اخبار مدیریت

بانک مرکزي امريکا: روند تثبيت اقتصاد امريکا در ماه اوت نيز ادامه يافت

در گزارش بانک مرکزي امريکا که قرار است از ان به عنوان چارچوب در مذاکرات اتي کميته سياست پولي بانک مرکزي امريکا مورد استفاده قرار گيرد امده است امار و اطلاعاتي که از دوازده منطقه امريکا به دست امده است نشان مي دهد که روند تثبيت اقتصاد امريکا در ماه اوت نيز همانند ماه ژوئيه ادامه پيدا کرده است.
نشست اتي کميته سياستگذاري پولي بانک مرکزي امريکا روزهاي بيست و دوم و بيست و سوم سپتامبر برگزار خواهد شد.
گزارش جديد بانک مرکزي امريکا درباره اوضاع اقتصادي اين کشور بر اساس اطلاعاتي که شاخه هاي منطقه اي بانک مرکزي در فاصله روزهاي بيستم ژوئيه تا سي و يکم ماه اوت ارائه کرده بودند تهيه شده است.
بانک مرکزي امريکا در اين گزارش از ادامه روند تثبيت اوضاع اقتصادي امريکا ابراز خرسندي کرد. اين گزارش نشان مي دهد که بانک مرکزي امريکا به بهبود شرايط اقتصادي اين کشور از کميته سياستگذاري پولي اين نهاد مالي خوشبين تر است.
کميته سياستگذاري پولي بانک مرکزي امريکا در بيانيه پاياني اخرين نشست خود که روزهاي يازدهم و دوازدهم ماه اوت برگزار شد تنها به بيان اين نکته بسنده کرده بود که از اطلاعات موجود اين گونه استنباط مي شود که فعاليت اقتصادي امريکا در حال تثبيت است. در حاليکه در گزارش بانک مرکزي امريکا امده است به نظر مي رسد اقتصاد امريکا از انتظارات و پيش بينيهاي بسياري از کارشناسان فراتر رفته است و اکنون در حال بازيافتن شرايط تثبيت است.
بسياري از مسئولان بانک مرکزي امريکا بر اين عقيده اند که شدت رکود اقتصادي امريکا در ماه اوت کاهش يافته است با اين وجود اقتصاد امريکا همچنان اسيب پذير است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، مسئولان بانک مرکزي و وزارت خزانه داري امريکا معتقدند وضع اقتصادي کشور بهتر از ان چيزي است که تحليلگران پيش بيني کرده اند اما وضع بازار کار امريکا بهبود چنداني نيافته است. تازه ترين امار درباره اشتغال زايي و نرخ بيکاري در امريکا نشان مي دهد که در ماه ژوئيه دويست و چهل و هفت هزار شغل در امريکا حذف شد در حاليکه اين رقم در ماه ژوئن چهارصد و چهل و سه هزار بود؛ همچنين نرخ بيکاري در ماه ژوئيه در امريکا نه مميز چهار دهم درصد اعلام شد در حاليکه اين رقم در ماه ژوئن نه و پنج دهم درصد بود.
کارشناسان بانک مرکزي امريکا معتقدند در شرايط کنوني نرخ بيکاري در امريکا در جهت مثبت تغيير نمي کند و کاهش ناچيزي که در اين زمينه مشاهده شده است، قابل اعتماد نيست.
باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا، به تازگي اعلام کرد اقتصاد امريکا اکنون در پايان مسير رکود قرار گرفته و مرحله از سر گيري رشد را اغاز کرده است. لاورنس سامرز، مشاور اقتصادي کاخ سفيد، نيز پيشتر اعلام کرد اقتصاد امريکا از پرتگاهي که اوايل سال دو هزار و نه به ان نزديک شده بود، فاصله گرفته است. با اين وجود هم اوباما و هم سامرز اذعان کردند که احتمالا نرخ بيکاري در امريکا در ماههاي اينده نيز همچنان افزايش خواهد يافت و اين براي امريکائيها مسئله اي بسيار نگران کننده است.
رئيس جمهور امريکا در پاسخ به انتقادهاي شديد مخالفان خود بر اين مسئله تاکيد مي کند که زماني که دولت وي تشکيل شد کسري بودجه امريکا يک ميليارد و سيصد ميليون دلار بود. اوباما پيوسته بر اهميت و کارايي برنامه اصلاح اقتصادي خود هزينه اي بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت ميليارد دلار در بر داشت و فوريه گذشته در کنگره امريکا به تصويب رسيد تاکيد مي کند اين در حالي است که بسياري از کارشناسان اقتصادي امريکا معتقدند طرح احياي اقتصادي پيشنهادي باراک اوباما قادر نخواهد بود، انطور که انتظار مي رود، اهداف تعيين شده را در زمينه هاي اقتصادي به ويژه در بخش اشتغال تحقق بخشد.
منبع: واحد مرکزی خبر