مدیریت تحول و توسعه, مدیریت مالی و اقتصادی

نقش اقتصاد بخش تعاون در زمينه اشتغال

الف: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي اروپايي
1. در فدراسيون روسيه تعاوني‎هاي مصرف طي سال 1998 تعداد 511،300 شغل ايجاد كرده‎اند.
2. در جمهوري چك تعاوني‎ها در سال 1997 تعداد 92،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
3. اتحاديه اروپايي تعاون EU در سال 1995 تعداد 3،000،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
4. شوراي عمومي تعاوني‎هاي كشاورزي در اتحاديه (CODECA) اروپايي در سال 2002 تعداد 720،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
5. اتحاديه تجار و خرده‎فروشان اروپا (UGAL) در سال 2002 تعداد 719،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
6. تعاوني‎هاي توريستي در اروپا «شوراي اروپايي توريسم» 2/7 ميليارد دلار درآمد و 3/3 ميليون تخت براي اسكان توريست‎ها تدارك ديده است.
7. در فرانسه تشكيلات سازماني معروف به Groupement dintere technomigue حدود (1000) گروه صنعتگر خرده‎فروش و دست‎اندركار امور حمل و نقل را در قالب 110،000 بنگاه اقتصادي تعاوني با 180،000 كارگر و كارمند در خود جاي داده است.
8.در ايتاليا با به كارگيري اصول تعاون تعداد 1300 كارگر در هر واحد تعاوني با مستوليت محدود وظيفه ايجاد 50،000 شغل را در محدوده فعاليتهاي خود بر عهده دارند.
9. در آلمان تعاوني‎ها طي سال 1994 تعداد 487،300 شغل ايجاد كرده‎اند.
10. در بريتانيا تعاوني‎ها طي سال 1998 تعداد 113،400 شغل تمام وقت و حدود 71،600 شغل پاره‎وقت ايجاد كرده‎اند.
11. در اروپا 180هزار تعاوني با 80 ميليون نفر عضو بيش از 2/3 ميليون شغل ايجاد كرده‎ند از طرفي ظرفيت اشتغالزايي تعاوني‎ها به سرعت افزايش مي‎يابد به طوري كه در اروپا در سال 1996 تعاوني‎ها بيش از 5 ميليون شغل ايجاد كرده‎اند.

ب: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي افريقايي
1. در بخش بزرگي از كشورهاي افريقايي تعاوني‎ها بعد از دولت در رده دوم اشتغالزايي قرار دارند.
2. در افريقاي جنوبي تعاوني‎هاي كشاورزي در سال 1996 حدود 100،000 شغل ايجاد كرده‎ند.
3. در مراكش تعاوني‎ها در سال 1996 حدود 42،000 شغل ايجاد كرده‎اند.

ج: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي آمريكايي
1. در برزيل سازمان مركزي تعاوني‎ها (COB) تاكنون 296،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
2. در برزيل تعاونيهاي بهداشت (unimed de Brazil) 148،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
3. در ايالت متحده آمريكا طي چند سال گذشته حدود 50 شاخه و رشته جديد به فعاليتهاي تعاوني اضافه شده است. مهاجرت مجدد به مناطق روستايي حاصل همين گرايش است. فقط 4000 نفر در داكوتاي شمالي اسكان يافته‎اند و به موطن خود بازگشته‎اند. درآمد كشاورزان عضو تعاوني بين سالهاي 94 – 90  حدود 11درصد افزايش يافته است. علاوه بر آن در داكوتاي شمالي 3500 شغل جديد ايجاد شده است و الگوي توسعه تعاوني‎ها از داكوتاي شمالي به مينوسيتا، ديسكانسين، كاليفرنيا، داكوتاي جنوبي، آيوا و كانادا گسترش يافته است.
همچنين طي سالهاي 1990 حدود 30درصد جمعيت آمريكا در مؤسسات و كارخانه‎هايي كار مي‎كنند كه بيش از 15درصد سرمايه آن متعلق به خودشان مي‎باشد 1000 واحد تعاوني توليد با 100هزار كارگر عضو آن در كنار 12 ميليون كارمند و كارگر حقوق و مزدبگير در فعاليت مي‎باشد.
4. در آرژانتين تعاوني‎هاي برق رسان با 500 واحد تعاوني حدود 19 درصد برق مورد نياز كشور را تأمين مي‎كنند و به 2/1 ميليون خانوار مصرف‎كننده برق ارايه مي‎دهند همچنين در اين كشور 130 تعاوني مخابراتي و 320 واحد تعاوني تأمين آب وجود دارد.

