اخبار مدیریت

برگزاري «کارگاه مديريت بحران در حوزه مسائل دانشجويي» در دانشگاه مازندران

«کارگاه مديريت بحران در حوزه مسائل دانشجويي» در دانشگاه مازندران برگزار شد.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اصغرنوروزي مدرس کارگاه مديريت بحران در حوزه مسائل دانشجويي، هر عاملي که کارکردهاي طبيعي و يا موقعيتهاي اجتماعي انسانها را مختل كند بحران دانست و بر لزوم همدلي، خوب شنيدن و درک متقابل در فرايند حل آن تاکيد کرد.
وي ادامه داد: زماني که کارکرد انطباقي جامعه هـدف، دستخوش به هم ريختگي گردد، بحران ايجاد مي‌شود.
اين روانشناس باليني شناسايي عوامل بحران ساز و يافتن راه حل براي آن را از فاکتورهاي مديريت بحران برشمرد و خاطر نشان کرد: عموماً زماني مديريت بحران بدرستي انجام خواهد شد که کارگروهي با همدلي متقابل انجام شود.
دکتر صمد ايزدي مدير مرکز مشاوره دانشگاه مازندران نيز هدف از برگزاري اين کارگاه را ايجاد وحدت رويه خردمندانه در ميان مسئولان و کارشناسان در برخورد با مسائل و مشکــلات دانشــجويي عنوان کرد.
ياد آور مي شود کارگاه آموزشي مداخله در بحران و ارتباط موثر از سوي دبيرخانه منطقه 3 دانشگاههاي کشور و با همکاري مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه مازندران ويژه مديران، مسئولان و روساي دانشکده‌ها، کارشناسان و مديران گروههاي آموزشي برگزار شد.
منبع :ايسنا