اخبار مدیریت

ثبت‌نام ترم اول سال تحصيلي جديد در دانشگاه امام خميني(ره) آغاز شد

برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال اول 1389-1388 دانشگاه امام خميني(ره) آغاز شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، انتخاب واحد دانشجويان ورودي 84 و ماقبل روز شنبه 7 شهريور، ورودي 85 روز يکشنبه 8 شهريور، ورودي 86 روز دوشنبه 9 شهريور، ورودي 87 روز سه شنبه 10 شهريور و کليه وروديها روز چهارشنبه 11 شهريور انجام مي‌شود.
همچنين ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان انتقالي ومهمان به اين دانشگاه روز شنبه 14 شهريور انجام مي‌شود.
دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي براي کليه وروديهاي87 و ماقبل از 7 تا 11 شهريور ماه مجاز به انتخاب واحد مي‌باشند.
منبع :ايسنا