د: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي آسيايي
1. در هند تعاوني‎ها در رشته‎هاي مختلف حدود 14 ميليون شغل ايجاد كرده‎اند.
2. در ژاپن در سال 1997 تعاوني‎هاي مصرف 58،000 شغل تمام وقت و 95،000 شغل نيمه‎وقت ايجاد كرده‎اند.

نقش تعاوني‎ها در توليد و اقتصاد ملي كشورها
1. در كنيا 10 درصد توليد پنبه و 87درصد توليد گياه گاوچشم و 52درصد توليد قهوه توسط تعاوني‎ها ايجاد مي‎پذيرد.
2. در بوركينافاسو تعاوني‎ها بزرگترين توليدكننده ميوه و سبزيجات هستند.
3. در ساحل عاج 77درصد توليد پنبه توسط تعاوني‎ها انجام مي‎شود.
4. در اروگويه 90 درصد شير مورد نياز داخلي توسط تعاوني‎ها توليد و تأمين مي‎شود.
5. در آمريكا 140 تعاوني در بين 500 واحد توليدي نمونه كشور جاي دارند.
5-1- در آمريكا بيش از نيمي از خطوط برق روستايي (برق مورد نياز 25 ميليون نفر در 46 ايالت) را تعاوني‎ها تأمين مي‎كنند.
6. در دانمارك طي سالهاي 1997 حدود 94 درصد محصولات شيري و 69درصد محصولات كشاورزي و 66درصد گوشت قرمز توسط تعاوني‎ها توليد و تأمين شده است.
7. در سوئد شركت تعاوني خدمات بيمه موسوم به (Folksam) حدود 9/48 درصد بيمه خانوار و 50درصد بيمه حوادث مجتمع‎هاي مسكوني را پوشش مي‎دهد.
8. در استوني 1410 فروشگاه و 402 رستوران به صورت تعاوني اداره مي‎شوند.
9. در فيليپين سهم تعاوني‎ها در توليد ناخالص داخلي (G.O.P) طي سال 1997 حدود 16 درصد بوده است.
10. در كره توليد و بازاريابي 40درصد محصولات كشاورزي توسط تعاوني‎ها انجام مي‎شود.
11.   در ژاپن تعاوني‎هاي بازاريابي محصولات كشاورزي حدود 95درصد برنج مصرفي داخل كشور را تأمين مي‎كند همچنين در سال 1994 تعداد 1995 تعاوني با بيش از 350هزار عضو حدود 70درصد كل توليد فرآورده‎هاي ماهي را در اختيار داشته‎اند.
12. در هند نهضت (Anand) در برگيرنده 57000 تعاوني فرآورده‎هاي شيري با 6 ميليون نفر عضو مي‎باشد و 43درصد كودشيميايي مورد نياز اعضا توسط تعاوني‎ها تأمين مي‎شود.

وضعيت عضويت در تعاوني‎ها
1. تا پايان سال 1994 حدود 3/39 درصد جمعيت 60 تا 15 سال در اروپاي شرقي عضو تعاوني‎ها بوده‎اند. تعاوني‎هاي مصرف جامعه اروپايي “Euro coop” با تعداد 2556 تعاوني عضو به 21،367،000 نفر عضو خدمات رساني كرده اند و 359000 نفر كارمند داشته اند، مجموع درآمد تعاوني مصرف جامعه اروپايي 46 ميليارد دلار آمريكا بوده است.
2. تعاوني‎هاي خرده‎فروشي وابسته به اتحاديه اروپايي با تشكيل اتحاديه‎اي موسوم به UGAL  تعداد 203،000 واحد مستقل در فعاليتهاي تجاري و بازرگاني را تحت پوشش قرار داده‎اند و به (710 هزار) كارمند و كارگر خدمات‎رساني كرده‎اند و درآمدي معادل 30 ميليارد دلار كسب كرده‎اند.
3. در ژاپن گروه تعاوني‎هاي مصرف متشكل از 14 ميليون عضو در واقع تأمين نيازهاي 9 ميليون خانوار را بر عهده دارند و در سال 1996 فروش سالانه آنها رقمي معادل 300 ميليارد ين ژاپن بوده است تقريباً برابر با 8/2 ميليارد دلار بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *