اخبار مدیریت

بخش صنعت نيازمند حمايت بيشتر دولت است

يك توليدكننده نمونه سال 87 گفت: براي ادامه روند توليد و رفع مشكلات پيش روي صنعت دولت بايد حمايت بيشتري از اين بخش به عمل آورد.
احمد عسگري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: بخش صنعت به دليل كمبود نقدينگي با مشكل بزرگي مواجه شده كه دولت مي تواند با حمايت بيشتر و اهداء تسهيلات بانكي اين معضل بخش صنعت را مرتفع كند.
وي با اشاره به لزوم گسترش صادرات براي بكارگيري تمام ظرفيت كارخانه ها گفت: بايد صادرات غير نفتي را افزايش داد تا تمام كارخانه ها بتوانند با تمام ظرفيت خود فعاليت كنند.
عسگري با اشاره به توليد اشتغال پايدار بخش صنعت و معدن افزود: بخش صنعت هم اكنون 33 درصد از اشتغال كشور را به وجود آورده و پتانسيل افزايش اين ميزان را هم دارد.
وي با اشاره به بهبود وضعيت بازار در ماه هاي آينده خاطرنشان كرد: اميدواريم با برنامه ريزي و پيگيري دقيق دولت در بخش صنعت در ماه هاي آينده شاهد رونق بازار داخل و خارج از كشور باشيم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان