما خوانندگانی داشته باشید که بدانند کادر شما از نوع درجه یک هستند.
اما من توجهی به این امر نمی کنم که شما چه کسی هستید، شما می توانید همیشه نتایج بهتری با خط موضوعی که باعث ایجاد انگیزه می شود داشته باشید.
شما می توانید از سه نکته کلیدی شخصی نمودن ، قدرتمندی و نوید بخشی پیغام در هر نوعی از بازاریابی ایمیل خود استفاده کنید.
پیغامهایی با پاسخگویی خودکار ، خبرنامه ها ، گزارشهای رایگان، پیامهای انفرادی، ارائه دهندگان سرمایه های مشترک همگی می توانند از بازاریابی ایمیل استفاده کنند.
اگر تمامی این ترفندها را به کار گیرید، زمان آن فرا می رسد مطلبی را بنویسید که نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین نگارش Email باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *