دلنوشته ها

دلنوشته؛ جشن تولد من

 
معمولاً روز تولدم یادم نیست. ولی دوست دارم دیگران یادشون باشه.
برام مهم نیست چه روزی به دنیا اومدم. ولی دوست دارم برای دیگران مهم باشه.
هدیه تولد نمی خوام. ولی وقتی به من می گن ” تولدت مبارک”  برام یه دنیا هدیه است.
هیچ وقت جشن تولد نمی گیرم. ولی دوست دارم در روز تولدم مثل روزهای جشن دیگران رو شاد ببینم.
روز تولد من به سال شمسی مناسبتی نداره. ولی روز تولدم به سال قمری روز تولد صاحب ناممه.
روز تولدم دو تا معنی داره اول؛ یعنی امروز اومدم. دوم؛ یعنی یه روز می رم.