اخبار مدیریت

حمايت شبکه العالم از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي

 
شبکه العالم جهت تشويق، ارج نهادن و بهره برداري کاربردي از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي مقاطع فوق ليسانس و دکترا در حوزه رسانه اي بين المللي در موضوعات ذيل حمايت مي کند.
به گزارش آنا، اين محورها شامل جريان اطلاع رساني بين المللي ،خط و مشي شبکه هاي بين المللي عرب زبان، مقايسهشبکه هاي بين المللي خبري عرب زبان ،نقش شبکه هاي خبري عرب زبان در تحولات منطقه خاور ميانه ( نقد و بررسي )،مقايسه عملکرد وخط مشي شبکه العالم با ساير شبکه هاي خبري عرب زبان در تحولات اخير منطقه اي ( الجزيره ، العربيه ، المنار …. )،جايگاه عمليات رواني و جنگ رسانه اي در ميان شبکه هاي خبري عرب زبان،ديپلماسي رسانه اي و شبکه هاي خبري بين المللي عرب زبان و موضوعات پژوهشي ديگري که به مسايل گوناگون شبکه ها خبري عرب زبان و شبکه العالم بپردازد، است .
شرايط پذيرش : ارايه پروپزال ( طرح ) شامل : چکيده اي از موضوع مورد پژوهش ،اهميت موضوع، پرسش هاي اصل و فرعي ، فرضيه ، پيشينه و سازماندهي تحقيق ،پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي مي بايستي کليه اصول روش پژوهش و تدوين يک رساله آکادميک را رعايت نمايند .
انتشار يافته هاي پژوهش به صورت مقاله در مجلات عملي – پژوهشي،جديد بودن موضوع پژوهش و تکراري نبودن،ارايه گزارش پيشرفت کار به صورت مرحله به مرحله ،ارايه پشنهاد و راهکار در پايان رساله يا پژوهش است.
 
منبع: خبرگزاري آنا