مدیریت آموزشی

آشنايی به وضعيت مشاوره در كشور آمريكا

نویسنده: عباس ارجايی

مشاوره در مدارس امريكا

… مشاورين به افرادي كه دچار مشكلات شخصيتي ، خانوادگي ،تحصيلي ،عاطفي بوده و يا در زمينه تصميم گيريهاي شغلي معضلاتي دارند كمك مي نمايند . وظايف آنها بستگي به افراد و موقعيت هايي دارد كه در آنها فعاليت مي نمايند . مشاوران تحصيلي و شغلي به افراد و گروههايي با مشكلات مربوط به مدرسه و شغل ، خدمت رساني مي نمايند . در موقعيت هاي آموزشگاهي ، يعني از پيش دبستاني تا دبيرستان ، معمولا آنان را مشاور مدرسه مي نامند . مشاوران در چنين مكانهايي با دانش آموزاني سروكار دارند كه در معرض خطر بوده و يا نيازهاي ويژه اي دارند . آنان وظيفه حمايت از دانش آموزان را بعهده داشته و با ساير افراد و سازمانهايي كه در تامين پيشرفت تحصيلي ، شغلي ، شخصيتي و اجتماعي كودكان و نوجوانان نقش دارند مرتبط مي باشند . مشاوران مدارس در ارزيابي توانمنديها ، علائق ، استعدادها ، ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان به منظور نيل به اهداف واقع بينانه تحصيلي و شغلي كمك        مي نمايند . آنان با استفاده از فنون مصاحبه ، جلسات مشاوره اي ، انجام آزمونها و ساير شيوه ها به ارزيابي و راهنمايي دانش آموزان اقدام و با ديگر مراكز مشاوره تحصيلي و شغلي در تماس مي باشند .
مشاوران دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي ، اطلاعات لازم را در خصوص شرايط پذيرش و ثبت نام آزمون ورودي ، وام هاي دانشجويي ، مراكز و آموزشكده هاي فني و حرفه اي و نيز برنامه هاي كارآموزي خدمات مشاوره اي را ارائه     مي نمايند . آموزش مهارتهاي شغل يابي به دانش آموزان از قبيل شرح حال نويسي و آماده شدن براي مصاحبه استخدامي نيز از وظايف آنان مي باشد .
در مدارس ابتدايي ، مشاوران به مشاهده فعاليتهاي كودكان در كلاس و مدرسه اقدام نموده و نتيجه مشاهده و ارزيابي خود را از توانمندي ها ، مشكلات و نيازهاي ويژه آنان در اختيار والدين و معلمان قرار مي دهند همچنين كمك به دانش آموزان در شكل گيري عادات صحيح مطالعه از وظايف آنان است . به هر حال اين مشاوران ، كمتر از مشاوران دبيرستانها به مشاوره تحصيلي و شغلي مي پردازند .
به طور كلي مشاوران مدارس در هر سه دوره تحصيلي با كمك به دانش آموزان در شناسائي و مقابله با مشكلات رفتاري ، اجتماعي و شخصيتي انجام وظيفه مي نمايند .
تاكيد بر مشاوره پيشگيرانه ، به منظور رشد مهارتهاي اجتماعي ، تحصيلي و شغلي و شخصيتي جهت مقابله با مشكلات قبل از بروز ، و نيز ارائه خدمات ويژه همچون طرح هاي پيشگيري از مصرف الكل و ساير مواد و حل تعارضات كلاسي مي باشد . بعلاوه مشاوران سعي مي كنند موارد سوء رفتار و ساير مشكلات خانوادگي كه منجر به تاثيرات نامطلوب رشدي در دانش آموزان مي گردد را مشخص نمايند .
انجام مشاوره به صورت فردي ، مشاوره با گروههاي كوچك و مشاوره با كل دانش آموزان يك كلاس ، توسط مشاور صورت مي پذيرد اقدام به مشاوره و تشريك مساعي با والدين ، معلمان ، كادر اجرائي مدارس ، روان شناسان مدرسه ، متخصصين پزشكي و مددكاران اجتماعي به منظور تدوين و توسعه راهكارهاي كمك به پيشرفت موفقيت آميز فراگيران در نظام آموزشي از ديگر وظايف مشاورين مدارس مي باشد .

مشاوره شغلي و حرفه اي
تاكيد اصلي مشاوران شغلي و حرفه اي ، كمك به افراد در زمينه تصميم گيري هاي شغلي است . آنان با بررسي ميزان تحصيلات ، مدت زمان كارآموزي ، سوابق شغلي ، علائق ، مهارتها و ويژگيهاي شخصيتي افراد و با انجام آزمون هاي استعداد و پيشرفت تحصيلي ، به تصميم گيري مراجع در زمينه شغل يابي كمك مي نمايند . به علاوه به مراجعين و صاحبان حرفه و مشاغل در زمينه توسعه مهارتهاي شغلي جهت كاريابي خدمت مي كنند . در اين زمينه مشاوران با هدف افزايش ظرفيت هاي بالقوه فرد جهت تامين زندگي مستقلانه به توان بخشي وي مي پردازند .

مشاوران بهداشت روان
هدف مشاوران بهداشت روان ، شناسائي و درمان اختلالات عاطفي / رواني در افراد ، گروه ها و خانواده ها به منظور تامين سلامت روان مي باشد . آنان با فراگيري تكنيكهاي مختلف درماني ، گستره وسيعي از اختلالات رواني همچون افسردگي ، اعتياد و سوء مصرف مواد ، گرايش به خودكشي ، مهار استرس ، مشكلات در زمينه عدم اعتماد به نفس ، سالمندي ، علائق شغلي و تحصيلي ، امور خانواده ، همسزرداري و نيز ساير مشكلات زناشوئي را درمان مي نمايند .
غالبا مشاوران بهداشت روان با ساير متخصصين بهداشت رواني همچون روان پزشكان ، روان شناسان باليني ، مددكاران اجتماعي ، پرستاران روان پزشكي و مشاوران مدارس در ارتباط تنگاتنگ مي باشند .
مشاوران متخصص در زمينه سوء مصرف مواد و اختلالات رفتاري ، به مراجعين داراي مشكل مصرف الكل ، مواد مخدر ، قمار و مشكلات تغذيه كمك مي نمايند همچنين به معتادين كمك مي كنند تا رفتارها و مشكلات مربوط به مصرف مواد را مشخص نمايند . انجام جلسه به صورت فردي ، خانوادگي ، گروهي در دستور كار آنان مي باشد . در اين راستا ، آنان اقدام به اصلاح ادراكات و رفتارها و بهبود روابط ميان اعضا خانواده نموده و از بروز بحران ها و تنش هاي فردي و خانوادگي جلوگيري مي نمايند .
ممكن است خانواده درمانگران ، به منظور رشد و بهبود ارتباطات بين فردي ، اقدام به روان درماني بدون تجويز دارو نمايند .ساير تخصص ها در زمينه مشاوره شامل مشاوره ژنتيك ، مشاوره سالمندي و مشاوره چند فرهنگي است .
يك مشاور در زمينه سالمندي به ارائه خدمات مشاوره به افرادي مي پردازد كه به خاطر مشكلات خاص جسماني در زمان كهولت ، سبك زندگي خود را تغيير مي دهند .
در يك مشاوره چندفرهنگي ، مشاوره به كارفرمايان كمك مي كند تا بين نيروهاي كارگري با فرهنگ هاي گوناگون سازگاري صورت گيرد .
مشاوران ژنتيك به خانواده هايي كه داراي اعضا با مشكلات مادرزادي و يا اختلالات ژنتيك بوده و يا خانواده هايي كه در معرض مخاطرات احتمالي بيماري هاي ارثي قرار دارند اطلاعات لازم را ارائه مي نمايند .
اين مشاوران با تعيين خانواده هاي در معرض خطر ، مشكلات موجود آنها را كشف و اطلاعات لازم را در زمينه اختلال مربوط تفسير نموده و الگوهاي مخاطرات وراثتي و ميزان عود آنها را تحليل و پيشنهادات سودمندي به خانواده ها ارائه مي نمايند .

شرايط كار :
اكثر مشاوران مدارس در طول 9 تا 10 ماه سال تحصيلي با 2 تا 3 ماه تعطيلات فعاليت مي نمايند . با اين حال تعداد قابل توجهي از آنان قرارداد فعاليت بين 5/10 تا 11 ماه در سال دارند . آنها اغلب در همان ساعاتي فعاليت مي كنند كه معلمان كار مي كنند .
مشاوران توانبخشي معمولا 40 ساعت در هفته فعاليت مي نمايند . مشاوران خويش كارفرما (آزاد) و آنهائي كه در موسسات بهداشت روان و يا در انجمن ها كار مي كنند همچون درمانگران سوء مصرف كننده مواد و رفتار درمانگران ، اغلب از هنگام غروب به بعد به مراجعيني كه رد طول روز مشغول كار بوده اند خدمت رساني مي كنند .
هم مشاوران بهداشت روان و هم خانواده درمانگران به خاطر خدمت رساني به خانواده هاي در معرض بحران يا زن و شوهراني كه صرفاً در پايان هفته وقت ملاقات مي گيرند اغلب ساعات كار انعطاف پذيري دارند .
ضروري است كه مشاوران انرژي جسمي و رواني بالائي به منظور چالش با مشكلات حرفه اي خود اشته باشند . سروكار داشتن روزانه با مشكلات فوق الذكر مي تواند فشار زا باشد . چون بحث و بررسي دقيق در مسائل محرمانه مراجعين نيازمند محيطي خلوت مي باشد . مشاوران اغلب دفاتري آرام دارند .

استخدام :
در سال 2002 مشاوران 000/526 رديف شغلي را با تخصص هاي ذيل داشته اند :
1.    مشاوران تحصيلي / شغلي و آموزشگاهي                    000/228 نفر
2.    مشاوران توان بخشي                             000/122 نفر
3.    مشاوران بهداشت روان                             000/85 نفر
4.    مشاوران با تخصص پيشگيري از سوء مصرف مواد و اختلالات رفتاري        000/67 نفر
5.    خانواده درمانگران و زوج درمانگران                         000/23 نفر
مشاوران تحصيلي ، شغلي و آموزشگاهي در مدارس ابتدائي ، راهنمائي ، متوسطه ، مراكز پيش دانشگاهي و نيز در دانشكده ها فعاليت مي نمايند . ساير مشاوران در گستره وسيعي خدمات خود را ارائه مي نمايند كه شامل سرويس دهي در مراكز سلامت نگر ، كارورزي شغلي ، ارتقاء شغلي و نيز مراكز نتوان بخشي مي باشد . همچنين موسسات اجتماعي ، كانون هاي اصلاح و تربيت ، موسسات مراقبت اقامتگاهي همچون خانه هاي نيمه راه جهت مجريان ، خانه هاي گروهي براي كودكان ، سالخوردگان و ناتوانان ، از ديگر مراكز فعاليت مشاوران مي باشند .
برخي مشاوران متخصص در پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد مخدر و اختلالات رفتاري در مراكز درمان گروهي كار مي كنند كه در آنها فرد معتاد ، در كنار درمان ، در همان محل نيز زندگي مي كند . تعداد قابل توجهي از مشاوران خويش كار فرما بوده وبه صورت خصوصي فعاليت مي كنند . اين گروه رو به رشد كه با مجوزهاي قانوني حق ويزيت خود را از موسسات و شركت هاي بيمه دريافت مي كنند فلذا اين ايده را تبيين مي كنند كه ((مشاوران متخصصيني هستند كارآزموده و حرفه اي)) .

كارورزي ، كيفيت ، پيشرفت :
… تمامي ايالت ها به مراكز تربيت مشاوره جهت تامين مشاوره مدارس كه گواهي حداقل چند واحد كارورزي را پس از فارغ التحصيلي طي كرده باشند نيازمند است . اكثر آنها به فارغ التحصيلان در مقطع فوق ليسانس نياز دارند . در برخي از ايالات ، به مشاوريني نيازمندند كه هم گواهي صلاحيت در تدريس و هم در مشاوره داشته و از تجارب قبلي تدريس نيز قبل از گرفتن مدرك صلاحيت ، برخوردار بوده باشند .
در 47 ايالت امريكا ، براي شماوره كردن در خارج از محيط هاي مدارس دارا بودن انواعي از گواهينامه صلاحيت ، دانشنامه ، مدرك كارشناسي و نيز ثبت نام در برخي دوره هاي كاربري مشاوره ضروري است .
معمولا شرايط ، شامل فارغ التحصيلي در مقطع فوق ليسانس مشاوره و طي 2 سال يا 3000 ساعت تجربه كار در مراكز مشاوره پس از در جه كارشناسي ارشد ، قبولي در آزمون ايالتي ، مقيد بودن به اصول و موازين اخلاقي و تامين نيازهاي مداوم آموزشي (دانش افزائي) مي باشد .
مشاورين بايستي از نيازهاي آموزشي و مهارتي كه اغلب بسيار متنوع بوده و در هر گرايش تخصصي متفاوت است آگاه باشند .
مشاوران آينده نگر بايستي با در نظر گرفتن شرايط  ايالتي و دولت هاي محلي و نياز كارفرمايان ، از موسسات ملي تعيين صلاحيت ، كاربري آموزشي خود را تعيين كنند .
همانگونه كه ذكر شد گواهينامه صلاحيت در مشاوره نوعاً نيازمند مدرك كارشناسي ارشد و يا دارا بودن يك مدرك معتبر مي باشد .
فردي با درجه ليسانس غالباً واجد شرايط به عنوان دستيار مشاور ، دستيار توان بخشي يا مددكار در موسسات خدمات اجتماعي مي باشد .
در برخي از ايالت ها به مشاوريني نيازمندند كه داراي مدرك كارشناسي ارشد بوده و در استخدام دولت باشند در برخي ديگر از ايالت ها داشتن مدرك كارشناسي و گذرانيدن واحدهائي مرتبط با مشاور كفايت مي كند .
معمولاً برنامه آموزش مشاوره در بخش علوم تربيتي و روان شناسي دانشكده ها و يا دانشگاهها صورت مي گيرد .
واحدهاي مطالعه درسي شامل : مشاوره با دانش آموزان دبستاني و دبيرستاني ، آموزش و پرورش ، مشاوره سالمندي ، مشاوره ازدواج و خانواده ، مشاوره براي سوء مصرف كنندگان مواد مخدر ، مشاوره توان بخشي ، مشاوره گروهي ، مشاوره باليني و بهداشت روان ، روان شناسي مشاوره ، مشاوره شغلي و حرفه اي و ساير واحدهاي مرتبط مي باشد .
واحدهاي درسي در 8 گروه ذيل طبقه بندي شده اند :
1.    روان شناسي رشد
2.    تفاوتهاي اجتماعي و فرهنگي
3.    ارتباطات
4.    كار گروهي
5.    سنجش و اندازه گيري
6.    روش تحقيق و ارزيابي برنامه
7.    رشد و پيشرفت حرفه اي
8.    هويت شغلي
… يك نيم ترم با 48 الي 60 ساعت به صورت يك دوره كارورزي باليني در مشاوره جهت معتبر بودن درجه كارشناسي ارشد ضرورت دارد .
در سال 2003 تعداد 176 موسسه آموزشي اقدام به اجراي برنامه تربيت مشاور با گرايش هاي سالمندي ، بهداشت روان ، آموزشگاهي ، امور دانش آموزي و ازدواج و خانواده درماني نموده اند كه توسط انجمن نظارت بر برنامه هاي آموزشي مشاوره گواهينامه معتبر دريافت نموده اند علاوه بر موسسات فوق ، اين انجمن برنامه هاي آموزشي زيادي تدوين نموده است كه كاربرد شيوه آموزش از راه دور از آن جمله است .
برنامه هائي كه با چنين شيوه هاي آموزشي اجرا مي شوند براساس روش هاي استاندارد انجمن مزبور مورد ارزيابي قرار مي گيرند . از سوي ديگر ، سازماني به نام انجمن بازآموزي مشاوره دوره هاي آموزشي در سطح فوق ليسانس را كه شامل 600 ساعت آموزش تجربي در طول يك برنامه تمام وقت دو ساله جهت مشاوران تصويب نموده است را اجرا مي نمايد .
بسياري از مشاوران مدارك صلاحيت خود را به تاييد انجمن ملي بررسي صلاحيت مشاوران مي رسانند .
تاييد صلاحيت يك مشاور مستلزم اخذ درجه كارشناسي ارشد و بالاتر ، ترجيحاً در رشته مشاوره از يك دانشكده يا دانشگاه معتبر با انجام حداقل دو سال فعاليت در يك مركز مشاوره و كسب دو گواهي نامه حرفه آموزي مي باشد كه گواهي اول توسط سرپرست فعلي آن مركز و گواهي دوم عبارت از تاييد نمره موفقيت آميز از انجمن ملي بررسي صلاحيت مشاوران است .
اين تاييد صلاحيت ملي الزامي بوده و جداي از صلاحيت ايالتي مي باشد با اين حال در برخي از ايالت ها ، آنهائي كه آزمون ملي را با موفقيت طي كنند از شركت در آزمون تاييد صلاحيت ايالتي معاف مي گردند . انجمن ملي بررسي صلاحيت مشاوران (NBCC) همچنين ضرورت تاييد تخصصي مشاوره با گرايش هاي آموزشگاهي ، بهداشت روان و پيشگيري از اعتياد را پيشنهاد مي نمايد . از ژانويه 2004 ميلادي ، هر مشاوري كه قصد تاييد مدارك خود را در انجمن ملي بررسي صلاحيت مشاوران داشته باشد بايستي علاوه بر شرايط فوق الذكر ، در يك آزمون كاربردي شبيه سازي شده نيز شركت نمايد .
به منظور تداوم يافتن صلاحيت كار ، هر مشاور بايستي در آزمون فوق مجدداً شركت نموده و يا در طول هر سال يكبار به مدت 100 ساعت آموزش قابل قبول را طي نمايد .
سازماني به نام ((كميسيون بازآموزي مشاوران)) پيشنهاد به بررسي اجباري صلاحيت مشاوران در سطح ملي نموده است . بسياري از موسسات و كارفرمايان نيز نيازمند مشاورين آموزش ديده اي هستند كه به صورت ملي تاييد صلاحيت شده باشند . غالباً مشاوران جهت تاييد صلاحيت شدن ، بايد يك برنامه آموزشي را با موفقيت طي نموده ، در يك دوره كارورزي شركت و يك آزمون كتبي را انجام دهند .
برخي موسسات اقدام به ارائه برنامه كارورزي براي مشاوران تازه كار مي نمايند . برخي ديگر پيشنهاد به توقف فعاليت مشاوره و در صورت لزوم ، ادامه آموزش جهت فارغ التحصيل شدن وي در سطح كارشناسي ارشد مي نمايند .
مشاوران الزاماً بايستي در انجام ادامه تحصيل ، شركت در كارگاههاي آموزشي و تداوم مطالعات شخصي جهت اخذ مدرك تاييد صلاحيت كار همكاري نمايند .
برخورداري از روحيه انسان دوستي در مشاوران بايستي منجر به علاقه وافر آنها در كمك و ياري گري و نيز قدرت القاء احترام ، درستكاري و اعتماد به نفس به ديگران گردد . آنان بايد قادر به فعاليت به طور مستقل و يا در قالب يك گروه باشند . مشاوران بايستي ضوابط اخلاقي مرتبط با فعاليت خود را رعايت نمايند .
دورنماي ترقي و پيشرفت در رشته هاي مختلف مشاوره متفاوت مي باشد . مشاوران مدارس مي توانند به مدارس بزرگتر منتقل شوند و يا رئيس يا سرپرست موسسات ارائه خدمات راهنمائي و مشاوره دانش آموزان گردند و يا در صورت برخورداري از تحصيلات بالاتر مدرس مشاوران يا روان شناس مشاوران و حتي مدير مدارس شوند . همچنين مي توانند سرپرست و يا مدير موسه خود گردند . برخي به تحقيقات و يا دانشكده هاي علوم تربيتي و يا به فعاليت هاي گروهي گرايش مي يابند .

چشم انداز شغل :
انتظار مي رود كه از سال 2012 ميلادي به بعد ، به طور ميانگين ، ميزان كلي استخدام مشاورين نسبت به ساير مشاغل بيشتر بوده و فرصت هاي شغلي خوبي ايجاد گردد . بعلاوه تا زماني كه مشاوران به مرحله بازنشستگي يا ترك شغل خود مي رسند موقعيت هاي شغلي متعددي ايجاد خواهد شد . انتظار مي رود كه بكارگيري مشاورين با گرايش هاي تربيتي ، شغلي و آموزشگاهي با همان سرعت بالاتر از ميانگين در ساير رشته هاي مشاوره رشد كند كه اين نتيجه :
1.    افزايش ميزان ثبت نام دانش آموزان مخصوصاً در مدارس راهنمائي و متوسطه
2.    قانون گذاري هاي ايالتي در زمينه ضرورت وجود مشاور در مدارس
3.    توسعه وظايف و مسئوليت هاي شغلي مشاوران
مي باشد . براي نمونه مشاوران در حل بحران ها و انجام مشاوره پيشگيرانه تا كمك به دانش آموزان به منظور مقابله با مواد و الكل و خودكشي و مرگ بيشتر درگير خواهند شد .
هرچند مدارس و دولت ها ، ارزش و اهميت واقعي مشاوران را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به خوبي مي دانند . با اين حال محدوديت هاي مالي در هر مدرسه ، منجر به كاهش نرخ رشد شغلي مشاوران مدارس مي گردد . با اين حال كمك ها و يارانه هاي بلاعوض دولت هاي ايالتي مي تواند كمبودهاي موجود را مرتفع نموده و نرخ كاهش فعاليت هاي مشاوره اي به دانش آموزان را بهبود بخشد .
ميزان تقاضا براي مشاوره شغلي و حرفه اي براساس اين عقيده كه باقي ماندن در يك شغل براي يك عمر در حال منسوخ شدن مي باشد در حال افزايش است . بعلاوه تغيير در قوانين رفاه اجتماعي كه افراد را براي برخورداري از حقوق مستمري ، ملزم به ادامه اشتغال مي نمايد موجب افزايش تقاضا براي مشاوره شغلي از سوي دولت هاي محلي و فدرال گرديده است . ساير فرصت هاي شغلي براي مشاروان شامل فعاليت در مراكز خصوصي حرفه آموزي است كه از كارآموزي به بيكاران گرفته تا ارائه خدمات به آنهائي كه در جستجوي يك شغل و يا شغل دوم بوده و يا خواستار به روز نمودن حرفه خود هستند مي شود .
به نظر مي رسد تقاضا براي استفاده از خدمات مشاوران متخصص در رشته هاي علوم رفتاري ، بهداشت رواني ، خانواده درماني و زوج درماني و نيز براي مشاوران متبحر در زمينه بازآموزي مشاورين به چند دليل زير مي باشد .
اولاً به تازگي در كاليفرنيا و در برخي ديگر از ايالت ها ، قوانيني به تصويب رسيده كه سوء مصرف مواد مخدر را نيازمند درمان و مجازات زندان را براي نگهداري مواد مخدر جايز مي شمارد . اين تغيير قانوني ، نياز افزون تر به مشاوران را در آن ايالت ها ايجاد مي نمايد .
ثانياً ، افزايش امكانات و بودجه جهت تقويت نمودن شبكه خدمت رساني به كودكان و نوجوانان مبتلا به مشكلات عاطفي – رواني و نيز براي ساير اعضاء خانواده آنان ، منجر به افزايش فرصت هاي شغلي براي مشاوران مي گردد .
شركت هاي بيمه با ايجاد يك سيستم مراقبت ، اقدام به ارائه گسترده خدمات پيشگيرانه با پرداخت هزينه هاي كمتر به مشاوران در قبال هزينه هاي سنگين خدمات روان شناسان و روان پزشكان نموده اند علاوه بر اين احتمال دارد كه گستره اي از خدمات مشاوره اي تا مراقبت هاي بهداشتي ، درماني ، پزشكي براي نيازمندان قانون مند گردد انتظار مي رود افزايش شمار افرادي كه نيازمند خدمات مشاوره توان بخشي هستند با افزايش سن جمعيت و پيشرفت در فن آوري هاي پزشكي تداوم يابد .
بعلاوه قانون گذار ، هم به افراد ناتوان و مشكل دار كه انگيزه استفاده از خدمات مشاوره اي انتقال مجدد به نيروي كار جامعه و هم به شركت ها جهت پيروي از قانون كمك مي نمايد .
توام با نرخ رشد جمعيت در جامعه ، رشد يافته و به يك كمك حرفه اي مورد نياز جهت تامين سلامت و رفع مشكلات فردي و خانوادگي تبديل خواهد شد .
كارفرمايان و صاحبان حرفه و مشاغل نيز به طور روزافزوني ، برنامه هايي را كه موجب تقويت بهداشت رواني و نيز ارائه خدمات ويژه به سوء مصرف كنندگان الكل و مواد مخدر مي باشد جهت كاركنان خود درخواست مي نمايند . همچنان كه جامعه بر روش هاي تقويت سلامت روان ، از قبيل مهار استرس مربوط به شغل و مسئوليت هاي خانواده تاكيد مي كند ، انتظار مي رود ارائه اينگونه خدمات افزايش يابد .

ميزان درآمد :
ميزان درآمد ساليانه مشاوران تربيتي ، شغلي و آموزشگاهي در سال 2002 به ميزان 44100 دلار بوده است (نقطه 50 درصد بين 33160 و 56770 دلار) . 10 درصد نقطه پاييني ، درآمد كمتر از 24930 دلار و 10 درصد نقطه بالايي ، بيش از 70320 دلار درآمد در سال داشته اند . مشاوران مدارس مي توانند درآمد اضافه تري را نيز با فعاليت در فصل تابستان در نظام آموزشي مدارس و يا با فعاليت در ساير مشاغل كسب نمايند .
ميانگين درآمد ساليانه كسب شده توسط مشاوران شاغل در بخش هاي صنعتي ، نسبت به مشاوران تربيتي ، شغلي و آموزشگاهي ، بالاترين ارقام را به خود اختصاص داده است .
مشاوران آزاد (خود كارفرما) كه به خوبي فعاليت هاي خود را ارائه نموده اند نيز به اندازه مشاوران شاغل در فعاليت هاي گروهي ، غالباً بالاترين درآمد را داشته اند .
–    نقطه ميانه درآمد مشاورين شاغل در بخش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر و اختلالات رفتاري در سال 2002 مقدار 30180 دلار بوده است .
–    نقطه ميانه درآمد ساليانه مشاورين شاغل در بخش بهداشت رواني در سال 2002 مبلغ 29940 دلار بوده است .
–    نقطه ميانه درآمد ساليانه مشاورين شاغل در بخش توان بخشي در سال 2002 مبلغ 25840 دلار بوده است .
جهت اطلاعات كلي در زمينه مشاوره و يا ساير تخصص ها همچون بهداشت روان ، توان بخشي ، شغلي و     حرفه اي ، ازدواج و خانواده ، سالمندي و مشاوره بين فرهنگي مي توان با انجمن مشاوران آمريكا به آدرس ذيل تماس گرفت :
American Counseling Association / 5999
Stevenson Ave. / Alexandria / VA 22304
3300.Internet
http:// www.Counseling.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *