مدیریت آموزشی

منابع ويژه آموزش و تعليم و تربيت

دراين قسمت گنجينه عظيمي از اطلاعات و منابع ويژه آموزش و تعليم و تربيت جهت استفاده محققان،اساتيد ، دانشجويان وكاربران محترم  ارائه شده است.
Region III CRP RCEP(برنامه آموزش پيوسته توانبخشي Region III)
جامعه توانبخشي اقدام به برگزاري برنامه آموزش پيوسته توانبخشي در دانشگاه مري لند به منظور گسترش و پيشبرد پيامدهاي شغلي و آينده استخدامي افراد معلول نموده است. در اين راستا جامعه توانبخشي به واسطه ارائه آموزش و كمك هاي فني به اين هدف مهم دست يافته است. آموزش هاي ويژه استثنايي و برآورد نيازهاي فني از طريق شوراهاي ارائه خدمات مشاوره دولتي و محلي اعمال گرديده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/RRCEP

منابع مربوط به رشته علوم
الف) The Electronic Zoo(باغ وحش الكترونيكي)
اين پروژه در سال 1993 اقدام به طراحي و ايجاد سايت باغ وحش الكترونيكي، سازماندهي و طبقه بندي اطلاعات مربوط به علم دامپزشكي نمود. اخبار و رويدادها، حيوانات، كتب منتشر شده، سازمانها، فهرست آدرس هاي الكترونيكي مربوط به علم دامپزشكي، گروه هاي خبري و … از مهمترين منابع ارائه شده در اين بخش مي‏باشد:
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://netvet.wustl.edu/e-zoo.htm
ب) NASA Quest(سايت آموزشي سازمان فضايي آمريكا)
در اين سايت كاربران مي توانند با پرسنل ناسا آشنا و از سازمانها و حاميان ناسا در نيل به اهداف سازمان اطلاع حاصل نمايند. سايت آموزشي سازمان فضايي آمريكا، غني ترين و كاملترين منبع براي مربيان، كودكان و مشتاقان هوا و فضا كه به آموزش و يادگيري علاقه مند مي باشند، بوده و كاربران محترم مي توانند از طريق اين سايت تبادل علمي و اطلاعاتي نمايند. اطلاعات و منابع ارائه شده در برگيرندة موضوعاتي چون نحوه پرواز با سفينه فضايي طراحي سفينه فضايي ،ايستگاه فضايي بين المللي، آشنايي با زنان فضانورد،ستاره شناسي، سياره ها و فضاپيماهاي آينده مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://quest.arc.nasa.gov/
پ) The Nine Planets(نه سياره)
در اين سايت نه سياره به همراه سياره ماه از نقطه نظر تاريخي، اسطوره شناسي و علمي مورد بررسي قرار گرفته است. سايت نه سياره مجموعه اي از اطلاعات در برگيرندة منظومه شمسي بوده و كاربران مي‏توانند از طريق متون، تصاوير، فايلهاي صوتي و تصويري (فيلم آموزشي) از اطلاعات علمي ارائه شده استفاده نمايند. براي استفاده از اين سايت نيازي به برخورداري از اطلاعات و دانش تخصصي و ويژه نبوده و تمامي واژه هاي فني و فضايي و اسامي خاص در فرهنگ لغات تعريف و ارائه شده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://seds.lpl.arizona.edu/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html
ت) The whole Frog Project(پروژه The Whole Frog)
پروژه The Whole Frogبا هدف ارائه و تشريح مفاهيم جديد از طريق بكار گيري تصاوير سه بعدي آناتومي به عنوان يك وسيله آموزشي طراحي گشته است. هدف پروژه فوق آموزش زيست شناسي مقطع دبيرستان و تشريح آناتومي قورباغه با استفاده از اطلاعات و تصاوير گرفته شده از طريق MRIمي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www-itg.lbl.gov/ITG/Whole.Frog
ج) Whales(والها)
اين سايت منبع اطلاعاتي بسيار غني درخصوص حيات والها براي مربيان، دانش آموزان و والدين مي‏باشد. در اين سايت منابعي براي معلمين، فعاليتهاي دانش آموزان و پروژه هاي مربوط به والها ارائه شده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://curry.edschool.virginia.edu/go/Whales
منابع مربوط به رشته رياضي:
الف)Gemoetry and Math(آموزش هندسه و رياضي)
در اين بخش اصلي ترين و عمده ترين سايت آموزش رياضي و هندسه در اينترنت ارائه و معرفي شده است. هدف از معرفي اين سايت، ارائه منابع، كمك وسايل ،محصولات و سرويسهاي  آموزشي و آموزش رياضيات و هندسه مي‏باشد. علاقه مندان به رياضيات و هندسه و حتي افرادي كه علاقه اندكي به رياضيات و هندسه دارند، مي توانند از طريق اين سايت به آخرين اطلاعات و آموزشها روز دست يابند.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://mathforum.org/
ب) Ask Dr. Math  (سايت دكتر Math)
در سايت دكتر Math به سؤالات مختلف كاربران در زمينه رياضي پاسخ داده مي‏شود. دانش آموزان و دبيران رشته رياضي مي توانند از اين سايت به عنوان منبعي جهت آموزش و مطالعه استفاده نمايند.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://mathforum.org/dr.math/dr-math.html
منابع ويژه دپارتمان خدمات پرسنلي و ارائه مشاوره:
الف) American counseling Association (ACA)(انجمن خدمات مشاوره آمريكا)
انجمن خدمات مشاوره آمريكا سازمان غير انتفاعي،تخصصي و آموزشي بوده و با هدف ارائه خدمات مشاوره اي به كودكان،  جوانان، نوجوانان، بزرگسالان، خانواده ها و زوجهاي جوان در سال 1952 تأسيس گرديده است. انجمن فوق در حوزه هاي مختلفي از جمله چالشها و منازعات، تغييرات زندگي، بحرانهاي روحي، آموزش ، شغل، بيماريهاي جسمي، معلوليت، و … به ارائه مشاوره مبادرت مي نمايند.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.counseling.org/site/PageServer
ب) American Rehabilitation Counseling Association (ARCA)
(انجمن مشاوره توانبخشي آمريكا)
انجمن مشاوره توانبخشي آمريكا سازماني ويژه كارشناسان،مربيان،دانشجويان حوزه مشاوره توانبخشي ايالات متحده مي‏باشد. انجمن فوق به مربيان. دانشجويان و دانش آموزاني كه به نوعي دست اندكار درمان افراد معلول مي باشند، خدمات مشاوره ايي ارائه مي نمايد. هدف اصلي انجمن، درمان افراد معلول و افزايش ضريب هوشي در اين افراد مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.nchrtm.okstate.edu/ARCA
ج) American school counselor association (ASCA)(انجمن مشاوره تحصيلي آمريكا)
انجمن مشاوره تحصيلي آمريكا سازمان غيرانتفاعي جهاني مي‏باشد كه با هدف حمايت از كوششهاي مشاوران تحصيلي در راستاي ارائه مشاوره به دانش آموزان و دانش جويان حوزه هاي مختلف علمي در سال 1952 تأسيس گرديده است. انجمن فوق به 13000 نفر از مشاوران تحصيلي در سرتاسر جهان، منابع تخصصي، كتب و آخرين تحقيقات به عمل آمده در حوزة فوق را ارائه مي‏نمايد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.schoolcounselor.org/
چ) Association Counselor Education and Supervision (ACES)
(انجمن نظارت و آموزش مشاوره)
انجمن نظارت و آموزش مشاوره با هدف ارائه آموزش با سطح كيفي بسيار بالا و نظارت بر عملكرد مشاوران در تمامي حوزه هاي كاري تأسيس گرديده است. انجمن فوق بواسطة تاييد و توسعه فعاليتهاي تخصصي مي كوشد تا سطح كيفي و كمي آموزش، نظارت بر مشاوران، انتشار كتب، تحقيق، و استانداردهاي اخلاقي گسترش و ارتقاء بخشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.acesonline.net/home.htm
ح) American Psychology Association (APA)(انجمن روانشناسي آمريكا)
انجمن روانشناسي آمريكا، سازمان علمي و تخصصي مي‏باشد كه در شهر واشنگتن دي سي با هدف ارائه خدمات روانشناسي تأسيس گرديده است. انجمن فوق با 000/150 عضو و كارمند بزرگترين انجمن جهاني روانشناسي مي‏باشد.
از اهم اهداف انخمن فوق ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    گسترش روانشناسي در تمامي حوزه هاي ان
•    گسترش و ارتقا تحقيقات روانشناسي و اصلاح روشها و شرايط تحقيق و پژوهش
•    توسعه سطح كيفي و مثمرثمر بودن روانشناسان از طريق استانداردهاي اخلاقي،رفناري و آموزشي
•    اجرا و حمايت از بالاترين استانداردهاي اخلاقي و رفتاري در ميان اعضاي انجمن
•    گسترش و ترويج دانش روانشناسي از طريق برگزاري جلسات،ارائه گزارشات ، مقالات و انتشاركتب
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.apa.org/
خ) American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT)
(انجمن ازدواج و خانواده درماني آمريكا)
انجمن ازدواج و خانواده درماني آمريكا انجمن تخصصي ارائه كنندة خدمات مشاوره در حوزه هاي ازدواج و خانواده درماني مي‏باشد. انجمن فوق نيازهاي ويژه و خاص بيش از 000/23 زوج و خانواده را در سرتاسر آمريكا ، كانادا و جهان برآورد نموده و آنها را تحت پوشش قرار مي دهد. اين انجمن با هدف حل مشكلات ، برآورد نيازها و تغيير در الگوهاي روابط زوجهاي جوان و خانواده ها در سال 1942 تأسيس گرديده است. انجمن از هرگونه تحقيق و آموزش در حوزه هاي ازدواج و خانواده درماني و تأمين نيازهاي عمومي حمايت و پشتيباني به عمل مي آورد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.aamft.org/index_nm.asp
د) Council on Rehabilitation Education (CORE)(شوراي آموزش توانبخشي)
در سال 1969 گروهي از متخصصان توانبخشي به منظور تأمين نياز اعتباري برنامه هاي آموزش مشاوران توانبخشي اقدام به تأسيس شوراي آموزش توانبخشي نمودند. ساختار شوراي آموزش توانبخشي در ميان بخشهاي ديگر منحصر به فرد مي‏باشد. شوراي فوق 5 سازمان تخصصي توانبخشي را به شرح ذيل تحت پوشش و نظارت خود قرار داده است:
1)   انجمن ارائه مشاوره توانبخشي آمريكا
2)  شوراي مربيان توانبخشي (شوراي ملي آموزش توانبخشي)
3)  شوراي مديران دولتي توانبخشي فني و حرفه ايي
4)  انجمن بين المللي امكانات توانبخشي (انجمن توانبخشي آمريكا)
5)  انجمن ملي مشاوره توانبخشي
پنج سازمان فوق خدمات جامعي را از جمله ، آموزش، ارزيابي و استخدام مشاوران توانبخشي ارائه مي نمايد. هدف اصلي شوراي آموزش توانبخشي تامين اعتبار برنامه هاي RCE به منظور افزايش تأثير خدمات توانبخشي به افراد معلول و تأمين نيازهاي مؤسسات خصوصي و دولتي ارائه كنندة خدمات مشاوره توانبخشي به افراد معلول ذهني وجسمي مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.core-rehab.org/
ز)Counseling Psychology Student Association (COPA)
(انجمن دانشجويان روانشناسي مشاوره اي )
هدف از ارائه سايت انجمن دانشجويان روانشناسي مشاوره ايي معرفي علائق و فعاليتهاي دانشجويان دانشكده آموزش دانشگاه مري لند مي‏باشد. علاوه بر اطلاعات فوق ، نحوة پذيرش ، اطلاعات مربوط به متقاضيان خارجي و فهرستي از اساتيد ارائه شده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.bsos.umd.edu/psyc/counseling/copsa/index.html
ر) National Institute for Mental Health (NIMA)(مؤسسه ملي بهداشت رواني)
مؤسسه ملي بهداشت رواني با هدف تقليل فشارهاي بيماريهاي روحي و رواني تأسيس گشته است. به موجب قانون بهداشت عمومي، وظيفه و عملكرد مؤسسه ملي بهداشت، كنترل و بكارگيري ابزار آلات علمي پيشرفته در راستاي نيل به درك بهتر، درمان و در نهايت جلوگيري از بيماريهاي روحي و رواني مي‏باشد. مؤسسه فوق به واسطة انجام تحقيقات جامع در حوزه هاي علوم عصبي، رفتاري و ژنتيك به مفهوم و عملكرد مكانيزم هاي اصلي ذهن، احساس، رفتار و اختلافات ذهني در بيماري روحي و رواني دست يافته است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.nimh.nih.gov/
ز) National Board for Certified Counselors (NBCC)(هيأت ملي مشاوران كارآموخته)
سايت هيأت ملي مشاوران كار آموخته تنها سايت رسمي و بزرگترين سرويس معتبر ارائه مشاوره مي باشد. از مهمترين اهداف سايت هيأت ملي مشاوران كارآموخته مي توان به ارائه آخرين اطلاعات علمي، تبادلات فكري و تحقيقاتي در سطح محلي و بين المللي اشاره نمود.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.nbcc.org/
م) National Rehabilitation Association (NRA)(انجمن ملي توانبخشي)
انجمن ملي توانبخشي پس از تصويب ماده قانون توانبخشي ملي مصوب سال 1920، تأسيس گرديد. به عنوان قديمي ترين و پايبندترين انجمن به حقوق افراد معلول، هدف انجمن فوق ارائه خدمات مشاوره ايي ، اطلاع رساني و شغل يابي به كارشناسان حوزة توانبخشي مي‏باشد. اعضاي انجمن فوق از مشاوران توانبخشي، فيزيوتراپها، گفتار درمانگرها، مربيان كارياب، مشاوران و مربيان متشكيل گرديده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.nationalrehab.org/website/index.html
و) National Rehabilitation Counseling Association (NRCA)
(انجمن ملي مشاوره توانبخشي)
انجمن ملي مشاوره توانبخشي، انجمن تخصصي بوده و در سال 1958 آغاز به كار نموده است. اين انجمن بخشي از انجمن ملي توانبخشي مي‏باشد. هدف انجمن فوق ارائه خدمات مشاوره ايي به افراد معلول مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://nrca-net.org/
ه) National Association for School Psychologists (NASP)
(انجمن ملي روانشناسان تحصيلي)
انجمن ملي روانشناسان تحصيلي با هدف ارتقاء و آماده سازي محيط هاي آموزشي از نظر بهداشت رواني براي تمامي كودكان و جوانان بواسطة انجام تحقيقات جامع، اجراي برنامه هاي ويژه و ارتقاء آموزش اختياري تأسيس گرديده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.nasponline.org/index2.html
منابع ويژه دپارتمان برنامه آموزشي و آموزش:
الف) Science Teaching Center(مركز آموزش علوم)
مركز آموزش علوم، واحدي از دپارتمان برنامه آموزشي و آموزش دانشكده آموزش دانشگاه مري لند مي‏باشد. هدف مركز ارائه دوره هايي براي مطالعه تخصصي آموزش علوم در محيط هاي رسمي و غيررسمي ودر مقاطع ابتدايي تا دانشگاه به دانشجويان و علاقه مندان مي‏باشد. اين دوره ها در برگيرندة رشته هايي چون زيست شناسي، شيمي، فيزيك، علوم فضايي و علوم زميني مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDCI/Science
ب)EducationCenter for Mathematics(مركز آموزش رياضي)
مركز آموزش رياضي با هدف ارتقاء سطح آموزش رياضي در مدارس و كالجها به واسطه اجراي برنامة جامع تحقيقاتي آموزشي و خدماتي تأسيس گرديده است.
از اهم اهداف و برنامه هاي مركز آموزش رياضي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    اجرا و نظارت بر تحقيقات دربرگيرنده شيوه هاي مختلف علمي آموزش رياضي به دانش آموزان
•    ارتقاء و آزمايش برنامه هاي آموزشي ابداعي و برنامه هاي آموزش رياضي همراه با ارائه مثال و نمونه
•    ارتقاء و دستيابي به راه كارهاي آموزشي و تشخيصي به منظور تعيين و كشف استعداد رياضي در دانش آموزان و آموزش آنها
•    ارائه آموزش فحوي رياضي و تربيت معلمين ضمن خدمت و پيش ا ز خدمت
•    ارائه آموزش تكميلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به دانشجويان
•    ارائه آموزش رياضي به كودكان و نوجوانان
•    ارائه خدمات مشاوره ايي و كارگاه هاي آموزشي در حوزه هاي مختلف آموزش رياضي به پرسنل مدارس دولتي و خصوصي ايالت مري لند
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDCI/MathEd
ج) Reading Education Center(مركز آموزش مطالعه)
مركز آموزش مطالعه واحدي از دپارتمان برنامه آموزشي و آموزش دانشگاه مري لند مي‏باشد. هدف مركز ارائه دورة تحصيلات تكميلي در آموزش مطالعه مي باشد كه به كسب و اعطاي گواهينامه تخصصي مطالعه منتهي مي‏گردد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDCI/readingcenter
د) Project LINC  (پروژه LINC)
پروژه (LINC)  به منظور آماده سازي ، استخدام اعضاي جديد، ابقاء و حفظ آموزش با سطح كيفي بالا در مدارس دولتي George`s County توسط دپارتمان آموزش و پرورش ايالات متحده طراحي شده است.
از اهم اهداف و برنامه هاي آموزشي پروژه LINC مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•     ارائه دوره هاي آموزشي تربيت معلم
•    استخدام متخصصين و كارشناسان آموزش رشته علوم و رياضي مقطع متوسطه و مقاطع ديگر
•    اجراي دوره هاي انترني معلمي در مدارس George’s County
•    ارائه خدمات جامع مشاوره و معرفي و حمايت از برنامه هاي تمامي معلمين جديد و تازه كار
•    ارائه فرصتهاي پيشرفت علمي به معلمين
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.usmd.edu/linc/index2.html
منابع ويژه دپارتمان سياست و مديريت آموزشي:
الف) Events(اخبارو رويدادهاي دپارتمان)
در اين قسمت آخرين اطلاعات، رويدادها و اطلاعات مربوط به سالهاي گذشته (2003 – 1998) به صورت فرمت pdf ارائه شده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDPL/events/eventsindex.html
ب) EDPL Newsletter(روزنامه دپارتمان سياست و مديريت آموزشي)
در اين قسمت روزنامة دپارتمان سياست و مديريت آموزشي معرفي گرديده و مطالب روزنامه به صورت فرمت pdf ارائه شده است. مطالب ارائه شده در برگيرنده مقالات، مطالب ارائه شده در كنفرانسها، آخرين كتب منتشر شده، پروژه هاي تحقيقاتي، سمينارها، پايان نامه‏ها و رساله هاي دورة  دكتري مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDPL/newsletter/news.htm
ج) International Center for the Study of Education Policy and Human Values
(مركز بين المللي مطالعه سياست آموزشي و ارزشهاي انساني)
مركز بين المللي مطالعه سياست آموزشي و ارزشهاي انساني مركز تحقيقاتي دپارتمان سياست و مديريت آموزشي در دانشگاه مري لند مي‏باشد. اين مركز در سال 1985 به منظور افزايش سطح كيفي آموزش فرهنگي در منطقه آتلانتيك ميانه (ايالتهاي مري لند، ويريجينيا و منطقه ايي از كلمبيا) تأسيس گرديد. مركز فوق به عنوان مركز ارائه كنندة منابع، برنامه هاي آموزش مستمر را سازماندهي و كارگاه هاي آموزشي را اداره نموده و مبادرت به ارائه خدمات مشاوره ايي و آموزش فرهنگي مي نمايد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.intleducenter.umd.edu/
منابع ويژه دپارتمان توسعه انساني و مؤسسه مطالعه كودكان:
الف ) ‏The Center for Children, Relationships, and Culture 
(مركز كودكان، روابط و فرهنگ)
مركز كودكان روابط و فرهنگ با هدف تسهيل در همكاري و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي درخصوص توسعه اجتماعي، شناختي و احساسي كودكان، نوجوانان در خانواده ها، مدارس و فرهنگ هاي مختلف تأسيس گشته است.
از اهم اهداف و برنامه هاي مركز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    ارائه دوره هاي آموزشي مرتبط با كودكان، روابط و فرهنگ
•    ارائه منابع اطلاعاتي و علمي
•    اجرا و اداره پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه هاي مختلفي چون كودكان، روابط اجتماعي و فرهنگ
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDHD/.CCRC
ب) The Center for Young Children (CYC)(مركز نوجوانان)
مركز نوجوانان به منظور ارائه برنامه آموزشي به گروه سني خردسالان و پرورش مستمر آنها در حوزه هاي مختلفي چون شناخت ، احساس، پرورش جسمي و اجتماعي تأسيس گرديده است. مركز فوق تحت نظارت و ادارة انجمن ملي آموزش نوجوانان به فعاليت خود در زمينه آموزش مستمر معلمين كارآموخته به منظور آموزش و مراقبت از كودكان مبادرت مي ورزد.
از اهم اهداف و برنامه هاي مركز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    آموزش و مراقبت از كودكان
•    خدمت و فعاليت به عنوان مدرسه نمايشي و تجربي
•    خدمت و فعاليت به عنوان مركز اطلاع رساني و مركز بررسي و تحقيق
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDHD/CYC
منابع ويژه دپارتمان ارزيابي، آمار و ارزشيابي:
الف) EDMS Events(اخبار و رويدادهاي دپارتمان ارزيابي، آمار و ارزشيابي)
در اين بخش آخرين اخبار و اطلاعات مربوط به دپارتمان ارزيابي ، آمار و ارزشيابي ارائه شده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDMS/courses/conference.html
ب) Practical Assessment, Research and Evaluation Journal (PARE)
(روزنامه ارزيابي، تحقيقات و ارزشيابي عملي)
ارزيابي، تحقيقات و ارزشيابي عملي نام روزنامة الكترونيكي on-line مي‏باشد كه توسط دپارتمان ارزيابي، آمار و ارزشيابي در دانشگاه مري لند منتشر مي‏گردد. هدف از انتشار اين روزنامه ارائه مقالات به كارشناسان آموزش مي‏باشد كه مي توانند تأثير مثبتي بر ارزيابي، تحقيق، ارزشيابي و عملكرد آموزشي بويژه در سطح مؤسسات آموزش محلي داشته باشند.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.ericae.net/pare
ج) Maryland Assessemtn Research Center for Education Success (MARCES)
(مركز تحقيقات ارزيابي موفقيت آموزشي مري لند)
مركز تحقيقات ارزيابي موفقيت آموزشي مري لند در راستاي حمايت و پشتيباني از طيف وسيعي از فعاليتهاي ارزيابي در ايالت مري لند بواسطة اداره و اجراي تحقيقات پايه و كاربردي به منظور افزايش سطح كيفي و كمي دانش و عملكرد ارزيابي تأسيس گشته است. مركز فوق در نيل به اهداف فوق از كارشناسان حوزه هاي مختلفي چون، طراحي ارزيابي، توسعه ،مديريت، تجزيه و تحليل، گزارشگري و موضوعات سياسي بهره مي‏جويد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://marces.org/
د) Center for the Study of Assessment Validity and Evaluation (C-SAVE)
(مركز مطالعه ارزيابي اعتباري و ارزشيابي)
مركز مطالعه ارزيابي اعتباري و ارزشيابي، مركز ملي مي‏باشد كه در دپارتمان ارزيابي، آمار و ارزشيابي دانشگاه مري لند تأسيس گرديده است.
از اهم اهداف و برنامه هاي اين مركز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    تشويق به پيشرفت نظري و نظرية ارزيابي
•    تعيين كيفيت فني روش هاي ارزيابي و ارزشيابي توسعه پذير
•    تعيين نحوه افزايش دقت ارزيابي و ارزشيابي اطلاعات ويژه اقليتهاي نژادي، فرهنگي و زباني
•     طراحي و اجراي گزينشها و تحقيقات ارزيابي
علاوه برانجام تحقيقات تجربي، مركز مذكوربه اجراي طيف وسيعي از فعاليتهاي تخصصي به منظور استقرار و تثبيت شيوه هاي نوين مفهوم سازي و اجراي ارزيابي اعتباري، تطبيق پذير و روش هاي ارزيابي مبادرت نموده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/EDMS/C-SAVE
منابع ويژه دپارتمان آموزش استثنايي:
الف ) Connections Beyond Sight and Sound  (ارتباطات فراديداري و شنيداري)
ارتباطات فراديداري و شنيداري پروژه مشتركي بين دپارتمان آموزش و پرورش مري لند و دانشگاه مري لند مي‏باشد. 212 دانشجو در اين پروژه در حال سرشماري ناشنوايان و نابينايان مي‏باشند . پروژه ارتباطات فراديداري و شنيداري تنها پروژه اي در ايالت مري لند مي‏باشد كه ظرفيت سيستمهاي آموزش محلي را به منظور برآورد نيازهاي جدي كودكان نابينا و ناشنوا افزايش و گسترش مي دهد. هدف اصلي اين پروژه ارائه كمك هاي فني و آموزشي در سرتاسر ايالت مري لند مي‏باشد.
از اهم اهداف و برنامه هاي آموزشي اين پروژه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    ارائه كمك هاي فني و ارائه خدمات مشاوره ايي به خانواده ها، سيستمهاي مدارس محلي، كودكان و ارائه  برنامه هاي ويژه كودكان نوپا
•    ارائه آموزش ضمن خدمت و پيش از خدمت به مديران، پرسنل مدارس و پرسنل مؤسساتي كه بر عملكردها و فعاليتهاي مبتني بر تحقيق و فعاليتهاي ثمر بخش تمركز مي نمايند
•    افزايش ظرفيت دولتي و محلي به منظور گسترش ارائه خدمات به كودكان ناشنوا – نابينا و خانواده هاي آنها
•    ارائه آموزش و حمايت از خانواده هاي كودكان نابينا – ناشنوا به منظور تأمين نيازهاي آنها دربافت خانواده ها، خانواده هاي گسترده، همسايه ها، مدارس و جامعه
•    تسهيل در تعيين هويت پيش روي كودكان نابينا – ناشنواي ايالت مري لند
•    تسهيل در همكاري و هماهنگي ميان خانواده ها ، سيستمهاي مدارس محلي مؤسسات و سازمانها به منظور گسترش خدمات منسجم، تغيير نظامند و همكاريهاي بين مؤسسه ايي
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/Depts/EDSP/Connections
ب ) Educational Policy Reform Research Institute (EPRRI)
(مؤسسه تحقيقات اصلاح سياست آموزشي)
مؤسسه تحقيقات اصلاح سياست آموزشي به وسيلة حكومت فدرال و به منظور افزايش دانش و درك شيوه هاي آموزشي دانش آموزان معلول تأسيس گرديده است. اين مؤسسه در حوزه هاي مختلفي چون تجزيه و تحليل سياسي، تحقيقات و مديريت به فعاليت و پژوهش مبادرت مي ورزد.
اين مؤسسه با سه سازمان ملي ذيل همكاري مي نمايد:
1)   مؤسسه مطالعه جوانان و كودكان استثنايي
2)  مركز ملي پيامدهاي آموزشي
3)  سازمان آموزش استثنايي شهري
از اهم اهداف مؤسسه فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    تحقيق و بررسي چالشهايي كه دانش آموزان معلول را در نظام اعتباري جديد آماده مي نمايد
•    افزايش و گسترش گفتگوي ملي درخصوص مسؤوليت و اعتبار
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.eprri.org/
پ) The National Center on Education, Disability and Juvenile Justice (EDJJ)
(مركز ملي آموزش، معلوليت و عدالت نوجوانان)
مركز ملي آموزش، معلوليت و عدالت نوجوانان با همكاري اساتيد وكارمندان دانشگاه مري لند، دانشگاه كنتاكي، دانشگاه ايالت بوستون،  مؤسسات تحقيقاتي واشنگتن دي سي و مركز مشاوره والدين مينه پليس شكل گرفته است. اين مركز به منظور افزايش هر چه بيشتر تأثيرات تامين نيازهاي جوان معلول در نظام عدالت نوجوانان فعاليت مي نمايد. تحقيقات، آموزش، كمك هاي فني و فعاليتهاي مركز پاسخگوي نياز مدارس، برنامه هاي آموزشي و پيشگيري از خظر در جامعه مي‏باشد. مركز فوق به واسطة برگزاري جلسات، ارائه كمك هاي فني، انجام تحقيقات، ارزيابي فعاليتها، انتشار كتب و در دسترس قرار دادن آنها سعي در تغيير ديدگاه و درك جامعه و افراد از جوانان معلول دارد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.edjj.org/
ت ) On – Campus Outreach Project (OCO) (پروژه On-Campus Outreach)
هدف از اجرا و انجام پروژه فوق ارائه اطلاعات و حمايت از برنامه ها و پرسنل آموزشي مي‏باشد كه خدمات گوناگوني را به دانش آموزان معلول گروه سني 21 – 18 سال مدارس دولتي در مراكز متوسطه تكميلي، مانند كالجها، دانشگاه‏ها يا مراكز دولتي ديگر ارائه مي نمايد. پروژه فوق به مدت 3 سال و توسط دپارتمان آموزش استثنايي دانشگاه مري لند اداره و به مرحله اجرا در مي آيد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.education.umd.edu/oco
ج) Center for Accelerating Student Learning (CASL)
(مركز تسريع در آموزش دانش آموزان)
مركز تسريع در آموزش دانش آموزان به منظور تسريع در آموزش دانش آموزان معلول در دبستانها و در راستاي نيل به اهداف جامع در مقاطع متوسطه و بالاتر تأسيس گرديده است. اين مركز توسط دپارتمان آموزش و پرورش ايالات متحده پشتيباني و حمايت مي‏گردد.
از اهم اهداف مركز فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    تعيين ساختارها و ويژگيهاي كلاس نقد و بررسي
•    ارتقاء و گسترش ابداعات صنعتي مؤثر در آموزش مطالعه، نگارش و رياضيات
•    ارائه آخرين اطلاعات به مربيان و والدين
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.vanderbilt.edu/CASL
د) Community Connections(ارتباطات جمعي)
پروژه ارتباطات جمعي در دانشگاه مري لند و با حمايت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش آمريكا تأسيس گرديده است.
از اهم اهداف اين پروژه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
•    فراهم آوردن فرصتهاي مقتضي جهت مشاركت نوجوانان در جامعه
•    افزايش آگاهي افراد معلول
•    پشتيباني و حمايت از افراد و سازمانها
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.communityconnections.umd.edu/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *