اخبار مدیریت

اثار بحران اقتصادي شروع به محو شدن کرده است

 
باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا، روز دوشنبه گفت ضرورت دخالت دولت فدرال در تثبيت نظام مالي امريکا رو به کاهش است.
رئيس جمهور امريکا در اين سخنان که در فدرال هالFederal Hall شهر نيويورک به مناسبت اولين سالگرد شروع بحران مالي جهانيايراد کرد گفت اکنون مردم مي توانند اطمينان حاصل کنند که اثار طوفان هاي دو سال گذشته اندک اندک شروع به ناپديد شدن مي کند.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از نيويورک، رئيس جمهور امريکا گفت “به رغم ان که هنوز ضرورت دارد دولت فدرال در موضوع تثبيت نظام مالي امريکا دخالت کند،‌ از شدت اين ضرورت کاسته شده است.”
اوباما گفت دولت امريکا ميلياردها دلار در زمينه طرح هاي نجات مالي هزينه کرده است.
 
منبع: واحد مرکزي خبر