اخبار مدیریت

آفريقا مي تواند موتور محرک اقتصاد جهاني باشد

ژان مارک گراوليني، مدير آفريقاي جنوب صحرا در آژانس توسعه فرانسه، در تحليلي در پايگاه اينترنتي آفريکا تايم مي نويسد: آفريقا در ماه هاي اخير در مرکز توجهات قرار گرفته است. مدت ها اين اميدواري وجود داشت که آفريقا از گزند بحران اقتصادي و مالي جهاني در امان بماند. واقعيت اين است که اين قاره اگرچه هيچ مسئوليتي در بروز بحران جاري ندارد، اما از آن رنج مي برد. سقوط تقاضاي جهاني و افت بهاي مواد اوليه، کاهش حجم پول هاي ارسالي از سوي مهاجران آفريقايي از مبداء کشور هاي خارجي و کاهش سرمايه گذاري خارجي در آفريقا عواملي هستند که به عنوان آثار بحران اقتصادي جهاني، آفريقا را رنج مي دهند.
گراوليني مي نويسد: هيچوقت آفريقا به اندازه اکنون نيازمند سرمايه گذاري در طرح هاي زيربنايي در حوزه هاي مختلف نبوده است. بسياري از طرح ها در آفريقا فقط در انتظار تامين مالي به سر مي برند. نهادهاي مالي بين المللي نيز به اين موضوع توجه کرده اند و بر اين اساس آژانس توسعه فرانسه در سال جاري ميلادي بالغ بر دو ميليارد يورو را به سرمايه گذاري در آفريقاي جنوب صحرا اختصاص داده است که تقريبا چهل درصد سرمايه گذاري خارجي اين آژانس را شامل مي شود. آفريقا در سال 2009 با رشد اقتصادي يک و نيم درصدي روبرو بوده است که البته از متوسط شش درصدي چند سال اخير کمتر است، اما بايد توجه داشت که اين منطقه از معدود مناطق جهان است که دست کم رشد اقتصادي منفي نداشته است. با توجه به نياز شديد آفريقاي جنوب صحرا به سرمايه گذاري در بخش هاي زير بنايي و ظرفيت کمتر استفاده کشااورززي و منابع آبي ان ، اين قاره مي تواند در صورت توجه بيشتر سرمايه گذاران خارجي به عنوان محرک جدي اقتصادي جهان عمل کند و هم خود و هم جهان را نجات دهد.
منبع: واحدمرکزی خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *